Učitavanje...
dr Jelena D. Đurđević Nikolić

dr Jelena D. Đurđević Nikolić
br.: 10992 izvor: E-CRIS

istraživač - aktivan u istraživačkoj organizaciji
E-pošta jdjurdjevicat signkg.ac.rs
Znanje stranih jezika
Istraživačka delatnost

Kod Nauka Oblast
P003  Prirodno-matematičke nauke  Hemija 
P410  Prirodno-matematičke nauke  Teorijska hemija, kvantna hemija 
P390  Prirodno-matematičke nauke  Organska hemija 

Kod Nauka Oblast Podoblast
1.01.05  Prirodno-matematičke nauke  Matematika  Teorija grafova 
1.04.00  Prirodno-matematičke nauke  Hemija   
1.04.04  Prirodno-matematičke nauke  Hemija  Organska hemija 
Ključne reči
Hemija
Bibliografija Reprezentativne bibliografske jedinice | Personalna| COBISS+
izvor: COBISS
Stručna sprema
izvor: E-CRIS
Stepen stručne spreme Stručno zvanje Smer studija Fakultet Godina
Doktorat  Doktor hemijskih nauka  Hemija  RS Univerzitet u Kragujevcu, Prirodno-matematički fakultet 2011 
Doktorske disertacije i drugi završni radovi Prikaži
Dobijanje rezultata je u toku
izvor: COBISS
Zaposlenja
izvor: E-CRIS
Vrsta zaposlenja Istraž. org. Istraž. grupa Datum zaposlenja Radno mesto Zvanje
Radni odnos na određeno vreme (100%, RD:70%)  Univerzitet u Kragujevcu, Prirodno-matematički fakultet  Institut za hemiju  1.7.2009  Docent  Docent 
Istraživački projekti
izvor: E-CRIS
br. Šifra Naziv Period Rukovodilac Br. publikacija
1. ON-174033  Teorija grafova i matematičko programiranje sa primenama u hemiji i računarstvu   2011 - 2019  Tatjana Davidović  69 
Retrospektiva pregleda
Omiljeno