Učitavanje...
dr Srđan M. Stefanović

dr Srđan M. Stefanović
br.: 11065 izvor: E-CRIS

istraživač - aktivan u istraživačkoj organizaciji
Telefon (+381 34) 306 800
E-pošta sstefanovicat signmedf.kg.ac.rs
Znanje stranih jezika
Istraživačka delatnost

Kod Nauka Oblast
B740  Biomedicinske nauke  Farmakološke nauke, farmakognozija, farmacija, toksikologija 
B007  Biomedicinske nauke  Medicina (čovek i kičmenjaci) 
B001  Biomedicinske nauke  Opšte biomedicinske nauke 

Kod Nauka Oblast Podoblast
1.09.00  Prirodno-matematičke nauke  Farmacija   
3.00.00  Medicinske nauke     
Ključne reči
Klinička farmakologija, Klinička farmacija, Klinička toksikologija, Farmakoepidemiologija, Farmakovigilanca, Kliničke studije, Edukacija
Bibliografija Reprezentativne bibliografske jedinice | Personalna| COBISS+
izvor: COBISS
Stručna sprema
izvor: E-CRIS
Stepen stručne spreme Stručno zvanje Smer studija Fakultet Godina
Diploma (pre bolonjskog sistema)  Doktor medicine  Opšta medicina  RS Univerzitet u Kragujevcu, Medicinski fakultet 2001 
Specijalizacija  Specijalista kliničke farmakologije  Klinička farmakologija  RS Univerzitet u Kragujevcu, Medicinski fakultet 2009 
Doktorat  Doktor medicinskih nauka  Eksperimentalna i klinička farmakologija  RS Univerzitet u Kragujevcu, Medicinski fakultet 2010 
Doktorske disertacije i drugi završni radovi Prikaži
Dobijanje rezultata je u toku
izvor: COBISS
Zaposlenja
izvor: E-CRIS
Vrsta zaposlenja Istraž. org. Istraž. grupa Datum zaposlenja Radno mesto Zvanje
Radni odnos na određeno vreme (100%, RD:100%)  Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet medicinskih nauka  Odsek za farmaciju  1.1.2008  Docent  Docent 
Istraživački projekti
izvor: E-CRIS
Retrospektiva pregleda
Omiljeno