Učitavanje...
dr Marija V. Anđelković

dr Marija V. Anđelković
br.: 11057 izvor: E-CRIS

istraživač - aktivan u istraživačkoj organizaciji
E-pošta marijabcdat signgmail.com
Znanje stranih jezika
Istraživačka delatnost

Kod Nauka Oblast
B007  Biomedicinske nauke  Medicina (čovek i kičmenjaci) 
B190  Biomedicinske nauke  Klinička hemija 
B200  Biomedicinske nauke  Citologija, onkologija, kancerologija 
B480  Biomedicinske nauke  Endokrinologija, sekretorni sistemi, dijabetologija 
B720  Biomedicinske nauke  Opšta medicina, medicinska obuka 

Kod Nauka Oblast Podoblast
1.05.00  Prirodno-matematičke nauke  Biohemija i molekularna biologija   
1.09.00  Prirodno-matematičke nauke  Farmacija   
3.00.00  Medicinske nauke     
3.07.00  Medicinske nauke  Metaboličke i hormonske disfunkcije   
3.04.00  Medicinske nauke  Onkologija   
Ključne reči
Klinička hemija, Onkologija , Biomarkeri, Hormoni, Lekovi
Bibliografija Reprezentativne bibliografske jedinice | Personalna| COBISS+
izvor: COBISS
Stručna sprema
izvor: E-CRIS
Stepen stručne spreme Stručno zvanje Smer studija Fakultet Godina
Doktorat  Doktor nauka  Molekularna medicina  RS Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet medicinskih nauka 2014 
Doktorske disertacije i drugi završni radovi Prikaži
Dobijanje rezultata je u toku
izvor: COBISS
Zaposlenja
izvor: E-CRIS
Vrsta zaposlenja Istraž. org. Istraž. grupa Datum zaposlenja Radno mesto Zvanje
Radni odnos na određeno vreme (0%)  Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet medicinskih nauka  Katedra za biohemiju  1.1.2012  Docent  Docent 
Retrospektiva pregleda
Omiljeno