Učitavanje...
dr Dušan S. Đurić

dr Dušan S. Đurić
br.: 11051 izvor: E-CRIS

istraživač - aktivan u istraživačkoj organizaciji
Telefon (+381 65) 3110 073
E-pošta duca1ducaat signgmail.com
Znanje stranih jezika
Istraživačka delatnost

Kod Nauka Oblast
B470  Biomedicinske nauke  Fiziologija 
B480  Biomedicinske nauke  Endokrinologija, sekretorni sistemi, dijabetologija 
B530  Biomedicinske nauke  Kardiovaskularni sistem 
B650  Biomedicinske nauke  Psihijatrija, klinička psihologija, psihosomatika 
B740  Biomedicinske nauke  Farmakološke nauke, farmakognozija, farmacija, toksikologija 

Kod Nauka Oblast Podoblast
1.09.00  Prirodno-matematičke nauke  Farmacija   
3.00.00  Medicinske nauke     
3.06.00  Medicinske nauke  Kardiovaskularni sistem   
3.07.00  Medicinske nauke  Metaboličke i hormonske disfunkcije   
3.09.00  Medicinske nauke  Psihijatrija   
Ključne reči
Genomika i proteomika, Metabolomika, Farmakodinamika i farmakokinetika, Biosimilari, Komunikacione veštine
Bibliografija Reprezentativne bibliografske jedinice | Personalna| COBISS+
izvor: COBISS
Stručna sprema
izvor: E-CRIS
Stepen stručne spreme Stručno zvanje Smer studija Fakultet Godina
Diploma (pre bolonjskog sistema)  Doktor medicine    RS Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet 1984 
Magistratura (pre bolonjskog sistema)  Magistar medicinskih nauka  Endokrinologija i metabolički poremećaji  RS Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet 1989 
Specijalizacija  Specijalista anesteziologije  Anesteziologija  RS Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet 1990 
Doktorat  Doktor medicinskih nauka  Anesteziologija i psihijatrija  RS Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet 1997 
Specijalizacija  Specijalista kliničke farmakologije  Klinička farmakologija  RS Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet 1999 
Specijalizacija  Specijalista farmaceutske medicine  Farmaceutska medicina  RS Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet 2006 
Doktorske disertacije i drugi završni radovi Prikaži
Dobijanje rezultata je u toku
izvor: COBISS
Zaposlenja
izvor: E-CRIS
Vrsta zaposlenja Istraž. org. Istraž. grupa Datum zaposlenja Radno mesto Zvanje
Radni odnos na određeno vreme (90%, RD:10%)  Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet medicinskih nauka  Odsek za farmaciju    Profesor kliničke farmacije  Vanredni profesor 
Istraživački projekti
izvor: E-CRIS
br. Šifra Naziv Period Rukovodilac Br. publikacija
1. ON-175046  Kliničko epidemiološka istraživanja najčešćih neželjenih događaja tokom bolničkog lečenja   2014 - 2019  Ljiljana Marković-Denić  143 
Retrospektiva pregleda
Omiljeno