Učitavanje...
Organizacije izvor: E-CRIS

Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet medicinskih nauka

Istraživačka delatnost

Kod Nauka Oblast
B007  Biomedicinske nauke  Medicina (čovek i kičmenjaci) 

Kod Nauka Oblast Podoblast
3.00.00  Medicinske nauke     

Kod Opis
Istraživanje 
Obrazovanje 
Istraživačke grupe (29)
br. Šifra Naziv grupe Rukovodilac Br. publikacijaBr. publikacija
1. 0073-001  Katedra za hirurgiju    363 
2. 0073-002  Katedra za mikrobiologiju i imunologiju  Dejan D. Baskić   221 
3. 0073-003  Katedra za ginekologiju sa akušerstvom  Slobodan Arsenijević   211 
4. 0073-004  Katedra za otorinolaringologiju i oftalmologiju    122 
5. 0073-005  Katedra za internu medicinu    531 
6. 0073-006  Katedra za neurologiju    82 
7. 0073-007  Katedra za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju    25 
8. 0073-008  Patohistološka katedra    165 
9. 0073-009  Katedra za pedijatriju  Jasmina Knežević   155 
10. 0073-010  Katedra za infektivne bolesti i dermatovenerologiju    113 
11. 0073-011  Katedra za fiziologiju  Gvozden Rosić   337 
12. 0073-012  Katedra za psihijatriju i etiku    194 
13. 0073-013  Katedra za farmakologiju i toksikologiju  Dragan Milovanović   508 
14. 0073-014  Katedra za patološku fiziologiju  Snežana Živančević-Simonović   269 
15. 0073-015  Katedra za anatomiju i sudsku medicinu    71 
16. 0073-016  Katedra za medicinsku statistiku i informatiku  dr Nebojša D. Zdravković   83 
17. 0073-017  Katedra za biohemiju    85 
18. 0073-018  Katedra za nuklearnu medicinu i onkologiju  Ljiljana Mijatović-Teodorović   50 
19. 0073-019  Katedra za radiologiju  Milan Mijailović   65 
20. 0073-020  Katedra za higijenu sa ekologijom, medicinu rada i fizičko vaspitanje  Dragan Milosavljević   123 
21. 0073-021  Katedra za socijalnu medicinu    120 
22. 0073-022  Katedra za genetiku    43 
23. 0073-023  Odsek za farmaciju    348 
24. 0073-024  Katedra za engleski jezik i medicinu zasnovanu na dokazima   
25. 0073-025  Katedra za stomatologiju    40 
26. 0073-026  Katedra za farmaceutsku tehnologiju    15 
27. 0073-027  Centar za molekulsku medicinu i istraživanje matičnih ćelija    42 
28. 0073-028  Katedra za histologiju i embriologiju    12 
29. 0073-029  Istraživači    129 
Istraživači (374)
br. Šifra Ime i prezime Oblast istraživanja Status Br. publikacijaBr. publikacija
1. 11049  Aleksandar Acović  Imunologija, serologija, transplantacija  Istraživač 
2. 11085  Dejan Z. Aleksić  Medicina (čovek i kičmenjaci)  Mladi istraživač  13 
3. 19814  Džemila Alić    Istraživač 
4. 11057  dr Marija V. Anđelković  Medicina (čovek i kičmenjaci)  Istraživač  10 
5. 07228  Nebojša Anđelković  Medicina (čovek i kičmenjaci)  Istraživač  22 
6. 19815  Marijana Anđić    Istraživač 
7. 22679  Ivana Andrejević    Istraživač 
8. 19816  Kristina Andrić    Istraživač 
9. 19817  Aleksandra Arnaut    Istraživač 
10. 19821  Aleksandar Arsenijević    Istraživač 
11. 19820  Dragana Arsenijević    Istraživač 
12. 11087  dr Miloš S. Arsenijević  Respiratorni sistem  Istraživač 
13. 19818  Natalija Arsenijević    Istraživač 
14. 07111  dr Nebojša N. Arsenijević  Citologija, onkologija, kancerologija  Istraživač  133 
15. 19819  Petar Arsenijević    Istraživač 
16. 07112  Slobodan Arsenijević  Akušerstvo, ginekologija, andrologija, reprodukcija, polnost  Istraživač  75 
17. 11077  Ana D. Azanjac Arsić  Neurologija, neuropsihologija, neurofiziologija  Istraživač 
18. 07115  Goran Babić  Akušerstvo, ginekologija, andrologija, reprodukcija, polnost  Istraživač  21 
19. 19822  Goran Balović    Istraživač 
20. 11050  dr Ana M. Barjaktarević  Farmakološke nauke, farmakognozija, farmacija, toksikologija  Istraživač 
21. 07117  Dejan D. Baskić  Mikrobiologija, bakteriologija, virusologija, mikologija  Istraživač  67 
22. 19823  Danijela Bazić-Sretenović    Istraživač 
23. 19824  Branislav Belić    Istraživač 
24. 22601  Marija Bićanin Ilić    Istraživač 
25. 10881  dr Milica M. Borovčanin  Medicina (čovek i kičmenjaci)  Istraživač  17 
26. 19825  Miladin Bošković    Istraživač 
27. 19826  Tatjana Bošković-Matić    Istraživač 
28. 19827  Jovana Bradić    Istraživač 
29. 19828  Dragana Bubanja    Istraživač 
30. 19829  Andriana Bukonjić    Istraživač 
31. 07283  Snežana Cupara  Farmakološke nauke, farmakognozija, farmacija, toksikologija  Istraživač  26 
32. 19834  Vojislav Ćupurdija    Istraživač 
33. 19835  Aleksandar Cvetković    Istraživač 
34. 12871  dr Petar Čanović  Medicina (čovek i kičmenjaci)  Istraživač 
35. 07226  Predrag Čanović  Infekcije  Istraživač  49 
36. 19830  Vanja Čanović    Istraživač 
37. 19831  Ivan Čekerevac    Istraživač 
38. 19832  Sofija Čolović    Istraživač 
39. 19833  Dejan Čubrilo    Istraživač 
40. 19836  Aleksandar Dagović    Istraživač 
41. 07237  Goran Davidović  Medicina (čovek i kičmenjaci)  Istraživač  30 
42. 22588  Jana Desnica    Istraživač 
43. 07277  Aleksandra Dimitrijević  Akušerstvo, ginekologija, andrologija, reprodukcija, polnost  Istraživač  33 
44. 19837  Jelena Dimitrijević    Istraživač 
45. 19838  Jovana Dimitrijević    Istraživač 
46. 19839  Milica Dimitrijević-Stojanović    Istraživač 
47. 19840  Tamara Dimović    Istraživač 
48. 19841  Ana Divjak    Istraživač 
49. 07128  Danijela Đoković  Psihijatrija, klinička psihologija, psihosomatika  Istraživač  11 
50. 07240  Nela Đonović  Zdravstvo životne sredine  Istraživač  94 
51. 11053  dr Dušica Ž. Đorđević  Biomehanika, kibernetika  Istraživač  21 
52. 07241  Gordana Đorđević  Javno zdravstvo, epidemiologija  Istraživač  19 
53. 19845  Jelena Đorđević    Istraživač 
54. 22668  Jelena Đorđević    Istraživač 
55. 19842  Katarina Đorđević    Istraživač 
56. 07130  Nataša Đorđević  Farmakološke nauke, farmakognozija, farmacija, toksikologija  Istraživač  51 
57. 19843  Nemanja Đorđević    Istraživač 
58. 19844  Ognjen Đorđević    Istraživač 
59. 19846  Milan Đorđić    Istraživač 
60. 19847  Nevena Draginić    Istraživač 
61. 07132  Aleksandar Đukić  Fiziologija  Istraživač  64 
62. 19848  Svetlana Đukić    Istraživač 
63. 07134  Predrag Đurđević  Fiziologija  Istraživač  57 
64. 11051  dr Dušan S. Đurić  Fiziologija  Istraživač  45 
65. 07135  Janko Đurić  Akušerstvo, ginekologija, andrologija, reprodukcija, polnost  Istraživač  22 
66. 07218  Ljiljana В. Erdevički  Otorinolaringologija, audiologija, auditivni sistem i govor  Istraživač  11 
67. 07285  Marko M. Folić  Farmakološke nauke, farmakognozija, farmacija, toksikologija  Istraživač  44 
68. 11062  dr Nevena D. Folić  Endokrinologija, sekretorni sistemi, dijabetologija  Istraživač 
69. 11071  Nevena M. Gajović  Opšte biomedicinske nauke  Istraživač  14 
70. 07124  Olgica Gajović  Infekcije  Istraživač  39 
71. 19849  Aleksandar Gavrilović    Istraživač 
72. 19850  Jagoda Gavrilović    Istraživač 
73. 11069  dr Marina M. Gazdić  Opšte biomedicinske nauke  Istraživač 
74. 19851  Miloš Glišić    Istraživač 
75. 19852  Anđela Gogić    Istraživač 
76. 19853  Vesna Grbović    Istraživač 
77. 19855  Vesna Ignjatović    Istraživač 
78. 19854  Vladimir Ignjatović    Istraživač 
79. 07206  Dragana Ignjatović-Ristić  Psihijatrija, klinička psihologija, psihosomatika  Istraživač  57 
80. 07144  Zoran Igrutinović  Pedijatrija  Istraživač  39 
81. 07145  Milena Ilić  Javno zdravstvo, epidemiologija  Istraživač  38 
82. 19856  Milena Ilić    Istraživač 
83. 07146  Violeta Irić-Ćupić  Medicina (čovek i kičmenjaci)  Istraživač  41 
84. 19857  Anita Ivošević    Istraživač 
85. 07245  Nikola Jagić  Klinička fizika, radiologija, tomografija, medicinska instrumentacija  Istraživač  19 
86. 07284  Mihajlo B. Jakovljević  Farmakološke nauke, farmakognozija, farmacija, toksikologija  Istraživač  62 
87. 07147  Vladimir Lj. Jakovljević  Fiziologija  Istraživač  223 
88. 07149  Snežana A. Jančić  Opšta patologija, patološka anatomija  Istraživač  35 
89. 19858  Katarina Janićijević    Istraživač 
90. 07194  Mirjana A. Janićijević-Petrović  Oftalmologija  Istraživač  46 
91. 07246  Vladimir Janjić  Psihijatrija, klinička psihologija, psihosomatika  Istraživač  59 
92. 11063  Nikola S. Janković  Bioinformatika, medicinska informatika, biomatematika, biometrija  Istraživač 
93. 07148  Slobodan M. Janković  Farmakološke nauke, farmakognozija, farmacija, toksikologija  Istraživač  331 
94. 19859  Ilija Jeftić    Istraživač 
95. 07429  Ratomir M. Jelić  Neorganska hemija  Istraživač  28 
96. 07152  Dejan Jeremić  Anatomija i morfologija čoveka  Istraživač  24 
97. 11046  dr Nevena S. Jeremić  Fiziologija  Istraživač  32 
98. 07150  dr Jasna D. Jevđić  Anesteziologija, intenzivna nega  Istraživač  54 
99. 19860  Andra Jevtović    Istraživač 
100. 19861  Jovana Joksimović Jović    Istraživač 
101. 19864  Dalibor Jovanović    Istraživač 
102. 19862  Danijela Jovanović    Istraživač 
103. 19863  Danijela Jovanović    Istraživač 
104. 11044  dr Ivan P. Jovanović  Citologija, onkologija, kancerologija  Istraživač  31 
105. 19867  Kristijan Jovanović    Istraživač 
106. 11070  Marina M. Jovanović  Citologija, onkologija, kancerologija  Istraživač  11 
107. 19866  Milica Jovanović    Istraživač 
108. 07155  Mirjana Jovanović  Psihijatrija, klinička psihologija, psihosomatika  Istraživač  48 
109. 19865  Svetlana V. Jovanović  Oftalmologija  Istraživač  23 
110. 07154  Zorica D. Jovanović  Fiziologija  Istraživač  31 
111. 19868  Nikola Jović    Istraživač 
112. 19869  Milena Jovičić    Istraživač 
113. 11084  dr Nemanja U. Jovičić  Opšte biomedicinske nauke  Istraživač  12 
114. 11078  Milena M. Jurišević  Opšte biomedicinske nauke  Istraživač  14 
115. 07157  Vladimir Jurišić  Fiziologija  Istraživač  68 
116. 19870  Aleksandra Jurišić-Škevin    Istraživač 
117. 11074  dr Tatjana V. Kanjevac  Histologija, citohemija, kultura tkiva  Istraživač  22 
118. 07158  Jasmina Knežević  Pedijatrija  Istraživač  26 
119. 19871  Sanja Knežević    Istraživač 
120. 07251  Sanja Kocić  Socijalna medicina  Istraživač  95 
121. 19872  Aleksandar Kočović    Istraživač 
122. 07250  dr Gordana D. Kostić  Pedijatrija  Istraživač  36 
123. 08617  dr Marina J. Kostić  Farmakološke nauke, farmakognozija, farmacija, toksikologija  Istraživač  22 
124. 19874  Marija Kovačević    Istraživač 
125. 19873  Vojin Kovačević    Istraživač 
126. 22676  Kristina Krstić    Istraživač 
127. 07252  Nebojša Krstić  Dermatologija, venerologija  Istraživač  11 
128. 19875  Snežana Lazarević    Istraživač 
129. 07161  Tatjana Lazarević  Medicina (čovek i kičmenjaci)  Istraživač  17 
130. 19876  Dejan Lazić    Istraživač 
131. 07253  Dušica Lazić  Engleski jezik i književnost  Istraživač 
132. 07162  Zorica M. Lazić  Medicina (čovek i kičmenjaci)  Istraživač  66 
133. 19877  Biljana Ljujić    Istraživač 
134. 07163  Dragan Lončar  Akušerstvo, ginekologija, andrologija, reprodukcija, polnost  Istraživač  17 
135. 07275  Miodrag L. Lukić  Mikrobiologija, bakteriologija, virusologija, mikologija  Istraživač  50 
136. 19879  Snežana Lukić    Istraživač 
137. 19880  Ana Luković    Istraživač 
138. 07254  Miroslav Madžarac  Fizički trening, motoričko učenje, sport  Istraživač 
139. 07281  dr Nedeljko Manojlović  Farmakološke nauke, farmakognozija, farmacija, toksikologija  Istraživač  53 
140. 19881  Marina Marković    Istraživač 
141. 19883  Nenad Marković    Istraživač 
142. 07166  Slavica Marković  Pedijatrija  Istraživač  28 
143. 22678  Tijana Marković    Istraživač 
144. 19882  Vladimir Marković    Istraživač 
145. 19884  Aleksandar Matić    Istraživač 
146. 19999  Sanja Matić    Istraživač 
147. 07168  Milovan Matović  Nuklearna medicina, radiobiologija  Istraživač  39 
148. 19886  Marija Medović    Istraživač 
149. 19885  Raša Medović    Istraživač 
150. 07179  dr Goran S. Mihajlović  Psihijatrija, klinička psihologija, psihosomatika  Istraživač  54 
151. 19887  Katarina Mihajlović    Istraživač 
152. 11045  dr Olgica B. Mihaljević  Medicina (čovek i kičmenjaci)  Istraživač  16 
153. 07171  Milan Mijailović  Klinička fizika, radiologija, tomografija, medicinska instrumentacija  Istraživač  15 
154. 07256  Nataša Mijailović  Zdravstvo životne sredine  Istraživač 
155. 19888  Sara Mijailović    Istraživač 
156. 07170  Željko Mijailović  Infekcije  Istraživač  44 
157. 19889  Marina Mijajlović    Istraživač 
158. 07172  Ljiljana Mijatović-Teodorović  Nuklearna medicina, radiobiologija  Istraživač  14 
159. 22662  Jovana Milanović    Istraživač 
160. 25844  Pavle Milanović    Istraživač 
161. 07127  Svetlana Miletić-Drakulić  Neurologija, neuropsihologija, neurofiziologija  Istraživač  29 
162. 19890  Marina Miletić Kovačević    Istraživač 
163. 19891  Vesna Miličić    Istraživač 
164. 07174  Slobodan Milisavljević  Hirurgija, ortopedija, traumatologija  Istraživač  46 
165. 19892  Anđela Milojević Šamanović    Istraživač 
166. 07176  Vladimir Miloradović  Medicina (čovek i kičmenjaci)  Istraživač  56 
167. 07259  Dragan Milosavljević  Medicina rada, industrijska medicina  Istraživač 
168. 11054  dr Isidora M. Milosavljević  Medicina (čovek i kičmenjaci)  Istraživač  19 
169. 25845  Jovan Milosavljević    Istraživač 
170. 19896  Jovana Milosavljević    Istraživač 
171. 19893  Marko Milosavljević    Istraživač 
172. 19895  Miloš Milosavljević    Istraživač 
173. 22669  Neda Milosavljević    Istraživač 
174. 22681  Sonja Milosavljević    Istraživač 
175. 07177  Zoran V. Milosavljević  Histologija, citohemija, kultura tkiva  Istraživač  23 
176. 19898  Bojan Milošević    Istraživač 
177. 19897  Jelena Milošević    Istraživač 
178. 07175  Dragan Milovanović  Farmakološke nauke, farmakognozija, farmacija, toksikologija  Istraživač  149 
179. 07273  Jasmina Milovanović  Farmakološke nauke, farmakognozija, farmacija, toksikologija  Istraživač  34 
180. 19900  Jelena Milovanović    Istraživač 
181. 19899  Marija Milovanović    Istraživač 
182. 11072  dr Olivera Z. Milovanović  Farmakološke nauke, farmakognozija, farmacija, toksikologija  Istraživač  13 
183. 19901  Živana Minić    Istraživač 
184. 19902  Nikola Mirković    Istraživač 
185. 22656  Aleksandra Mišić    Istraživač 
186. 19903  Marina Mitrović    Istraživač 
187. 07178  Slobodanka Mitrović  Opšta patologija, patološka anatomija  Istraživač  61 
188. 19904  Raša Mladenović    Istraživač 
189. 11066  dr Violeta S. Mladenović  Endokrinologija, sekretorni sistemi, dijabetologija  Istraživač  19 
190. 19905  Nemanja Murić    Istraživač 
191. 19906  Nikola Nedeljković    Istraživač 
192. 19907  Jelena Nešić    Istraživač 
193. 07180  Ljiljana Lj. Nešić  Infekcije  Istraživač  15 
194. 19908  Katarina Nikić-Đuričić    Istraživač 
195. 19910  Ivana Nikolić    Istraživač 
196. 19911  Maja Nikolić    Istraživač 
197. 19909  Miloš Nikolić    Istraživač 
198. 07260  Radivoje Nikolić  Hirurgija, ortopedija, traumatologija  Istraživač  12 
199. 11080  dr Tamara R. Nikolić Turnić  Farmakološke nauke, farmakognozija, farmacija, toksikologija  Istraživač  24 
200. 07182  Srđan Ninković  Hirurgija, ortopedija, traumatologija  Istraživač  21 
201. 19912  Jovana Novaković    Istraživač 
202. 07184  Ljiljana Novković  Medicina (čovek i kičmenjaci)  Istraživač  23 
203. 07282  Slobodan Novokmet  Farmakološke nauke, farmakognozija, farmacija, toksikologija  Istraživač  15 
204. 19913  Iva Obradović    Istraživač 
205. 07185  Slobodan Obradović  Pedijatrija  Istraživač  50 
206. 19914  Irena Ognjanović    Istraživač 
207. 25843  Miljan Opančina    Istraživač 
208. 19915  Valentina Opančina    Istraživač 
209. 19916  Damnjan Pantić    Istraživač 
210. 11068  dr Jelena M. Pantić  Imunologija, serologija, transplantacija  Istraživač  12 
211. 07272  Suzana B. Pantović  Fiziologija  Istraživač  26 
212. 07262  Vesna Pantović  Javno zdravstvo, epidemiologija  Istraživač  25 
213. 19917  Dragana Papić    Istraživač 
214. 11064  Miloš N. Papić  Odontologija, stomatologija  Istraživač 
215. 19918  Katarina Parezanović-Ilić    Istraživač 
216. 11081  mr Milan P. Paunović  Medicina (čovek i kičmenjaci)  Istraživač 
217. 19919  Dragica Pavlović    Istraživač 
218. 19921  Mladen Pavlović    Istraživač 
219. 19920  Radiša Pavlović    Istraživač 
220. 07189  dr Slađana M. Pavlović  Imunologija, serologija, transplantacija  Istraživač 
221. 19922  Ana Pejčić    Istraživač 
222. 11048  Anica M. Petković  Fiziologija  Istraživač  10 
223. 19925  Anđela Petrović    Istraživač 
224. 07191  Dejan Petrović  Medicina (čovek i kičmenjaci)  Istraživač  149 
225. 12816  Ivica Petrović  Fiziologija  Istraživač 
226. 19924  Marijana Petrović    Istraživač 
227. 07193  Marina Petrović  Medicina (čovek i kičmenjaci)  Istraživač  63 
228. 12873  Marko Petrović  Medicina (čovek i kičmenjaci)  Istraživač 
229. 07195  Nenad Petrović  Oftalmologija  Istraživač  27 
230. 19923  Sara Petrović    Istraživač 
231. 11083  Miodrag S. Peulić  Hirurgija, ortopedija, traumatologija  Istraživač 
232. 19926  Božidar Pindović    Istraživač 
233. 02596  Milica Popović  Odontologija, stomatologija  Istraživač  24 
234. 07274  Suzana Popović  Mikrobiologija, bakteriologija, virusologija, mikologija  Istraživač  25 
235. 19927  Biljana Popovska-Jovičić    Istraživač 
236. 07197  Mileta Poskurica  Medicina (čovek i kičmenjaci)  Istraživač  38 
237. 19928  Nikola Prodanović    Istraživač 
238. 19929  Tijana Prodanović    Istraživač 
239. 07198  Zoran Protrka  Akušerstvo, ginekologija, andrologija, reprodukcija, polnost  Istraživač  20 
240. 19930  Ivana Radaković    Istraživač 
241. 19931  Svetlana Radević    Istraživač  58 
242. 07406  dr Gordana P. Radić  Hemija  Istraživač  27 
243. 19932  Branimir Radmanović    Istraživač 
244. 07279  Vesela Radonjić  Farmakološke nauke, farmakognozija, farmacija, toksikologija  Istraživač  21 
245. 07276  dr Gordana D. Radosavljević  Imunologija, serologija, transplantacija  Istraživač  33 
246. 19933  Ivan Radosavljević    Istraživač 
247. 07202  Dragče Radovanović  Hirurgija, ortopedija, traumatologija  Istraživač  52 
248. 11073  mr Marija D. Radovanović  Pedijatrija  Istraživač 
249. 07203  Milan Radovanović  Medicina (čovek i kičmenjaci)  Istraživač  23 
250. 07263  Snežana Radovanović  Socijalna medicina  Istraživač  71 
251. 19934  Mirjana Radović    Istraživač 
252. 22581  Zlata Rajković    Istraživač 
253. 22685  Žaklina Rajković    Istraživač 
254. 19935  Dejana Rakić    Istraživač 
255. 19936  Ivana Raković    Istraživač 
256. 19937  Marina Ranković    Istraživač 
257. 07233  Ana Ravić  Dermatologija, venerologija  Istraživač  11 
258. 19938  Marko Ravić    Istraživač 
259. 07204  Branko Ristić  Hirurgija, ortopedija, traumatologija  Istraživač  56 
260. 07205  Gordana Ristić  Dermatologija, venerologija  Istraživač 
261. 19939  Vladimir Ristić    Istraživač 
262. 07207  Gvozden Rosić  Fiziologija  Istraživač  60 
263. 07264  Mirko Rosić  Fiziologija  Istraživač  61 
264. 19940  Vesna Rosić    Istraživač 
265. 07208  Dejana Ružić-Zečević  Farmakološke nauke, farmakognozija, farmacija, toksikologija  Istraživač  21 
266. 11082  Dragana M. Savić  Pedijatrija  Istraživač  10 
267. 22673  Jelena Savić    Istraživač 
268. 11042  Maja S. Savić  Biohemija, metabolizam  Istraživač 
269. 07209  Maja Sazdanović  Histologija, citohemija, kultura tkiva  Istraživač  21 
270. 19942  Marija Sekulić    Istraživač  13 
271. 19943  Sofija Sekulić Marković    Istraživač 
272. 19944  Igor Simanić    Istraživač 
273. 19945  Anđelka Simić    Istraživač 
274. 10937  dr Ivan B. Simić  Kardiovaskularni sistem  Istraživač  40 
275. 19946  Ivana Simić Vukomanović    Istraživač 
276. 19948  Aleksandra Simović    Istraživač 
277. 19947  Stefan Simović    Istraživač 
278. 19949  Bojana Simović-Marković    Istraživač 
279. 11060  dr Miroslav M. Sovrlić  Farmakološke nauke, farmakognozija, farmacija, toksikologija  Istraživač 
280. 19950  Miodrag Srećković    Istraživač 
281. 07211  Sunčica Srećković  Oftalmologija  Istraživač  33 
282. 11055  dr Ivan M. Srejović  Opšte biomedicinske nauke  Istraživač  49 
283. 19951  Jasmina Sretenović    Istraživač 
284. 19952  Snežana Sretenović    Istraživač 
285. 22666  Isidora Stanisavljević    Istraživač 
286. 19953  Dragana Stanišić    Istraživač 
287. 19954  Miloš Stanković    Istraživač 
288. 19955  Sanja Đ. Stanković  Biohemija, metabolizam  Istraživač  40 
289. 07212  Vesna Stanković  Opšta patologija, patološka anatomija  Istraživač  29 
290. 07214  Marijana Stanojević-Pirković  Biohemija, metabolizam  Istraživač  16 
291. 11065  dr Srđan M. Stefanović  Farmakološke nauke, farmakognozija, farmacija, toksikologija  Istraživač  34 
292. 19956  Željko Stepanović    Istraživač 
293. 19957  Miloš Stepović    Istraživač 
294. 19958  Momir Stevanović    Istraživač 
295. 22671  Simonida Stevanović    Istraživač 
296. 07215  Dobrivoje Stojadinović  Anatomija i morfologija čoveka  Istraživač 
297. 19959  Ivan Stojadinović    Istraživač 
298. 07216  Miroslav Stojadinović  Hirurgija, ortopedija, traumatologija  Istraživač  25 
299. 19963  Aleksandra Stojanović    Istraživač 
300. 19960  Bojan Stojanović    Istraživač 
301. 19962  Bojana Stojanović    Istraživač 
302. 19961  Emilija Stojanović    Istraživač 
303. 19964  Jasmina Stojanović    Istraživač 
304. 07278  Miodrag Stojković  Genetika, citogenetika  Istraživač  22 
305. 07201  Anđelka Stojković-Anđelković  Pedijatrija  Istraživač  28 
306. 11043  dr Radojica V. Stolić  Urologija, nefrologija  Istraživač  29 
307. 19941  Tatjana Šarenac-Vulović    Istraživač 
308. 07271  Marija Šorak  Akušerstvo, ginekologija, andrologija, reprodukcija, polnost  Istraživač  25 
309. 07121  Irena D. Tanasković  Medicina (čovek i kičmenjaci)  Istraživač  26 
310. 22691  Melanija Tepavčević    Istraživač 
311. 22660  Jelena Terzić    Istraživač 
312. 08861  Danijela V. Todorović  Genetika, citogenetika  Istraživač  15 
313. 19966  Dušan Todorović    Istraživač 
314. 07220  Miloš Todorović  Sudska medicina  Istraživač  15 
315. 07219  Zoran V. Todorović  Infekcije  Istraživač  15 
316. 19965  Željko Todorović    Istraživač 
317. 11086  dr Miloje V. Tomašević  Medicina (čovek i kičmenjaci)  Istraživač  31 
318. 07269  dr Aleksandra P. Tomić-Lučić  Skelet, mišići, reumatologija, lokomocija  Istraživač  21 
319. 19967  Dušan Tomović    Istraživač 
320. 19968  Jovica Tomović    Istraživač 
321. 11059  dr Marina T. Tomović  Botanika  Istraživač  15 
322. 07221  Gordana Tončev  Neurologija, neuropsihologija, neurofiziologija  Istraživač  60 
323. 07222  Slavčo Tončev  Hirurgija, ortopedija, traumatologija  Istraživač  11 
324. 19969  Anđela Uštević    Istraživač 
325. 07119  Mirjana Varjačić  Akušerstvo, ginekologija, andrologija, reprodukcija, polnost  Istraživač  59 
326. 07230  Dragan V. Vasiljević  Zdravstvo životne sredine  Istraživač  23 
327. 22670  Milica Vasiljević    Istraživač 
328. 11061  Miroslav R. Vasović  Odontologija, stomatologija  Istraživač  15 
329. 11757  dr Berislav Vekić  Hirurgija, ortopedija, traumatologija  Istraživač/ekspert  22 
330. 19970  Milica Veličković    Istraživač 
331. 19971  Stefan Veličković    Istraživač 
332. 07120  Miodrag Veljković  Fizikalna medicina, kineziterapija, revalidacija, rehabilitacija  Istraživač 
333. 19972  Mirjana Veselinović    Istraživač 
334. 19973  Katarina Vesić    Istraživač 
335. 19974  Katarina Vitošević    Istraživač 
336. 07232  Radiša H. Vojinović  Klinička fizika, radiologija, tomografija, medicinska instrumentacija  Istraživač  37 
337. 19975  Ana Volarević    Istraživač 
338. 19976  Vladislav Volarević    Istraživač 
339. 11079  Aleksandra Ž. Vranić  Fiziologija  Istraživač 
340. 19977  Rada Vučić    Istraživač 
341. 19979  Ksenija Vučićević    Istraživač 
342. 19978  Tamara Vučićević    Istraživač 
343. 19980  Jelena Vučković-Filipović    Istraživač 
344. 07200  Ana Vujić  Pedijatrija  Istraživač  19 
345. 22661  Sanja Vujović    Istraživač 
346. 19981  Vladimir Vukomanović    Istraživač 
347. 19982  Katarina Vuleta    Istraživač 
348. 07123  Biljana Vuletić  Pedijatrija  Istraživač  70 
349. 19984  Milena Vuletić    Istraživač 
350. 19983  Miona Vuletić    Istraživač 
351. 07235  Dejan Vulović  Hirurgija, ortopedija, traumatologija  Istraživač  24 
352. 07213  Maja R. Vulović  Anatomija i morfologija čoveka  Istraživač  36 
353. 19985  Tatjana Vulović    Istraživač 
354. 19986  Milan Zarić    Istraživač 
355. 19987  Dejan Zdravković    Istraživač 
356. 19988  Nataša Zdravković    Istraživač  28 
357. 11041  dr Nebojša D. Zdravković  Bioinformatika, medicinska informatika, biomatematika, biometrija  Istraživač/ekspert 
358. 19989  Nemanja S. Zdravković  Mikrobiologija, bakteriologija, virusologija, mikologija  Istraživač  14 
359. 07140  Vladimir Zdravković  Fiziologija  Istraživač  14 
360. 07143  Tanja Zečević-Luković  Fizikalna medicina, kineziterapija, revalidacija, rehabilitacija  Istraživač  16 
361. 07142  Ivanka Zelen  Biohemija, metabolizam  Istraživač  27 
362. 19998  Nenad Zornić    Istraživač 
363. 07138  Snežana Živančević-Simonović  Fiziologija  Istraživač  64 
364. 07136  Aleksandar Živanović  Akušerstvo, ginekologija, andrologija, reprodukcija, polnost  Istraživač  43 
365. 19991  Ana Živanović    Istraživač 
366. 19990  Suzana Živanović    Istraživač 
367. 07137  Ivana Živanović-Mačužić  Anatomija i morfologija čoveka  Istraživač  26 
368. 19992  Jelena Živić    Istraživač 
369. 07139  Ljubica Živić  Otorinolaringologija, audiologija, auditivni sistem i govor  Istraživač  33 
370. 19993  Miloš Živić    Istraživač 
371. 19995  Vladimir Živković    Istraživač 
372. 22674  Marija Živković Radojević    Istraživač 
373. 19996  Radica Živković-Zarić    Istraživač 
374. 19997  Suzana Živojinović    Istraživač 
Istraživački projekti (24)
br. Šifra Naziv Period Rukovodilac Br. publikacijaBr. publikacija
1. III-41022  Akutni koronarni sindrom: istraživanje vulnerabilnosti (plaka, krvi i miokarda), optimalno lečenje i određivanje prognostičkih faktora  1.1.2011 - 31.12.2019  Miodrag Ostojić   213 
2. ON-175014  Analiza strukture troškova i uticaja na zdravstveni budžet Republike Srbije epidemiološki najmasovnijih i/ili najskupljih oboljenja i procena odnosa troškovi / efektivnost / korisnost medicinskih intervencija  1.1.2011 - 31.12.2019  Mihajlo B. Jakovljević   96 
3. ON-172015  Dinamika nelinearnih fizičkohemijskih i biohemijskih sistema sa modeliranjem i predviđanjem njihovih ponašanja pod neravnotežnim uslovima  1.1.2011 - 31.12.2019  Ljiljana Kolar-Anić   51 
4. ON-175043  Efekti homocisteina i homocisteinu srodnih supstanci na kardiovaskularni sistem: Uloga gasnih transmitera NO, H2S I CO  1.1.2011 - 31.12.2019  dr Dragan M. Đurić   211 
5. ON-175042  Epidemiološka istraživanja  1.1.2011 - 31.12.2019  Sandra B. Šipetić-Grujičić   115 
6. ON-175007  Farmakološka analiza efekata biološki aktivnih supstanci na izolovane glatke mišiće gastrointestinalnog i urogenitalnog trakta čoveka  1.1.2011 - 31.12.2019  Slobodan M. Janković   360 
7. ON-172026  Hemijsko i strukturno dizajniranje nanomaterijala za primenu u medicini i inženjerstvu tkiva  1.1.2011 - 31.12.2019   
8. ON-175046  Kliničko epidemiološka istraživanja najčešćih neželjenih događaja tokom bolničkog lečenja  1.1.2011 - 31.12.2019  Ljiljana N. Marković-Denić   153 
9. ON-175021  Kontrola bola i molekularni mehanizmi kao faktori regenerativne terapije u stomatologiji kod zdravih i pacijenata sa dijabetes melitusom  1.1.2011 - 31.12.2019  Božidar M. Brković   59 
10. ON-174028  Metode modeliranja na više skala sa primenama u biomedicini  1.1.2011 - 31.12.2019  Miloš Kojić   250 
11. ON-173041  Molekularno fiziološki biomonitoring aerobnih organizama zasnovan na određivanju biohemijskih biomarkera oksidacionog stresa  1.1.2011 - 31.12.2019  Zorica S. Saičić   53 
12. ON-175056  Molekulske, biohemijske i imunološke analize u dijagnostici tumora  1.1.2011 - 31.12.2019  Vladimir Jurišić   69 
13. ON-175069  Molekulske determinante urođene imunosti u autoimunskim bolestima i kancerogenezi  1.1.2011 - 31.12.2019  dr Nebojša N. Arsenijević   168 
14. ON-172034  Nove elektrohemijske i hemijske metode u sintezi organskih jedinjenja od interesa za medicinu i hemiju materijala  1.1.2011 - 31.12.2019  Ivan Damljanović   50 
15. III-44007  Nove informacione tehnologije za analitičko odlučivanje bazirane na organizaciji eksperimenta i opservaciji i njihova primena u biološkim, ekonomskim i sociološkim sistemima  1.1.2011 - 31.12.2019   
16. III-41010  Preklinička ispitivanja bioaktivnih supstanci  1.1.2011 - 31.12.2019  Snežana Marković   491 
17. III-41007  Primena biomedicinskog inženjeringa u pretkliničkoj i kliničkoj praksi  1.1.2011 - 31.12.2019  Nenad Filipović   387 
18. ON-173046  Radiosenzitivnost humanog genoma  1.1.2011 - 31.12.2019  Gordana Joksić   32 
19. ON-175103  Razvoj infrastrukture za prioritetna polja nauke  1.1.2011 - 31.12.2019  Miodrag Stojković   22 
20. ON-172016  Sinteza, modelovanje, fizičko-hemijske i biološke osobine organskih jedinjenja i odgovarajućih kompleksa metala  1.1.2011 - 31.12.2019  Srećko R. Trifunović   248 
21. ON-175013  Temperament i struktura simptoma poremećaja ličnosti  1.1.2011 - 31.12.2019  Dušica Lečić-Toševski   174 
22. ON-175071  Uticaj IL-33/ST2 signalnog puta i galektina-3 u patogenezi eksperimentalnih periapikalnih promena  1.1.2011 - 31.12.2019    54 
23. III-41017  Virtuelni koštano zglobni sistem čoveka i njegova primena u pretkliničkoj i kliničkoj praksi  1.1.2011 - 31.12.2019  dr Miroslav D. Trajanović   41 
24. ON-175034  Značaj dokazivanja ranih laboratorijskih biomarkera za ishod invazivnih gljivičnih infekcija kod nas  1.1.2011 - 31.12.2019  Valentina Arsić-Arsenijević   79 
Opis
Broj i datum akta o akreditaciji: 021-01-17/81, od 18.07.2013. god.
Retrospektiva pregleda
Omiljeno