Učitavanje...
Organizacije izvor: E-CRIS

Univerzitet u Kragujevcu, Agronomski fakultet

Istraživačka delatnost

Kod Nauka Oblast
B000  Biomedicinske nauke   

Kod Nauka Oblast Podoblast
4.00.00  Biotehničke nauke     

Kod Opis
Savetovanje 
Istraživanje 
Obrazovanje 
Istraživačke grupe (9)
Istraživači (52)
br. Šifra Ime i prezime Oblast istraživanja Status Br. publikacijaBr. publikacija
1. 07319  Snežana Bogosavljević-Bošković  Zootehnika, stočarstvo, uzgoj  Istraživač  119 
2. 07329  Milevica Bojović  Engleski jezik i književnost  Istraživač  11 
3. 07314  Ljiljana Bošković-Rakočević  Agrohemija  Istraživač  95 
4. 11172  dr Duško L. Brković  Botanika  Istraživač  41 
5. 07327  Radojica Đoković  Veterina: hirurgija, fiziologija, patologija, klinička istraživanja  Istraživač  171 
6. 07320  Vladimir Dosković  Zootehnika, stočarstvo, uzgoj  Istraživač  108 
7. 07331  Goran Dugalić  Nauka o tlu, poljoprivredna hidrologija  Istraživač  73 
8. 07322  Dragutin Đukić  Mikrobiologija, bakteriologija, virusologija, mikologija  Istraživač  157 
9. 07316  Milena Đurić  Fiziologija vaskularnih biljaka  Istraživač  76 
10. 07306  Dragan Đurović  Genetika biljaka  Istraživač  57 
11. 11175  dr Igor B. Đurović  Fizička hemija  Istraživač  25 
12. 11237  Vesna M. Đurović  Mikrobiologija, bakteriologija, virusologija, mikologija  Mladi istraživač  38 
13. 12435  dr Marija V. Gavrilović  Ekologija  Istraživač 
14. 07340  Ivan Glišić  Agronomija  Istraživač  134 
15. 11189  Radmila R. Ilić  Biotehnologija  Mladi istraživač  11 
16. 07338  Ranko Koprivica  Agrotehnika, poljoprivredne mašine, gradnja poljoprivrednog gazdinstva  Istraživač  65 
17. 07326  dr Vladimir Kurćubić  Veterina: hirurgija, fiziologija, patologija, klinička istraživanja  Istraživač  106 
18. 07303  Milomirka Madić  Genetika biljaka  Istraživač  130 
19. 07308  dr Leka G. Mandić  Mikrobiologija, bakteriologija, virusologija, mikologija  Istraživač  159 
20. 12442  Miloš S. Marjanović  Agronomija  Mladi istraživač  13 
21. 22578  Kristina Markeljić    Istraživač 
22. 11171  Dušan B. Marković  Informatika, teorija sistema  Istraživač  16 
23. 07310  dr Goran S. Marković  Hidrobiologija, biologija mora, ekologija voda, limnologija  Istraživač  102 
24. 07409  dr Jelena M. Mašković  Hemija  Istraživač  33 
25. 11188  dr Pavle Z. Mašković  Biohemija biljaka  Istraživač  103 
26. 11187  dr Nemanja M. Miletić  Tehnologija hrane i pića  Istraživač  59 
27. 07332  dr Drago M. Milošević  Fitotehnika, hortikultura, zaštita prinosa, fitopatologija  Istraživač  107 
28. 07323  Tomo Milošević  Agronomija  Istraživač  114 
29. 11483  dr Vesna M. Milovanović  Hemija  Istraživač 
30. 07342  dr Jelena D. Mladenović  Hemija  Istraživač  97 
31. 11178  dr Milan P. Nikolić  Keramički i praškasti materijali  Istraživač  19 
32. 11176  Jelena S. Pantović  Ishrana  Istraživač 
33. 07307  Aleksandar Paunović  Agronomija  Istraživač  139 
34. 07313  Gorica Paunović  Agronomija  Istraživač  149 
35. 12436  dr Nenad V. Pavlović  Agronomija  Istraživač  37 
36. 11177  dr Marko M. Petković  Biohemijska tehnologija  Istraživač  39 
37. 11185  Miloš Ž. Petrović  Akušerstvo, ginekologija, andrologija, reprodukcija, polnost  Mladi istraživač  43 
38. 07335  Milun Petrović  Zootehnika, stočarstvo, uzgoj  Istraživač  168 
39. 11167  Branka D. Popović  Biotehnologija  Mladi istraživač 
40. 11186  dr Mirjana N. Radovanović  Tehnologija hrane i pića  Istraživač  24 
41. 11190  dr Simeon Ž. Rakonjac  Zootehnika, stočarstvo, uzgoj  Istraživač  84 
42. 07339  dr Lenka J. Ribić-Zelenović  Hemija  Istraživač  95 
43. 12443  Slobodanka S. Stanojević Nikolić  Tehnološke nauke  Istraživač 
44. 07304  Vladeta Stevović  Agronomija  Istraživač  147 
45. 07325  Gordana Šekularac  Nauka o tlu, poljoprivredna hidrologija  Istraživač  50 
46. 07337  dr Snežana T. Tanasković  Entomologija, parazitologija biljaka  Istraživač  87 
47. 11168  dr Dalibor D. Tomić  Agronomija  Istraživač  60 
48. 13846  Tomislav Lj. Trišović  Elektrohemija  Istraživač  33 
49. 07328  Biljana Veljković  Ekonomija poljoprivrede  Istraživač  115 
50. 11170  dr Dragan Vujić  Fizika  Istraživač 
51. 07575  Vera Vukosavljević  Agronomija  Istraživač  21 
52. 11179  Milica M. Zelenika  Agronomija  Istraživač  13 
Istraživački projekti (21)
br. Šifra Naziv Period Rukovodilac Br. publikacijaBr. publikacija
1. TR-31001  Ekološki pristup i uvođenje savremenih biotehnologija kao osnova unapređenja tehnologije proizvodnje gajenih preživara  1.1.2011 - 31.12.2019  dr Zoran Ž. Ilić   159 
2. III-46012  Istraživanje savremenih biotehnoloških postupaka u proizvodnji hrane za životinje u cilju povećanja konkurentnosti, kvaliteta i bezbednosti hrane  1.1.2011 - 31.12.2019   
3. TR-31092  Izučavanje genetičke osnove poboljšanja prinosa i kvaliteta strnih žita u različitim ekološkim uslovima  1.1.2011 - 31.12.2019    124 
4. III-46002  Molekularno-genetička i ekološka istraživanja u zaštiti autohtonih animalnih genetičkih resursa, očuvanja dobrobiti, zdravlja i reprodukcije gajenih životinja i proizvodnje bezbedne hrane  1.1.2011 - 31.12.2019  Zoran Stanimirović   147 
5. ON-171006  Nelinearna dinamika lokalizovanih samoorganizovanih struktura u plazmi, nano-kompozitnim materijalima, tečnim i fotoničnim kristalima i ultrahladnim kondenzatima  1.1.2011 - 31.12.2019  Dušan Jovanović  
6. TR-31059  Novi koncept oplemenjivanja sorti i hibrida povrća namenjenih održivim sistemima gajenja uz primenu biotehnoloških metoda  1.1.2011 - 31.12.2019    119 
7. TR-31033  Održiva konvencionalna i revitalizovana tradicionalna proizvodnja živinskog mesa i jaja sa dodatom vrednošću  1.1.2011 - 31.12.2019    84 
8. TR-31086  Optimizacija tehnoloških postupaka i zootehničkih resursa na farmama u cilju unapređenja održivosti proizvodnje mleka  1.1.2011 - 31.12.2019  Vladan T. Bogdanović   93 
9. TR-31057  Poboljšanje genetičkog potencijala i tehnologija proizvodnje krmnog bilja u funkciji održivog razvoja stočarstva  1.1.2011 - 31.12.2019    159 
10. TR-31024  Povećanje tržišnog značaja krmnih biljaka oplemenjivanjem i optimizacijom tehnologije proizvodnje semena  1.1.2011 - 31.12.2019  dr Đura Karagić   77 
11. TR-31043  Proučavanje biljnih patogena, artropoda, korova i pesticida u cilju razvoja metoda bioracionalne zaštite bilja i proizvodnje bezbedne hrane  1.1.2011 - 31.12.2019    107 
12. TR-32043  Razvoj i modelovanje energetski efikasnih, adaptabilnih, višeprocesorskih i višesenzorskih elektronskih sistema male snage  1.1.2011 - 31.12.2019    22 
13. III-46010  Razvoj novih inkapsulacionih i enzimskih tehnologija za proizvodnju biokatalizatora i biološki aktivnih komponenata hrane u cilju povećanja njene konkurentnosti, kvaliteta i bezbednosti  1.1.2011 - 31.12.2019  dr Zorica D. Knežević-Jugović   288 
14. TR-31054  Razvoj novih tehnologija gajenja strnih žita na kiselim zemljištima primenom savremene biotehnologije  1.1.2011 - 31.12.2019   
15. ON-172016  Sinteza, modelovanje, fizičko-hemijske i biološke osobine organskih jedinjenja i odgovarajućih kompleksa metala  1.1.2011 - 31.12.2019  Srećko R. Trifunović   248 
16. TR-31064  Stvaranje i očuvanje genetičkog potencijala kontinentalnih vrsta voćaka  1.1.2011 - 31.12.2019   
17. TR-31051  Unapređenje biotehnoloških postupaka u funkciji racionalnog korišćenja energije, povećanja produktivnosti i kvaliteta poljoprivrednih proizvoda  1.1.2011 - 31.12.2019  Zoran I. Mileusnić   55 
18. III-46009  Unapređenje i razvoj higijenskih i tehnoloških postupaka u proizvodnji namirnica životinjskog porekla u cilju dobijanja kvalitetnih i bezbednih proizvoda konkurentnih na svetskom tržištu  1.1.2011 - 31.12.2019    126 
19. TR-31016  Unapređenje tehnologije gajenja krmnih biljaka na oranicama i travnjacima  1.1.2011 - 31.12.2019  dr Branko Ćupina   140 
20. ON-172057  Usmerena sinteza, struktura i svojstva multifunkcionalnih materijala  1.1.2011 - 31.12.2019    244 
21. TR-31011  Uticaj kvaliteta komponenata u ishrani ciprinida na kvalitet mesa, gubitke i ekonomičnost proizvodnje  1.1.2011 - 31.12.2019  dr Miroslav Ćirković   245 
Opis
Broj i datum akta o akreditaciji: 021-01-17/7, od 17.05.2011. god.
Retrospektiva pregleda
Omiljeno