Učitavanje...
dr Isidora M. Milosavljević

dr Isidora M. Milosavljević
br.: 11054 izvor: E-CRIS

istraživač - aktivan u istraživačkoj organizaciji
Telefon (+381 64) 3278 702
E-pošta isidora.stojicat signmedf.kg.ac.rs
Znanje stranih jezika
Istraživačka delatnost

Kod Nauka Oblast
B007  Biomedicinske nauke  Medicina (čovek i kičmenjaci) 
B470  Biomedicinske nauke  Fiziologija 
B740  Biomedicinske nauke  Farmakološke nauke, farmakognozija, farmacija, toksikologija 
T410  Tehnološke nauke  Farmaceutska i srodne tehnologije 

Kod Nauka Oblast Podoblast
3.00.00  Medicinske nauke     
1.09.00  Prirodno-matematičke nauke  Farmacija   
4.06.00  Biotehničke nauke  Biotehnologija   
3.06.00  Medicinske nauke  Kardiovaskularni sistem   
Ključne reči
Medicina, Kardiovaskularna fiziologija, Farmacija, Farmaceutska biotehnologija
Bibliografija Reprezentativne bibliografske jedinice | Personalna| COBISS+
izvor: COBISS
Stručna sprema
izvor: E-CRIS
Stepen stručne spreme Stručno zvanje Smer studija Fakultet Godina
Master akademske studije (2. bolonjski stepen)  Magistar farmacije  Integrisane akademske studije farmacije  RS Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet medicinskih nauka 2011 
Doktorat  Doktor medicinskih nauka  Molekuska medicina: Klinička i eksperimentalna farmakologija  RS Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet medicinskih nauka 2017 
Doktorske disertacije i drugi završni radovi Prikaži
Dobijanje rezultata je u toku
izvor: COBISS
Zaposlenja
izvor: E-CRIS
Vrsta zaposlenja Istraž. org. Istraž. grupa Datum zaposlenja Radno mesto Zvanje
Radni odnos na određeno vreme (100%)  Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet medicinskih nauka  Katedra za fiziologiju  1.3.2012  Istraživač saradnik  Istraživač-saradnik 
Retrospektiva pregleda
Omiljeno