Učitavanje...
dr Violeta R. Marković

dr Violeta R. Marković
br.: 10838 izvor: E-CRIS

istraživač - aktivan u istraživačkoj organizaciji
Telefon +381 34 336 223
E-pošta markovicvioletaat signkg.ac.rs
Znanje stranih jezika
Istraživačka delatnost

Kod Nauka Oblast
P003  Prirodno-matematičke nauke  Hemija 
P305  Prirodno-matematičke nauke  Hemija životne sredine 
P390  Prirodno-matematičke nauke  Organska hemija 
P395  Prirodno-matematičke nauke  Hemija organometalnih jedinjenja 
B200  Biomedicinske nauke  Citologija, onkologija, kancerologija 

Kod Nauka Oblast Podoblast
1.04.04  Prirodno-matematičke nauke  Hemija  Organska hemija 
2.02.08  Tehničke nauke  Hemijsko inženjerstvo  Organski produkti 
3.04.00  Medicinske nauke  Onkologija   
Ključne reči
Organska hemija, Bioorganska hemija, Medicinska hemija
Bibliografija Reprezentativne bibliografske jedinice | Personalna| COBISS+
izvor: COBISS
Stručna sprema
izvor: E-CRIS
Stepen stručne spreme Stručno zvanje Smer studija Fakultet Godina
Diploma (pre bolonjskog sistema)  Diplomirani hemičar za istraživanje i razvoj  Istraživanje i razvoj  RS Univerzitet u Kragujevcu, Prirodno-matematički fakultet 2008 
Doktorat  Doktor hemijskih nauka  Organska hemija  RS Univerzitet u Kragujevcu, Prirodno-matematički fakultet 2012 
Doktorske disertacije i drugi završni radovi Prikaži
Dobijanje rezultata je u toku
izvor: COBISS
Zaposlenja
izvor: E-CRIS
Vrsta zaposlenja Istraž. org. Istraž. grupa Datum zaposlenja Radno mesto Zvanje
Radni odnos na određeno vreme (100%, RD:100%)  Univerzitet u Kragujevcu, Prirodno-matematički fakultet  Institut za hemiju  1.12.2008    Naučni saradnik 
Istraživački projekti
izvor: E-CRIS
br. Šifra Naziv Period Rukovodilac Br. publikacija
1. ON-172016  Sinteza, modelovanje, fizičko-hemijske i biološke osobine organskih jedinjenja i odgovarajućih kompleksa metala   2011 - 2019  Srećko R. Trifunović  241 
Retrospektiva pregleda
Omiljeno