Učitavanje...
Odeljenja izvor: E-CRIS

Institut za hemiju

Istraživačka delatnost

Kod Nauka Oblast
P003  Prirodno-matematičke nauke  Hemija 
Istraživači (53)
br. Šifra Ime i prezime Oblast istraživanja Status Br. publikacijaBr. publikacija
1.  12473  Tina P. Andrejević  Hemija  Mladi istraživač 
2.  12479  Marija M. Antić  Hemija  Istraživač 
3.  07474  Jovana Bogojeski  Hemija  Istraživač  77 
4.  12241  Jovica Branković  Hemija  Mladi istraživač 
5.  11088  Jovana P. Bugarinović  Hemija  Mladi istraživač 
6.  11498  dr Marina Ćendić  Neorganska hemija  Istraživač 
7.  07494  Andrija Ćirić  Analitička hemija  Istraživač  34 
8.  11554  Dušan S. Ćoćić  Hemija  Mladi istraživač 
9.  07417  Ivan Damljanović  Organska hemija  Istraživač  21 
10.  07419  Vera Divac  Organska hemija  Istraživač  29 
11.  11271  Slađana Đorđević  Hemija  Mladi istraživač 
12.  10262  Maja B. Đukić  Neorganska hemija  Istraživač 
13.  10992  dr Jelena D. Đurđević Nikolić  Hemija  Istraživač  20 
14.  12416  Ignjat P. Filipović  Hemija  Mladi istraživač 
15.  12462  Anđela A. Franich    Istraživač 
16.  07495  Boris Furtula  Hemija  Istraživač  79 
17.  10833  dr Biljana Đ. Glišić  Hemija  Istraživač  43 
18.  12476  dr Ivan Ž. Jakovljević  Hemija  Istraživač 
19.  07413  Verica V. Jevtić  Hemija  Istraživač  100 
20.  12495  dr Nenad Joksimović  Organska hemija  Istraživač 
21.  07431  Ljubinka Joksović  Organska hemija  Istraživač  46 
22.  07430  Milan Joksović  Organska hemija  Istraživač  29 
23.  11551  Marijana P. Kasalović  Hemija  Mladi istraživač 
24.  12412  Tijana V. Maksimović  Hemija  Mladi istraživač 
25.  12478  Jovana S. Marjanović  Organska hemija  Mladi istraživač 
26.  10838  dr Violeta R. Marković  Hemija  Istraživač  24 
27.  07441  Zoran Matović  Neorganska hemija  Istraživač  35 
28.  11588  Milica G. Međedović  Hemija  Mladi istraživač 
29.  11484  Nevena R. Mihailović  Hemija  Istraživač 
30.  10990  dr Vladimir B. Mihailović  Biohemija biljaka  Istraživač  50 
31.  11479  Nezrina A. Mihović  Biohemija biljaka  Mladi istraživač  31 
32.  10989  dr Milan P. Mladenović  Bioinformatika, medicinska informatika, biomatematika, biometrija  Istraživač  52 
33.  11052  Marko S. Pešić  Hemija  Mladi istraživač 
34.  11555  Jelena M. Petronijević  Hemija  Mladi istraživač 
35.  11585  Angelina Z. Petrović  Hemija  Mladi istraživač 
36.  07460  Biljana V. Petrović  Neorganska hemija  Istraživač  89 
37.  12475  Đorđe S. Petrović  Neorganska hemija  Istraživač 
38.  12414  Milena M. Petrović  Organska hemija  Mladi istraživač 
39.  11558  dr Vladimir P. Petrović  Hemija  Istraživač/ekspert  18 
40.  07467  Slavko Radenković  Organska hemija  Istraživač  65 
41.  11515  Snežana R. Radisavljević  Hemija  Mladi istraživač 
42.  12413  Marko D. Radovanović  Hemija  Istraživač 
43.  07469  Snežana Rajković  Neorganska hemija  Istraživač  64 
44.  10263  dr Marija S. Ristić  Hemija  Istraživač  10 
45.  07479  Zoran Simić  Hemija  Istraživač  32 
46.  11264  Nikola Z. Srećković  Biohemija, metabolizam  Mladi istraživač  12 
47.  07483  Zorka D. Stanić  Hemija  Istraživač  17 
48.  11520  Jelena M. Stepanović  Analitička hemija  Istraživač 
49.  11495  dr Dragana D. Stevanović  Hemija  Istraživač 
50.  12415  Nevena Lj. Stevanović  Hemija  Istraživač 
51.  11477  Nevena M. Tomašević  Biohemija biljaka  Istraživač  30 
52.  11056  Milena D. Vukić  Hemija  Istraživač 
53.  10831  dr Nenad L. Vuković  Hemija  Istraživač  67 
Retrospektiva pregleda
Omiljeno