Učitavanje...
Miodrag S. Peulić

Miodrag S. Peulić
br.: 11083 izvor: E-CRIS

istraživač - aktivan u istraživačkoj organizaciji
E-pošta miodrag.peulicat signgmail.com
Znanje stranih jezika
Istraživačka delatnost

Kod Nauka Oblast
B600  Biomedicinske nauke  Hirurgija, ortopedija, traumatologija 
B200  Biomedicinske nauke  Citologija, onkologija, kancerologija 
Ključne reči
Neurohirurgija, Onkologija
Bibliografija Reprezentativne bibliografske jedinice | Personalna| COBISS+
izvor: COBISS
Stručna sprema
izvor: E-CRIS
Stepen stručne spreme Stručno zvanje Smer studija Fakultet Godina
Specijalizacija  Specijalista neurohirurgije  Rekonstruktivna hirurgija  RS Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet 2010 
Doktorske disertacije i drugi završni radovi Prikaži
Dobijanje rezultata je u toku
izvor: COBISS
Zaposlenja
izvor: E-CRIS
Vrsta zaposlenja Istraž. org. Istraž. grupa Datum zaposlenja Radno mesto Zvanje
Radni odnos na određeno vreme (0%)  Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet medicinskih nauka  Katedra za hirurgiju  1.1.2013  Asistent  Asistent 
Retrospektiva pregleda
Omiljeno