Učitavanje...
dr Svetlana Đ. Mihić

dr Svetlana Đ. Mihić
br.: 11918 izvor: E-CRIS

istraživač - aktivan u istraživačkoj organizaciji
Telefon (+381 21) 4893 610
E-pošta svetlana.mihicat signfpsp.edu.rs
Znanje stranih jezika
Istraživačka delatnost

Kod Nauka Oblast
S191  Društvene nauke  Marketing 
S265  Društvene nauke  Štampa i komunikologija 
S187  Društvene nauke  Ekonomija poljoprivrede 

Kod Nauka Oblast Podoblast
5.00.00  Društvene nauke     
5.02.01  Društvene nauke  Ekonomija  Ekonomske nauke 
5.02.02  Društvene nauke  Ekonomija  Poslovne nauke 
5.04.03  Društvene nauke  Administrativne i organizacione nauke  Menadžment 
5.02.00  Društvene nauke  Ekonomija   
Ključne reči
Marketing; Digitalni marketing; Strategijski marketing; Međunarodni marketing
Bibliografija Reprezentativne bibliografske jedinice | Personalna| COBISS+
izvor: COBISS
Stručna sprema
izvor: E-CRIS
Stepen stručne spreme Stručno zvanje Smer studija Fakultet Godina
Doktorat  Doktor nauka u oblasti menadžmenta  Marketing  RS Univerzitet Braća Karić, Fakultet za preduzetni menadžment 2005 
Doktorske disertacije i drugi završni radovi Prikaži
Dobijanje rezultata je u toku
izvor: COBISS
Zaposlenja
izvor: E-CRIS
Vrsta zaposlenja Istraž. org. Istraž. grupa Datum zaposlenja Radno mesto Zvanje
Drugi vid angažmana (20%)  Univerzitet Educons, Fakultet poslovne ekonomije  Istraživačko odeljenje    Redovni profesor  Redovni profesor 
Stalni radni odnos (50%)  Univerzitet "Union - Nikola Tesla", Fakultet za poslovne studije i pravo  Katedra za ekonomiju i menadžment  11.1.2019  Redovni profesor  Redovni profesor 
Drugi vid angažmana (30%)  Univerzitet ALFA, Fakultet informacionih tehnologija  Nastavno osoblje    Redovni profesor  Redovni profesor 
Retrospektiva pregleda
Omiljeno