Učitavanje...
Projekti izvor: E-CRIS

Istraživanje primene savremenih nekonvencionalnih tehnologija u proizvodnim preduzećima sa ciljem povećanja efikasnosti korišćenja, kvaliteta proizvoda, smanjenja troškova i uštede energije i materijala

Istraživačka delatnost

Kod Nauka Oblast
T130  Tehnološke nauke  Proizvodna tehnologija 
Ključne reči
Obrada laserom, obrada plazmom, obrada abrazivnim vodenim mlazom, zavarivanje trenjem sa mešanjem
Istraživači (2)
br. Šifra Ime i prezime Oblast istraživanja Uloga Period Br. publikacijaBr. publikacija
1.  11035  dr Jelena Č. Baralić  Mašinstvo, hidraulika, vakuumska tehnologija i akustički inženjering  Istraživač  2011 - 2019 
2.  12058  mr Predrag V. Dašić  Statistika, operaciono istraživanje, programiranje, aktuarska matematika  Istraživač  2011 - 2019  167 
Organizacije (5)
br. Šifra Istraživačka organizacija Mesto Matični broj Br. publikacijaBr. publikacija
1.  0070  Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet tehničkih nauka  Čačak  07181779  1,927 
2.  0071  Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet inženjerskih nauka  Kragujevac  07151314  1,460 
3.  0079  Univerzitet u Prištini, Fakultet tehničkih nauka  Kosovska Mitrovica  09339116  54 
4.  0104  Univerzitet u Nišu, Mašinski fakultet  Niš  07174713  258 
5.  0273  Visoka tehnička mašinska škola strukovnih studija  Trstenik    170 
Sažetak
Istraživanje ima za cilj da omogući uvođenje i efikasnu primenu savremenih nekonvencionalnih tehnologija obrade i unapredi proizvodnju u malim i srednjim preduzećima. Promene u domenu proizvodnih tehnologija su brze i dramatične. Proizvodna preduzeća shvataju neophodnost uvođenja savremenih tehnologija i kupuju mašine za obradu laserom, plazmom i abrazivnim vodenim mlazom. Zadatak naučno-istraživačkih organizacija je da pomogne preduzećima oko izbora savremene proizvodne tehnologije, njenog uvođenja u proces proizvodnje i efikasnog korišćenja. U prijavi projekta su dati: opis projekta, analiza zašto treba da se podrži projekat, potrebni ljudski i materijalni resursi, potrebna finansijska sredstva i očekivani finasijski rezultati. Potrebna sredstva za realizaciju projekta su 19 288 554 dinara. Vreme realizacije projekta je 4 godine. Broj predloženih istraživača na projektu je 17. Predloženi istraživači su sa Mašinskog fakulteta u Nišu, Mašinskog fakulteta u Kragujevcu, Tehničkog fakulteta u Čačku i Tehničkog fakulteta u Kosovskoj Mitrovici. Istraživači su već afirmisani svojim referencama u oblasti savremenih nekonvencionalnih tehnologija obrade. U realizaciji projekta učestvuju proizvodna preduzeća participacijom u materijalu i radu i ustupanjem mašina za realizaciju istraživanja, "EM-DIP" Niš, "NS-radijatori" Niš i "Slovas" Čačak. Koristi od ulaganja u projekat su: podizanje tehnološkog nivoa proizvodnje, podizanje kvaliteta proizvoda, efikasno korišćenje mašina i smanjenje troškova.
Retrospektiva pregleda
Omiljeno