Učitavanje...
dr Maja S. Dimić

dr Maja S. Dimić
br.: 07906 izvor: E-CRIS

istraživač - aktivan u istraživačkoj organizaciji
E-pošta maja.dimicat signfpsp.edu.rs
Znanje stranih jezika
Istraživačka delatnost

Kod Nauka Oblast
S180  Društvene nauke  Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika 
S181  Društvene nauke  Nauka o finansijama 

Kod Nauka Oblast Podoblast
5.02.01  Društvene nauke  Ekonomija  Ekonomske nauke 
5.04.03  Društvene nauke  Administrativne i organizacione nauke  Menadžment 
Ključne reči
Finansijski menadžment; Upravljanje rizicima; Bankarstvo; Osiguranje; Ekonomija
Bibliografija Reprezentativne bibliografske jedinice | Personalna| COBISS+
izvor: COBISS
Stručna sprema
izvor: E-CRIS
Stepen stručne spreme Stručno zvanje Smer studija Fakultet Godina
Diploma (1. bolonjski stepen)  Diplomirani menadžer  Menadžment  RS Univerzitet Braća Karić, Fakultet za menadžment 2009 
Master akademske studije (2. bolonjski stepen)  Master ekonomskih nauka  Finansije, Bankarstvo i osiguranje  RS Univerzitet Singidunum 2011 
Doktorat  Doktor ekonomskih nauka  Finansije  RS Univerzitet Singidunum 2015 
Doktorske disertacije i drugi završni radovi Prikaži
Dobijanje rezultata je u toku
izvor: COBISS
Zaposlenja
izvor: E-CRIS
Vrsta zaposlenja Istraž. org. Istraž. grupa Datum zaposlenja Radno mesto Zvanje
Stalni radni odnos (100%, RD:%)  Univerzitet "Union - Nikola Tesla", Fakultet za poslovne studije i pravo  Istraživačko odeljenje  2.6.2016  Docent  Docent 
Drugi vid angažmana (0%)  Univerzitet "Union - Nikola Tesla", Fakultet za informacione tehnologije i inženjerstvo  Istraživačko odeljenje  2.6.2016  Docent  Docent 
Istraživački projekti
izvor: E-CRIS
br. Šifra Naziv Period Rukovodilac Br. publikacija
1. III-47020  Digitalne medijske tehnologije i društveno-obrazovne promene   2011 - 2016  Milica Andevski  1,487 
Retrospektiva pregleda
Omiljeno