Učitavanje...
dr Tatjana V. Kanjevac

dr Tatjana V. Kanjevac
br.: 11074 izvor: E-CRIS

istraživač - aktivan u istraživačkoj organizaciji
Znanje stranih jezika
Istraživačka delatnost

Kod Nauka Oblast
B210  Biomedicinske nauke  Histologija, citohemija, kultura tkiva 
B680  Biomedicinske nauke  Javno zdravstvo, epidemiologija 
B500  Biomedicinske nauke  Imunologija, serologija, transplantacija 
B510  Biomedicinske nauke  Infekcije 
B730  Biomedicinske nauke  Odontologija, stomatologija 

Kod Nauka Oblast Podoblast
3.00.00  Medicinske nauke     
3.01.00  Medicinske nauke  Mikrobiologija i imunologija   
3.02.00  Medicinske nauke  Stomatologija   
3.07.00  Medicinske nauke  Metaboličke i hormonske disfunkcije   
3.08.00  Medicinske nauke  Javno zdravstvo (zaštita na radu)   
Ključne reči
Biomedicinske nauke, Stomatologija, Imunologija, Histologija, Endokrinologija
Bibliografija Reprezentativne bibliografske jedinice | Personalna| COBISS+
izvor: COBISS
Stručna sprema
izvor: E-CRIS
Stepen stručne spreme Stručno zvanje Smer studija Fakultet Godina
Diploma (pre bolonjskog sistema)  Doktor stomatologije  Integrisane akademske studije stomatologije  RS Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet 1992 
Specijalizacija  Specijalista Preventivne i dečje stomatologije  Dečja i preventivna stomatologija  RS Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet 2000 
Doktorat  Doktor medicinskih nauka  Klinička i eksperimentalna hirurgija  RS Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet medicinskih nauka 2011 
Doktorske disertacije i drugi završni radovi Prikaži
Dobijanje rezultata je u toku
izvor: COBISS
Zaposlenja
izvor: E-CRIS
Vrsta zaposlenja Istraž. org. Istraž. grupa Datum zaposlenja Radno mesto Zvanje
Radni odnos na određeno vreme (0%)  Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet medicinskih nauka  Katedra za stomatologiju  23.11.2011  Vanredni profesor  Vanredni profesor 
Istraživački projekti
izvor: E-CRIS
br. Šifra Naziv Period Rukovodilac Br. publikacija
1. ON-175071  Uticaj IL-33/ST2 signalnog puta i galektina-3 u patogenezi eksperimentalnih periapikalnih promena   2011 - 2019    54 
Retrospektiva pregleda
Omiljeno