Učitavanje...
dr Marina M. Milošević

dr Marina M. Milošević
br.: 11033 izvor: E-CRIS

istraživač - aktivan u istraživačkoj organizaciji
Telefon (+381 64) 8526 197
E-pošta marina.milosevicat signftn.kg.ac.rs
Znanje stranih jezika
Istraživačka delatnost

Kod Nauka Oblast
T111  Tehnološke nauke  Uobličavanje, obrada slika 
T115  Tehnološke nauke  Medicinska tehnologija 
T120  Tehnološke nauke  Sistemski inženjering, računarska tehnologija 
T121  Tehnološke nauke  Obrada signala 
B110  Biomedicinske nauke  Bioinformatika, medicinska informatika, biomatematika, biometrija 

Kod Nauka Oblast Podoblast
1.07.00  Prirodno-matematičke nauke  Računarski intenzivne metode i aplikacije   
2.00.00  Tehničke nauke     
2.06.07  Tehničke nauke  Sistemi i kibernetika  Biomedicinska tehnika 
2.06.10  Tehničke nauke  Sistemi i kibernetika  Medicinska informatika 
2.07.00  Tehničke nauke  Računarstvo i informatika   
Ključne reči
Detektovanje kancera dojke, Medicinski informacioni sistem, Mamografija, Termografija, Digitalna obrada slike
Bibliografija Reprezentativne bibliografske jedinice | Personalna| COBISS+
izvor: COBISS
Stručna sprema
izvor: E-CRIS
Stepen stručne spreme Stručno zvanje Smer studija Fakultet Godina
Diploma (pre bolonjskog sistema)  Diplomirani inženjer elektrotehnike  Računarska tehnika  RS Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet tehničkih nauka Čačak 2010 
Doktorat  Doktor nauka elektrotehnika i računarstvo  Elektrotehnika i računarstvo  RS Univerzitet u Nišu, Elektronski fakultet 2016 
Doktorske disertacije i drugi završni radovi Prikaži
Dobijanje rezultata je u toku
izvor: COBISS
Zaposlenja
izvor: E-CRIS
Vrsta zaposlenja Istraž. org. Istraž. grupa Datum zaposlenja Radno mesto Zvanje
Radni odnos na određeno vreme (100%)  Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet tehničkih nauka  Katedra za računarsko i softversko inženjerstvo  1.10.2010  Docent  Docent 
Retrospektiva pregleda
Omiljeno