Učitavanje...
dr Milica M. Borovčanin

dr Milica M. Borovčanin
br.: 10881 izvor: E-CRIS

istraživač - aktivan u istraživačkoj organizaciji
Telefon (+381 64) 2746 727
E-pošta milicaborovcaninat signyahoo.com
Znanje stranih jezika
Istraživačka delatnost

Kod Nauka Oblast
B007  Biomedicinske nauke  Medicina (čovek i kičmenjaci) 
B650  Biomedicinske nauke  Psihijatrija, klinička psihologija, psihosomatika 

Kod Nauka Oblast Podoblast
3.00.00  Medicinske nauke     
3.09.00  Medicinske nauke  Psihijatrija   
Ključne reči
Psihijatrija, Psihoneuroimunologija, Psihotični poremećaji, Psihofarmakologija
Bibliografija Reprezentativne bibliografske jedinice | Personalna| COBISS+
izvor: COBISS
Stručna sprema
izvor: E-CRIS
Stepen stručne spreme Stručno zvanje Smer studija Fakultet Godina
Doktorat  Doktor medicinskih nauka  Neuronauke  RS Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet medicinskih nauka 2012 
Doktorske disertacije i drugi završni radovi Prikaži
Dobijanje rezultata je u toku
izvor: COBISS
Zaposlenja
izvor: E-CRIS
Vrsta zaposlenja Istraž. org. Istraž. grupa Datum zaposlenja Radno mesto Zvanje
Radni odnos na određeno vreme (100%, RD:100%)  Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet medicinskih nauka  Katedra za psihijatriju i etiku  1.1.2007  Docent  Docent 
Istraživački projekti
izvor: E-CRIS
br. Šifra Naziv Period Rukovodilac Br. publikacija
1. ON-175069  Molekulske determinante urođene imunosti u autoimunskim bolestima i kancerogenezi   2011 - 2019  dr Nebojša N. Arsenijević  167 
2. ON-175013  Temperament i struktura simptoma poremećaja ličnosti   2011 - 2019  Dušica Lečić-Toševski  174 
Retrospektiva pregleda
Omiljeno