Učitavanje...
Organizacije izvor: E-CRIS

Univerzitet Educons, Fakultet poslovne ekonomije

Istraživačka delatnost

Kod Nauka Oblast
S180  Društvene nauke  Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika 

Kod Nauka Oblast Podoblast
5.02.00  Društvene nauke  Ekonomija   
Istraživačke grupe (1)
br. Šifra Naziv grupe Rukovodilac Br. publikacijaBr. publikacija
1. 0183-001  Istraživačko odeljenje    125 
Istraživači (4)
br. Šifra Ime i prezime Oblast istraživanja Status Br. publikacijaBr. publikacija
1. 09349  Andrea A. Andrejević Panić  Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika  Istraživač  25 
2. 09341  Jelena S. Đuran  Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika  Istraživač  16 
3. 11918  dr Svetlana Đ. Mihić  Marketing  Istraživač  74 
4. 09342  Simonida D. Vukadinović  Nauka o finansijama  Istraživač  23 
Retrospektiva pregleda
Omiljeno