Učitavanje...
dr Pavle Z. Mašković

dr Pavle Z. Mašković
br.: 11188 izvor: E-CRIS

istraživač - aktivan u istraživačkoj organizaciji
Znanje stranih jezika
Istraživačka delatnost

Kod Nauka Oblast
B191  Biomedicinske nauke  Biohemija biljaka 
P003  Prirodno-matematičke nauke  Hemija 
B740  Biomedicinske nauke  Farmakološke nauke, farmakognozija, farmacija, toksikologija 
P004  Prirodno-matematičke nauke  Biohemija, metabolizam 
T490  Tehnološke nauke  Biotehnologija 

Kod Nauka Oblast Podoblast
1.04.00  Prirodno-matematičke nauke  Hemija   
1.05.00  Prirodno-matematičke nauke  Biohemija i molekularna biologija   
1.09.00  Prirodno-matematičke nauke  Farmacija   
2.02.02  Tehničke nauke  Hemijsko inženjerstvo  Separacioni procesi 
4.06.05  Biotehničke nauke  Biotehnologija  Biotehnologija biljaka 
Ključne reči
Mikrobiološka hemija, Hemija prirodnih proizvoda, Biohemija primarnih i sekundarnih metabolita, Antioksidativna zaštita, Antioksidansi u hrani
Bibliografija Reprezentativne bibliografske jedinice | Personalna| COBISS+
izvor: COBISS
Stručna sprema
izvor: E-CRIS
Stepen stručne spreme Stručno zvanje Smer studija Fakultet Godina
Doktorat  Doktor hemijskih nauka biohemija  Hemija - biohemija  RS Univerzitet u Kragujevcu, Prirodno-matematički fakultet 2011 
Doktorske disertacije i drugi završni radovi Prikaži
Dobijanje rezultata je u toku
izvor: COBISS
Zaposlenja
izvor: E-CRIS
Vrsta zaposlenja Istraž. org. Istraž. grupa Datum zaposlenja Radno mesto Zvanje
Radni odnos na određeno vreme (100%, RD:100%)  Univerzitet u Kragujevcu, Agronomski fakultet  Katedra za hemiju i hemijsko inženjerstvo  17.2.2009  Vanredni profesor  Vanredni profesor 
Istraživački projekti
izvor: E-CRIS
br. Šifra Naziv Period Rukovodilac Br. publikacija
1. ON-172057  Usmerena sinteza, struktura i svojstva multifunkcionalnih materijala   2011 - 2019    243 
Retrospektiva pregleda
Omiljeno