Učitavanje...
dr Zoran D. Nešić

dr Zoran D. Nešić
br.: 11075 izvor: E-CRIS

istraživač - aktivan u istraživačkoj organizaciji
Telefon (+381 64) 4891 671
E-pošta zoran.nesicat signftn.kg.ac.rs
Znanje stranih jezika
Istraživačka delatnost

Kod Nauka Oblast
P160  Prirodno-matematičke nauke  Statistika, operaciono istraživanje, programiranje, aktuarska matematika 
P175  Prirodno-matematičke nauke  Informatika, teorija sistema 
S189  Društvene nauke  Organizacione nauke 
S190  Društvene nauke  Rukovođenje preduzećima 
T120  Tehnološke nauke  Sistemski inženjering, računarska tehnologija 
Ključne reči
Menadžment, Informaciona tehnologija
Bibliografija Reprezentativne bibliografske jedinice | Personalna| COBISS+
izvor: COBISS
Stručna sprema
izvor: E-CRIS
Stepen stručne spreme Stručno zvanje Smer studija Fakultet Godina
Doktorat  Doktor tehničkih nauka    RS Univerzitet u Kragujevcu, Tehnički fakultet u Čačku 2008 
Doktorske disertacije i drugi završni radovi Prikaži
Dobijanje rezultata je u toku
izvor: COBISS
Zaposlenja
izvor: E-CRIS
Vrsta zaposlenja Istraž. org. Istraž. grupa Datum zaposlenja Radno mesto Zvanje
Radni odnos na određeno vreme (0%)  Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet tehničkih nauka  Katedra za industrijski menadžment  1.5.2010  Vanredni profesor  Vanredni profesor 
Istraživački projekti
izvor: E-CRIS
br. Šifra Naziv Period Rukovodilac Br. publikacija
1. III-44010  Inteligentni sistemi za razvoj softverskih proizvoda i podršku poslovanja zasnovani na modelima   2011 - 2019  dr Ivan S. Luković  203 
Retrospektiva pregleda
Omiljeno