Učitavanje...
dr Jelena M. Pantić

dr Jelena M. Pantić
br.: 11068 izvor: E-CRIS

istraživač - aktivan u istraživačkoj organizaciji
Telefon (+381 64) 1550 001
E-pošta panticjelena55at signgmail.com
Znanje stranih jezika
Istraživačka delatnost

Kod Nauka Oblast
B500  Biomedicinske nauke  Imunologija, serologija, transplantacija 
B200  Biomedicinske nauke  Citologija, onkologija, kancerologija 
B007  Biomedicinske nauke  Medicina (čovek i kičmenjaci) 

Kod Nauka Oblast Podoblast
3.01.00  Medicinske nauke  Mikrobiologija i imunologija   
3.04.00  Medicinske nauke  Onkologija   
Ključne reči
Medicina, Imunologija, Onkologija, Molekularna medicina
Bibliografija Reprezentativne bibliografske jedinice | Personalna| COBISS+
izvor: COBISS
Stručna sprema
izvor: E-CRIS
Stepen stručne spreme Stručno zvanje Smer studija Fakultet Godina
Doktorat  Doktor medicinskih nauka  Klinička i eksperimentalna interna medicina, Endokrinologija  RS Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet medicinskih nauka 2014 
Doktorske disertacije i drugi završni radovi Prikaži
Dobijanje rezultata je u toku
izvor: COBISS
Zaposlenja
izvor: E-CRIS
Vrsta zaposlenja Istraž. org. Istraž. grupa Datum zaposlenja Radno mesto Zvanje
Radni odnos na određeno vreme (0%)  Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet medicinskih nauka  Centar za molekulsku medicinu i istraživanje matičnih ćelija  1.1.2012  Docent za užu naučnu oblast Mikrobiologija i imunologija  Docent 
Istraživački projekti
izvor: E-CRIS
br. Šifra Naziv Period Rukovodilac Br. publikacija
1. ON-175069  Molekulske determinante urođene imunosti u autoimunskim bolestima i kancerogenezi   2013 - 2019  dr Nebojša N. Arsenijević  167 
Retrospektiva pregleda
Omiljeno