Učitavanje...
Organizacije izvor: E-CRIS

Univerzitet ALFA, Fakultet informacionih tehnologija

Istraživačka delatnost

Kod Nauka Oblast
P000  Prirodno-matematičke nauke   
T000  Tehnološke nauke   

Kod Nauka Oblast Podoblast
2.07.00  Tehničke nauke  Računarstvo i informatika   
Istraživačke grupe (2)
br. Šifra Naziv grupe Rukovodilac Br. publikacijaBr. publikacija
1. 0208-001  Nastavno osoblje    75 
2. 0208-002  Katedra za informaciono komunikacione tehnologije    10 
Istraživači (6)
br. Šifra Ime i prezime Oblast istraživanja Status Br. publikacijaBr. publikacija
1. 11918  dr Svetlana Đ. Mihić  Marketing  Istraživač  74 
2. 10313  Vidoje P. Moračanin  Organizacione nauke  Istraživač 
3. 10320  Branimir R. Savić  Matematika  Istraživač 
4. 10298  Nikola M. Sekulović  Obrada signala  Istraživač 
5. 09370  Aleksandar M. Vasev  Računarstvo, numerička analiza, sistemi, kontrola  Istraživač  10 
6. 10299  Branka S. Vučetić  Telekomunikacioni inženjering  Istraživač 
Retrospektiva pregleda
Omiljeno