Učitavanje...
Milica S. Bacić

Milica S. Bacić
br.: 11272 izvor: E-CRIS

istraživač - aktivan u istraživačkoj organizaciji
Znanje stranih jezika
Istraživačka delatnost

Kod Nauka Oblast
H004  Humanističke nauke  Filologija 
H350  Humanističke nauke  Lingvistika 
H380  Humanističke nauke  Komparativna lingvistika 
H570  Humanističke nauke  Engleski jezik i književnost 

Kod Nauka Oblast Podoblast
6.05.00  Humanističke nauke  Lingvistika   
6.05.01  Humanističke nauke  Lingvistika  Jezici - istraživanje 
6.05.02  Humanističke nauke  Lingvistika  Teorijska i primenjena lingvistika 
Ključne reči
Analiza žanra; Translatologija; Leksikologija; Korpusna lingvistika; Kognitivna semantika
Stručna sprema
izvor: E-CRIS
Stepen stručne spreme Stručno zvanje Smer studija Fakultet Godina
Master akademske studije (2. bolonjski stepen)  Master filolog (anglista)  Engleski jezik i književnost  RS Univerzitet u Kragujevcu, Filološko-umetnički fakultet 2013 
Doktorske disertacije i drugi završni radovi Prikaži
Dobijanje rezultata je u toku
izvor: COBISS
Zaposlenja
izvor: E-CRIS
Vrsta zaposlenja Istraž. org. Istraž. grupa Datum zaposlenja Radno mesto Zvanje
Radni odnos na određeno vreme (100%, RD:%)  Univerzitet u Kragujevcu, Filološko-umetnički fakultet  Odsek za filologiju, Katedra za anglistiku  11.1.2016  Lektor  Lektor 
Retrospektiva pregleda
Omiljeno