Učitavanje...
Organizacije izvor: E-CRIS

Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet tehničkih nauka

Istraživačka delatnost

Kod Nauka Oblast
T000  Tehnološke nauke   

Kod Nauka Oblast Podoblast
2.00.00  Tehničke nauke     

Kod Opis
Istraživanje 
Obrazovanje 
Istraživačke grupe (13)
br. Šifra Naziv grupe Rukovodilac Br. publikacijaBr. publikacija
1. 0070-001  Katedra za elektroenergetiku  Aleksandar Ranković   207 
2. 0070-002  Katedra za fiziku i materijale  Nebojša Mitrović   161 
3. 0070-003  Katedra za industrijski menadžment    176 
4. 0070-004  Katedra za informacione tehnologije    359 
5. 0070-005  Katedra za industrijsko i sistemsko inženjerstvo    46 
6. 0070-007  Katedra za mašinstvo  Snežana Dragićević   282 
7. 0070-008  Katedra za opštu elektrotehniku i elektroniku  Predrag Petrović   295 
8. 0070-009  Katedra za društveno-humanističke nauke  Dragana Bjekić   239 
9. 0070-010  Katedra za mehatroniku    123 
10. 0070-011  Katedra za računarsko i softversko inženjerstvo    96 
11. 0070-012  Računski centar   
12. 0070-013  Katedra za preduzetnički menadžment    133 
13. 0070-014  Istraživači    10 
Istraživači (114)
br. Šifra Ime i prezime Oblast istraživanja Status Br. publikacijaBr. publikacija
1. 11030  Veljko Aleksić  Obrazovanje podržano računarom  Istraživač  48 
2. 07005  Sanja Antić  Elektronika i elektrotehnologija  Istraživač  11 
3. 11035  dr Jelena Č. Baralić  Mašinstvo, hidraulika, vakuumska tehnologija i akustički inženjering  Istraživač 
4. 10866  Cariša H. Bešić  Rukovođenje preduzećima  Istraživač  47 
5. 06982  Dragana Bjekić  Psihologija  Istraživač  127 
6. 06996  Miroslav Bjekić  Elektronika i elektrotehnologija  Istraživač  91 
7. 10858  Marija D. Blagojević  Informatika, teorija sistema  Istraživač  102 
8. 12708  Veljko Blagojević  Elektronika i elektrotehnologija  Istraživač 
9. 12224  Dragan V. Brajović  Elektronika i elektrotehnologija  Istraživač  48 
10. 11021  Dragan N. Ćetenović  Elektronika i elektrotehnologija  Istraživač 
11. 12678  Jasmina D. Ćurčić  Medicinska tehnologija  Istraživač 
12. 06979  Srećko Ćurčić  Proizvodna tehnologija  Istraživač  61 
13. 12220  Stefan Čubonović  Ekonomsko planiranje  Istraživač 
14. 12228  Bratislav M. Čukić  Proizvodna tehnologija  Istraživač 
15. 07008  Nada Damljanović  Matematika  Istraživač  16 
16. 10859  Đorđe M. Damnjanović  Klase, Furijerova analiza, funkcionalna analiza  Istraživač  15 
17. 11022  Milena S. Damnjanović  Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika  Istraživač  10 
18. 25952  mr Vesna B. Darijević  Tekstilna tehnologija  Istraživač 
19. 12173  Srđan B. Divac  Elektromagnetizam, optika, akustika  Istraživač 
20. 12207  Milan M. Dobričić  Elektroinženjering  Istraživač  14 
21. 10951  Biljana D. Đorić  Pedagogija i didaktika  Istraživač  18 
22. 07007  Aleksandar Dragašević  Organizacione nauke  Istraživač  14 
23. 06992  Snežana Dragićević  Mašinstvo, hidraulika, vakuumska tehnologija i akustički inženjering  Istraživač  76 
24. 11017  Nedeljko G. Dučić  Proizvodna tehnologija  Istraživač  17 
25. 12225  dr Marija R. Đukić  Matematika  Istraživač 
26. 12692  Slađana M. Đurašević  Sistemski inženjering, računarska tehnologija  Istraživač  10 
27. 06980  Dragan Đurčić  Matematika  Istraživač  32 
28. 11890  Danica Fatić  Matematika  Istraživač 
29. 12219  Andrijana Z. Gaborović  Organizacione nauke  Istraživač 
30. 12008  Nataša Gojgić  Informatika, teorija sistema  Istraživač  14 
31. 07108  Mladen Janjić  Elektronika i elektrotehnologija  Istraživač 
32. 12223  dr Bojan M. Jeremić  Matematička i opšta teorijska fizika, klasična mehanika, kvantna mehanika, relativitet, gravitacija, statistička fizika  Istraživač 
33. 07525  Zoran Jevremović  Sistemski inženjering, računarska tehnologija  Stručni ili tehnički saradnik 
34. 12005  dr Jelena R. Jovanović  Mašinstvo, hidraulika, vakuumska tehnologija i akustički inženjering  Istraživač  16 
35. 11020  Željko Lj. Jovanović  Statistika, operaciono istraživanje, programiranje, aktuarska matematika  Istraživač  13 
36. 11999  dr Aleksandar I. Jovičić  Proizvodna tehnologija  Istraživač  16 
37. 07009  Aleksandra Kalezić-Glišović  Fizika  Istraživač  13 
38. 12136  Katarina N. Karić  Informatika, teorija sistema  Mladi istraživač 
39. 12222  Mihailo R. Knežević  Sistemski inženjering, računarska tehnologija  Istraživač 
40. 07105  Branko Koprivica  Elektronika i elektrotehnologija  Istraživač  36 
41. 12003  dr Aleksandar M. Kovačević  Metrologija, fizička instrumentacija  Istraživač 
42. 12001  dr Ivana M. Krsmanović  Engleski jezik i književnost  Istraživač 
43. 12231  Vučelja V. Lekić  Matematika  Mladi istraživač 
44. 11015  Milentije D. Luković  Fizika  Istraživač 
45. 07010  Vanja Luković  Informatika, teorija sistema  Istraživač  14 
46. 12680  dr Goran Majstorović  Tekstilna tehnologija  Istraživač 
47. 12679  Miloš Lj. Marić  Štampa i komunikologija  Istraživač 
48. 06963  Aleksa Maričić  Fizika  Istraživač  73 
49. 11016  Milan S. Marjanović  Termički inženjering, primenjena termodinamika  Istraživač 
50. 12080  dr Branko R. Marković  Elektronika i elektrotehnologija  Istraživač/ekspert 
51. 12002  dr Svetislav Lj. Marković  Mašinstvo, hidraulika, vakuumska tehnologija i akustički inženjering  Istraživač  100 
52. 06986  Vladica Mijailović  Elektroinženjering  Istraživač  27 
53. 07000  Ivan Milićević  Matematička i opšta teorijska fizika, klasična mehanika, kvantna mehanika, relativitet, gravitacija, statistička fizika  Istraživač  53 
54. 06997  Danijela Milošević  Računarstvo, numerička analiza, sistemi, kontrola  Istraživač  99 
55. 11033  dr Marina M. Milošević  Uobličavanje, obrada slika  Istraživač 
56. 07106  Marjan Milošević  Sistemski inženjering, računarska tehnologija  Istraživač  25 
57. 06998  Alenka Milovanović  Elektronika i elektrotehnologija  Istraživač  47 
58. 07107  Sandra B. Milunović Koprivica  Organizacione nauke  Istraživač  25 
59. 12245  dr Anđelija M. Mitrović  Proizvodna tehnologija  Istraživač 
60. 10877  Katarina N. Mitrović  Statistika, operaciono istraživanje, programiranje, aktuarska matematika  Istraživač 
61. 06985  Nebojša Mitrović  Tehnologija materijala  Istraživač  54 
62. 10864  Vladimir M. Mladenović  Elektronika i elektrotehnologija  Istraživač  23 
63. 07099  Borivoje Nedeljković  Tehnologija materijala  Istraživač 
64. 11075  dr Zoran D. Nešić  Statistika, operaciono istraživanje, programiranje, aktuarska matematika  Istraživač  27 
65. 12079  Aleksandra M. Nikitović  Mašinstvo, hidraulika, vakuumska tehnologija i akustički inženjering  Istraživač 
66. 12081  mr Marija D. Nikolić  Sistemski inženjering, računarska tehnologija  Istraživač 
67. 11076  dr Neda M. Nikolić  Tehnologija životne sredine, kontrola zagađivanja  Istraživač 
68. 11145  Jelena M. Orelj  Elektronika i elektrotehnologija  Istraživač 
69. 07098  Lidija Palurović  Engleski jezik i književnost  Istraživač  11 
70. 10860  Miloš Ž. Papić  Informatika, teorija sistema  Istraživač  59 
71. 10861  Lidija S. Paunović  Sistemski inženjering, računarska tehnologija  Istraživač 
72. 10890  Vladan M. Paunović  Organizacione nauke  Istraživač  22 
73. 11025  Katarina Ž. Pavlović  Matematika  Istraživač 
74. 07109  Uroš Pešović  Sistemski inženjering, računarska tehnologija  Istraživač  47 
75. 06988  Predrag Petrović  Elektronika  Istraživač  37 
76. 12227  Vesna M. Petrović  Filologija  Istraživač 
77. 12088  Jelena M. Plašić  Informatika, teorija sistema  Stručni ili tehnički saradnik 
78. 07001  Milan Plazinić  Elektronika i elektrotehnologija  Istraživač  36 
79. 07026  Marko Popović  Mašinstvo, hidraulika, vakuumska tehnologija i akustički inženjering  Istraživač  32 
80. 10880  Jelena M. Purenović  Fizika  Istraživač  10 
81. 10889  Sanja B. Puzović  Organizacione nauke  Istraživač  17 
82. 12233  Nikola M. Radosavljević  Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika  Mladi istraživač 
83. 11004  Vladimir V. Radovanović  Organizacione nauke  Istraživač 
84. 10862  Maja M. Radović  Bioinformatika, medicinska informatika, biomatematika, biometrija  Istraživač 
85. 10952  Ana R. Radović Firat  Engleski jezik i književnost  Istraživač  10 
86. 07004  Aleksandar Ranković  Elektroinženjering  Istraživač  18 
87. 09692  Gordana Ž. Rendulić Davidović  Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika  Istraživač 
88. 07012  Olga Ristić  Sistemski inženjering, računarska tehnologija  Istraživač  40 
89. 10867  Marko M. Rosić  Elektronika i elektrotehnologija  Istraživač  18 
90. 11150  Dimitrije S. Rozgić  Elektroinženjering  Istraživač 
91. 07100  Vesna Ružičić  Sistemski inženjering, računarska tehnologija  Istraživač  15 
92. 12006  mr Biljana R. Savić  Informatika, teorija sistema  Istraživač 
93. 11018  Pavle M. Spasojević  Hemija makromolekula  Istraživač  14 
94. 12234  Nikola M. Stanić  Informatika, teorija sistema  Mladi istraživač 
95. 07013  Nebojša Stanković  Računarstvo, numerička analiza, sistemi, kontrola  Istraživač  26 
96. 10830  dr Nenad D. Stefanović  Sistemski inženjering, računarska tehnologija  Istraživač  50 
97. 12229  Dijana N. Stojić  Sistemski inženjering, računarska tehnologija  Mladi istraživač 
98. 10949  Milica M. Stojković  Psihologija  Istraživač  18 
99. 06995  Aleksandar Šebeković  Matematika  Istraživač 
100. 11014  Marko M. Šućurović  Elektronika i elektrotehnologija  Istraživač 
101. 11012  Brankica V. Šutić Milićević  Arhitektura, uređenje enterijera  Istraživač 
102. 11024  Ana M. Tatović  Telekomunikacioni inženjering  Istraživač 
103. 11891  Mihajlo Tatović  Elektronika  Istraživač 
104. 10950  Lena Lj. Tica  Engleski jezik i književnost  Istraživač 
105. 06994  Vlade Urošević  Sistemski inženjering, računarska tehnologija  Istraživač  26 
106. 12221  dr Vesna M. Veličković  Hemija  Istraživač 
107. 02748  dr Dejan K. Veljković  Elektronika i elektrotehnologija  Istraživač 
108. 07556  Jasmina Vesić-Vasović  Organizacione nauke  Istraživač  122 
109. 10857  Milan D. Vesković  Elektronika i elektrotehnologija  Istraživač  13 
110. 11013  Dejan S. Vujičić  Sistemski inženjering, računarska tehnologija  Istraživač  12 
111. 06991  Momčilo Vujičić  Elektroinženjering  Istraživač  138 
112. 11019  Vojislav Ž. Vujičić  Elektronika i elektrotehnologija  Istraživač  12 
113. 12226  Marija S. Vujović  Sistemski inženjering, računarska tehnologija  Istraživač 
114. 12009  dr Nevena R. Vukić  Tehnologija materijala  Istraživač  15 
Istraživački projekti (26)
br. Šifra Naziv Period Rukovodilac Br. publikacijaBr. publikacija
1. ON-174032  Analiza i algebra sa primenama  1.1.2011 - 31.12.2019  Miodrag Mateljević   26 
2. ON-171021  Eksperimentalna i teorijska istraživanja u radijacionoj fizici i radioekologiji  1.1.2011 - 31.12.2019  Dragoslav Nikezić   90 
3. III-47003  Infrastruktura za elektronski podržano učenje u Srbiji  1.1.2011 - 31.12.2019  Vladan Devedžić   319 
4. TR-35011  Integritet opreme pod pritiskom pri istovremenom delovanju zamarajućeg opterećenja i temperature  1.1.2011 - 31.12.2019  Ljubica Milović   185 
5. III-42009  Inteligentne energetske mreže  1.1.2011 - 31.12.2019  Nikola Rajaković   50 
6. III-44010  Inteligentni sistemi za razvoj softverskih proizvoda i podršku poslovanja zasnovani na modelima  1.1.2011 - 31.12.2019  dr Ivan S. Luković   203 
7. TR-35038  Istraživanje i razvoj novih koncepcija veza okretne i neokretne konstrukcije mašina transportne i građevinske mehanizacije  1.1.2011 - 31.12.2019  Milomir Gašić   86 
8. III-42013  Istraživanje kogeneracionih potencijala u komunalnim i industrijskim energanama Republike Srbije i mogućnosti za revitalizaciju postojećih i gradanju novih kogeneracionih postrojenja  1.1.2011 - 31.12.2019  Dušan Gordić   136 
9. TR-35034  Istraživanje primene savremenih nekonvencionalnih tehnologija u proizvodnim preduzećima sa ciljem povećanja efikasnosti korišćenja, kvaliteta proizvoda, smanjenja troškova i uštede energije i materijala  1.1.2011 - 31.12.2019    176 
10. TR-33016  Istraživanje, razvoj i primena programa i mera energetske efikasnosti elektromotornih pogona  1.1.2011 - 31.12.2019  Miroslav Bjekić   91 
11. ON-179026  Nastava i učenje: problemi, ciljevi i perspektive  1.1.2011 - 31.12.2019  Milenko Kundačina   281 
12. TR-35033  Održivi razvoj tehnologija i opreme za reciklažu motornih vozila  1.1.2011 - 31.12.2019  dr Milan Pavlović   96 
13. TR-35006  Održivost i unapređenje mašinskih sistema u energetici i transportu primenom forenzičkog inženjerstva, eko i robust dizajna  1.1.2011 - 31.12.2019  Srđan M. Bošnjak   291 
14. III-41007  Primena biomedicinskog inženjeringa u pretkliničkoj i kliničkoj praksi  1.1.2011 - 31.12.2019  Nenad Filipović   387 
15. TR-35015  Primena metoda veštačke inteligencije u istraživanjima i razvoju proizvodnih procesa  1.1.2011 - 31.12.2019  dr Pavel Kovač   87 
16. TR-32043  Razvoj i modelovanje energetski efikasnih, adaptabilnih, višeprocesorskih i višesenzorskih elektronskih sistema male snage  1.1.2011 - 31.12.2019    22 
17. III-46001  Razvoj i primena novih i tradicionalnih tehnologija u proizvodnji konkurentnih prehrambenih proizvoda sa dodatom vrednošću za evropsko i svetsko tržište - Stvorimo bogatstvo iz bogatstva Srbije  1.1.2011 - 31.12.2019    48 
18. ON-174013  Razvoj metoda izračunavanja i procesiranja informacija: teorija i primene  1.1.2011 - 31.12.2019  Miroslav Ćirić   79 
19. TR-35037  Razvoj nove konstrukcije kašike bagera kontinualnog dejstva u cilju integrisanja modularnih reznih elemenata  1.1.2011 - 31.12.2019  Radomir Slavković   61 
20. III-44006  Razvoj novih informaciono-komunikacionih tehnologija, korišćenjem naprednih matematičkih metoda, sa primenama u medicini, telekomunikacijama, energetici, zaštititi nacionalne baštine i obrazovanju  1.1.2011 - 31.12.2019  Zoran Ognjanović   59 
21. TR-33036  Razvoj novog meteorološkog mernog stuba za karakterizaciju turbulentnih parametara vetra  1.1.2011 - 31.12.2019  Vukman Bakić   18 
22. TR-35017  Razvoj stohastičkog modela utvrđivanja elemenata vremena rada proizvodnog ciklusa i njihova optimizacija za serijsku proizvodnju u metaloprerađivačkoj industriji i u procesima reciklaže  1.1.2011 - 31.12.2019  dr Zvonko Sajfert   105 
23. ON-172062  Sinteza i karakterizacija novih funkcionalnih polimera i polimernih nanokompozita  1.1.2011 - 31.12.2019  Ivanka Popović   59 
24. III-45012  Sinteza, procesiranje i karakterizacija nanostrukturnih materijala za primenu u oblasti energije, mehaničkog inženjerstva, zaštite životne stredine i biomedicine  1.1.2011 - 31.12.2019   
25. III-42008  Unapređenje energetskih karakteristika i kvaliteta unutrašnjeg prostora u zgradama obrazovnih ustanova u Srbiji sa uticajem na zdravlje  1.1.2011 - 31.12.2019  Valentina M. Turanjanin   58 
26. ON-172057  Usmerena sinteza, struktura i svojstva multifunkcionalnih materijala  1.1.2011 - 31.12.2019    244 
Opis
Broj i datum akta o akreditaciji: 021-01-17/11, od 14.06.2011. god.
Retrospektiva pregleda
Omiljeno