Učitavanje...
Organizacije izvor: E-CRIS

Univerzitet u Kragujevcu, Filološko-umetnički fakultet

Istraživačka delatnost

Kod Nauka Oblast
H000  Humanističke nauke   

Kod Nauka Oblast Podoblast
6.00.00  Humanističke nauke     

Kod Opis
Istraživanje 
Obrazovanje 
Istraživačke grupe (23)
br. Šifra Naziv grupe Rukovodilac Br. publikacijaBr. publikacija
1. 0068-001  Odsek za filologiju, Katedra za srpski jezik  Vladimir Polomac   1,013 
2. 0068-002  Odsek za filologiju, Katedra za anglistiku  dr Ivana B. Palibrk   729 
3. 0068-003  Odsek za filologiju, Katedra za germanistiku  dr Milena R. Nešić Pavković   148 
4. 0068-004  Odsek za filologiju, Katedra za romanistiku  dr Biljana Tešanović   398 
5. 0068-005  Odsek za filologiju, Katedra za hispanistiku  Mirjana Sekulić   289 
6. 0068-006  Odsek za muzičku umetnost, Katedra za muzičku teoriju i pedagogiju  dr Nevena Vujošević   233 
7. 0068-007  Odsek za muzičku umetnost, Katedra za harmoniku  Zoran Rakić   22 
8. 0068-008  Odsek za muzičku umetnost, Katedra za gudačke instrumente  Nataša A. Petrović  
9. 0068-009  Odsek za muzičku umetnost, Katedra za muziku u medijima    54 
10. 0068-010  Odsek za muzičku umetnost, Katedra za solo pevanje  Marina Trajković-Bidžovski   68 
11. 0068-011  Odsek za muzičku umetnost, Katedra za duvačke instrumente   
12. 0068-012  Odsek za primenjene i likovne umetnosti, Katedra za grafički dizajn  Irena Knežević   61 
13. 0068-013  Odsek za primenjene i likovne umetnosti, Katedra za likovnu umetnost  Bojan Otašević   71 
14. 0068-014  Odsek za primenjene i likovne umetnosti, Katedra za unutrašnju arhitekturu  Katarina P. Lončarević   63 
15. 0068-015  Odsek za primenjene i likovne umetnosti, Katedra za opšteobrazovne predmete  dr Sanja Pajić   232 
16. 0068-016  Odsek za filologiju, Katedra za italijanistiku  dr Aleksandra B. Šuvaković   99 
17. 0068-017  Odsek za filologiju, Katedra za srpsku književnost  Jelena Arsenijević Mitrić   1,228 
18. 0068-018  Odsek za muzičku umetnost, Katedra za klavir  Sanja Pantović   19 
19. 0068-019  Odsek za muzičku umetnost, Katedra za kamernu muziku   
20. 0068-020  Odsek za muzičku umetnost, Katedra za dirigovanje   
21. 0068-021  Centar za proučavanje jezika i književnosti    370 
22. 0068-022  Centar za naučnoistraživački rad    46 
23. 0068-023  Istraživači    119 
Istraživači (230)
br. Šifra Ime i prezime Oblast istraživanja Status Br. publikacijaBr. publikacija
1. 12610  Jovana S. Anđelković  Filozofija  Mladi istraživač 
2. 06789  Maja Anđelković  Baltički i slovenski jezici i književnosti  Istraživač  115 
3. 12500  dr Maja M. Andrijević  Filologija  Istraživač  45 
4. 12859  Jovana N. Antonijević  Filologija  Mladi istraživač 
5. 06877  Milica Antonijević  Istorija i umetnost  Istraživač  27 
6. 08994  Jelena Arsenijević Mitrić  Opšta i komparativna književnost, književna kritika, teorija književnosti  Istraživač  65 
7. 04070  Tijana Ašić  Lingvistika  Istraživač  151 
8. 10892  dr Jelena V. Atanasijević  Arhitektura, uređenje enterijera  Istraživač  31 
9. 11272  Milica S. Bacić  Filologija  Istraživač 
10. 12178  Jovana D. Bazić  Italijanski jezik i književnost  Mladi istraživač 
11. 20005  Mirjana Beara    Istraživač  19 
12. 06892  Milena Belenzada  Slikarstvo  Istraživač 
13. 06834  Jelena Beočanin  Muzikologija  Istraživač  46 
14. 20006  Vladimir Blagojević    Istraživač 
15. 12868  Natalija Bogdanović  Arhitektura, uređenje enterijera  Istraživač  10 
16. 06299  Dragan Bošković  Baltički i slovenski jezici i književnosti  Istraživač  375 
17. 12849  Jana B. Bošković  Engleski jezik i književnost  Mladi istraživač 
18. 20007  Ljuba Brkić    Istraživač 
19. 06800  Nikola Bubanja  Engleski jezik i književnost  Istraživač  101 
20. 10143  dr Jasmina S. Ćirić  Istorija i umetnost  Istraživač  55 
21. 12856  dr Marija M. Ćirić  Istorija i umetnost  Istraživač  54 
22. 20009  Katarina Ćirović    Istraživač  13 
23. 12099  Aleksandra V. Čebašek  Baltički i slovenski jezici i književnosti  Istraživač  21 
24. 20008  Borislav Čičovački    Istraživač 
25. 06807  Jelena Danilović-Jeremić  Engleski jezik i književnost  Istraživač  44 
26. 12090  Julijana S. Despotović  Lingvistika  Istraživač  22 
27. 06846  Dragana Dimić  Muzikologija  Istraživač 
28. 20010  Lazar Dimitriijević    Istraživač 
29. 12177  Marijana G. Dimović  Lingvistika  Mladi istraživač 
30. 11457  dr Milana L. Dodig  Lingvistika  Istraživač  24 
31. 20011  Jasminka Dokmanović    Istraživač 
32. 20012  Miodrag Đorđević    Istraživač 
33. 20013  Nemanja Dragojlović    Istraživač 
34. 20014  Sanja Drvenica    Istraživač 
35. 20015  Nikola Đuran    Istraživač  17 
36. 12180  Đorđe M. Đurđević  Baltički i slovenski jezici i književnosti  Mladi istraživač  29 
37. 06785  Sanja Đurović  Baltički i slovenski jezici i književnosti  Istraživač  94 
38. 20016  Katarina Erić    Istraživač 
39. 06894  Andrej Fajgelj  Francuski jezik  Istraživač  20 
40. 20017  Mišo Filipovac    Istraživač 
41. 12840  dr Georgina V. Frei  Pedagogija i didaktika  Istraživač 
42. 05371  Slavica O. Garonja-Radovanac  Baltički i slovenski jezici i književnosti  Istraživač  231 
43. 12121  Milomir Gavrilović  Baltički i slovenski jezici i književnosti  Istraživač  36 
44. 12847  Jelena Gojić  Germanistika  Istraživač 
45. 20018  Jovana Govedarica    Istraživač 
46. 06802  Tatjana Grujić  Engleski jezik i književnost  Istraživač  24 
47. 10232  dr Darko V. Hinić  Psihologija  Istraživač  23 
48. 12094  Teodora S. Ilić  Filologija  Mladi istraživač 
49. 11327  dr Vojislav L. Ilić  Pedagogija i didaktika  Istraživač  19 
50. 06841  Jelena Ivanović  Muzikologija  Istraživač 
51. 12182  Isidora Z. Jakšić Perović  Lingvistika  Mladi istraživač 
52. 20019  Kristof Mihael Jan    Istraživač 
53. 12091  Marija N. Janevska  Filologija  Istraživač 
54. 12093  Tamara N. Janevska  Komparativna lingvistika  Istraživač 
55. 12497  dr Danijela M. Janjić  Italijanski jezik i književnost  Istraživač  36 
56. 20020  Ivana Janković    Istraživač 
57. 11455  dr Danica M. Jerotijević Tišma  Engleski jezik i književnost  Istraživač  34 
58. 12026  dr Jelena M. Josijević  Lingvistika  Istraživač  26 
59. 12506  dr Snežana B. Jovanović  Filologija  Istraživač  15 
60. 06810  dr Vera Ž. Jovanović  Francuski jezik  Istraživač  45 
61. 12092  Milica A. Kandić  Filologija  Mladi istraživač  12 
62. 12879  Marija Kaplarević  Muzikologija  Istraživač 
63. 06801  Dejan Karavesović  Engleski jezik i književnost  Istraživač  31 
64. 11461  dr Marina V. Kebara  Filologija  Istraživač  21 
65. 12839  Jelena R. Kitanović  Filologija  Mladi istraživač 
66. 06886  Irena Knežević  Istorija i umetnost  Istraživač 
67. 06837  Zoran Komadina  Muzikologija  Istraživač  12 
68. 12498  Jovana D. Kostić  Engleski jezik i književnost  Mladi istraživač 
69. 06857  Predrag Kostović  Muzikologija  Istraživač 
70. 04809  Miloš Kovačević  Baltički i slovenski jezici i književnosti  Istraživač  534 
71. 12507  dr Tijana N. Kukić  Lingvistika  Istraživač  19 
72. 12089  Katarina S. Lazić  Filologija  Mladi istraživač 
73. 06813  Biljana Lazović  Francuski jezik  Istraživač 
74. 12504  Milica Ž. Ljubanić  Filologija  Istraživač 
75. 06805  dr Marija Lojanica  Engleski jezik i književnost  Istraživač  64 
76. 06890  Katarina P. Lončarević  Arhitektura, uređenje enterijera  Istraživač  10 
77. 20021  Sanja Lukovac    Istraživač 
78. 12120  Marija D. Luković  Gramatika, semantika, semiotika, sintaksa  Mladi istraživač 
79. 11965  dr Tamara N. Lutovac Kaznovac  Istorija jezika  Istraživač  13 
80. 12116  dr Biljana Lj. Mandić  Muzikologija  Istraživač  64 
81. 11260  Nina Ž. Manojlović  Engleski jezik i književnost  Istraživač  14 
82. 20022  Duško Marić    Istraživač 
83. 20023  Milorad Marinković    Istraživač  10 
84. 20024  Slobodan Marinković    Istraživač 
85. 12861  Sanja Markeljić  Engleski jezik i književnost  Mladi istraživač 
86. 12179  dr Kristina Z. Marković  Istorija i umetnost  Istraživač 
87. 20025  Milica Marković    Istraživač 
88. 06866  Karolj Maročik  Muzikologija  Istraživač 
89. 20026  Suzana Maročik    Istraživač 
90. 11458  dr Aleksandra D. Matić  Filologija  Istraživač  34 
91. 06798  Marijana D. Matić  Engleski jezik i književnost  Istraživač  16 
92. 11417  dr Tijana Z. Matović  Filologija  Istraživač  23 
93. 06808  Katarina Melić  Francuski jezik  Istraživač  106 
94. 20027  Teodora Micić    Istraživač 
95. 12508  Sofija I. Mijović  Lingvistika  Istraživač 
96. 06811  Jasmina Miković  Francuski jezik  Istraživač 
97. 20028  Aleksandra Milanović    Istraživač 
98. 06806  Branka Milenković  Engleski jezik i književnost  Istraživač  42 
99. 20029  Vladimir Milić    Istraživač 
100. 12881  Marko M. Milošević  Lingvistika  Mladi istraživač 
101. 12860  Tamara S. Minić  Onomastika  Mladi istraživač 
102. 06863  Saša Mirković  Muzikologija  Istraživač 
103. 20030  Filip Misita    Istraživač 
104. 04006  Mirjana Mišković-Luković  Engleski jezik i književnost  Istraživač  74 
105. 20031  Zorica Mitev-Vojnović    Istraživač 
106. 06860  Milutin Mladenović  Muzikologija  Istraživač 
107. 06836  Jelena Mladenovski  Muzikologija  Istraživač  10 
108. 12611  Milica B. Mojsilović  Filozofija  Mladi istraživač 
109. 06815  Danica Nedeljković  Nemački jezik i književnost  Istraživač  34 
110. 20032  Katarina Nedeljković    Istraživač 
111. 12098  Marija S. Nedeljković  Filologija  Mladi istraživač  20 
112. 12096  Marija Ž. Nenadić  Engleski jezik i književnost  Mladi istraživač 
113. 12051  dr Milena R. Nešić Pavković  Nemački jezik i književnost  Istraživač  21 
114. 20033  Mirjana Nešković    Istraživač 
115. 12502  dr Marija B. Nijemčević Perović  Germanistika  Istraživač 
116. 08990  dr Časlav Nikolić  Baltički i slovenski jezici i književnosti  Istraživač  192 
117. 06826  Ivana Nikolić  Španski i portugalski jezik i književnost  Istraživač  25 
118. 12505  dr Milka V. Nikolić  Lingvistika  Istraživač  190 
119. 20035  Oliver Njego    Istraživač 
120. 12102  Mirjana R. Obradović  Baltički i slovenski jezici i književnosti  Mladi istraživač 
121. 06875  Bojan Otašević  Istorija i umetnost  Istraživač  35 
122. 06881  dr Sanja Pajić  Istorija i umetnost  Istraživač  142 
123. 10231  dr Ivana B. Palibrk  Filologija  Istraživač  23 
124. 20036  Marija Panić    Istraživač 
125. 06850  Sanja Pantović  Muzikologija  Istraživač  15 
126. 20037  Vidan Papić    Istraživač 
127. 10199  Kristina M. Parezanović  Muzikologija  Istraživač  19 
128. 12385  dr Bojana V. Pašajlić  Istorija umetnosti  Istraživač  24 
129. 12851  Stefan Pavić  Filologija  Mladi istraživač 
130. 09114  dr Jovana S. Pavićević  Engleski jezik i književnost  Istraživač  22 
131. 12862  Ana Marija Pavlović  Istorija jezika  Mladi istraživač 
132. 12845  Ivana M. Pavlović  Arhitektura, uređenje enterijera  Istraživač 
133. 06797  Tomislav Pavlović  Engleski jezik i književnost  Istraživač  72 
134. 12087  Jelena M. Pavlović Jovanović  Lingvistika  Mladi istraživač  19 
135. 12854  dr Marija M. Pejić  Italijanski jezik i književnost  Istraživač 
136. 12838  Jelena R. Penezić  Engleski jezik i književnost  Mladi istraživač 
137. 06874  Dragan Pešić  Istorija i umetnost  Istraživač  12 
138. 06788  Jelena Petković  Baltički i slovenski jezici i književnosti  Istraživač  57 
139. 12105  Ana Petrović  Lingvistika  Mladi istraživač 
140. 12844  Lidija V. Petrović  Filozofija  Mladi istraživač 
141. 06864  Nataša A. Petrović  Muzikologija  Istraživač 
142. 20038  Maša Petrović-Gujaničić    Istraživač 
143. 06822  Marina Petrović-Jülich  Nemački jezik i književnost  Istraživač  47 
144. 06885  Jelena D Petrović Tomašević  Istorija i umetnost  Istraživač 
145. 06791  Vladimir Polomac  Baltički i slovenski jezici i književnosti  Istraživač  78 
146. 08991  mr Nikola Popović  Italijanski jezik i književnost  Istraživač  65 
147. 20039  Katja Pupovac    Istraživač 
148. 06849  Aleksandra Radenković  Muzikologija  Istraživač 
149. 12496  dr Bojana V. Radenković Šošić  Lingvistika  Istraživač  15 
150. 12501  Maja V. Radivojević Slavković  Filozofija  Istraživač  18 
151. 12013  dr Anica R. Radosavljević Krsmanović  Filologija  Istraživač  14 
152. 06888  dr Aleksandar Radovanović  Engleski jezik i književnost  Istraživač  11 
153. 12025  Đorđe R. Radovanović  Filologija  Istraživač  19 
154. 20041  Jovana Radovanović    Istraživač 
155. 20040  Katarina Radovanović    Istraživač 
156. 11987  dr Saša Ž. Radovanović  Filozofija  Istraživač  24 
157. 12117  Aleksandra D. Rakić  Filologija  Istraživač  15 
158. 12101  Nataša P. Rakić  Filologija  Istraživač  23 
159. 06856  Zoran Rakić  Muzikologija  Istraživač  22 
160. 06862  Ljiljana Ranković  Muzikologija  Istraživač 
161. 06876  Vladimir Ranković  Istorija i umetnost  Istraživač  43 
162. 12855  Milojka S. Ribać  Lingvistika  Mladi istraživač 
163. 20042  Milan Roksandić    Istraživač 
164. 20043  Jelena Rokvić    Istraživač 
165. 20044  Jelena Ruvidić    Istraživač 
166. 20045  Aleksandar Ružičić    Istraživač 
167. 20048  Nebojša Savović    Istraživač 
168. 08996  Mirjana Sekulić  Španski i portugalski jezik i književnost  Istraživač  91 
169. 09573  Anka Ž. Simić  Baltički i slovenski jezici i književnosti  Istraživač  35 
170. 12863  Sara Simić  Francuska književnost  Mladi istraživač 
171. 12106  Ana M. Sitarica  Filologija  Istraživač  14 
172. 06783  Emina Smolović  Muzikologija  Istraživač 
173. 06869  Aleksandar Spasić  Muzikologija  Istraživač 
174. 12097  dr Nataša A. Spasić  Lingvistika  Istraživač  24 
175. 06868  Vojislav Spasić  Muzikologija  Istraživač 
176. 12085  Arsenije M. Sretković  Primenjena lingvistika, predavanje stranih jezika, sociolingvistika  Mladi istraživač 
177. 06840  Katarina Stanković  Muzikologija  Istraživač 
178. 12103  Milica S. Stanković  Filologija  Mladi istraživač 
179. 06790  Slavko Stanojčić  Lingvistika  Istraživač  24 
180. 12503  Milena M. Stanojević  Filozofija  Istraživač 
181. 12188  dr Slađana D. Stanojević  Leksikologija  Istraživač 
182. 20049  Aleksandar Stefanović    Istraživač 
183. 06835  Uroš Stepanović  Muzikologija  Istraživač 
184. 12118  Aleksandra P. Stevanović  Filologija  Mladi istraživač  17 
185. 12108  Katarina Z. Stevanović  Filologija  Mladi istraživač 
186. 11460  Svetlana V. Stevanović  Španski i portugalski jezik i književnost  Istraživač  16 
187. 12100  Aleksandra Z. Stojanović  Engleski jezik i književnost  Mladi istraživač  12 
188. 06889  mr Tamara M. Stojanović-Đorđević  Pedagogija i didaktika  Istraživač  29 
189. 06861  Srđan Stošić  Muzikologija  Istraživač 
190. 12499  Katarina B. Subanović  Lingvistika  Mladi istraživač 
191. 20046  Jelena Šalinić-Terzić    Istraživač  25 
192. 20047  Violeta Šarenac    Istraživač 
193. 12864  Jelena Šipetić  Filologija  Mladi istraživač 
194. 11258  dr Aleksandra B. Šuvaković  Primenjena lingvistika, predavanje stranih jezika, sociolingvistika  Istraživač  20 
195. 06842  Milica Tanasković  Muzikologija  Istraživač 
196. 12012  dr Tanja J. Tanasković  Leksikologija  Istraživač  13 
197. 06830  Katalin Tasić  Muzikologija  Istraživač 
198. 06804  Jasmina Teodorović  Engleski jezik i književnost  Istraživač  56 
199. 12852  dr Biljana Tešanović    Istraživač  47 
200. 12841  dr Marija Timotijević  Muzikologija  Istraživač 
201. 12107  dr Milan D. Todorović  Lingvistika  Mladi istraživač  10 
202. 20050  Stefan Todorović    Istraživač  10 
203. 11456  Jelena M. Todorović Vasić  Opšta i komparativna književnost, književna kritika, teorija književnosti  Istraživač  21 
204. 12086  Gorica R. Tomić  Lingvistika  Istraživač  19 
205. 06844  Natalija Tomić  Muzikologija  Istraživač 
206. 12011  dr Tiana M. Tošić Lojanica  Filologija  Istraživač  18 
207. 06867  Marina Trajković-Bidžovski  Muzikologija  Istraživač 
208. 06829  Aneta Trivić  Španski i portugalski jezik i književnost  Istraživač  60 
209. 20051  Vladimir Trmčić    Istraživač 
210. 12837  Marija Turšijan  Muzikologija  Istraživač 
211. 12104  dr Olja S. Vasileva  Filologija  Istraživač  43 
212. 06845  Violeta Vasiljević  Muzikologija  Istraživač 
213. 06854  Vojin Vasović  Muzikologija  Istraživač 
214. 06838  Jasna Veljanović  Muzikologija  Istraživač  29 
215. 11459  dr Bojana M. Veljović  Lingvistika  Istraživač  51 
216. 10180  Jelica A. Veljović  Filologija  Istraživač  27 
217. 12095  Karić Verka G.  Filologija  Mladi istraživač 
218. 12867  Iva Vitošević  Istorija i umetnost  Istraživač 
219. 09115  dr Biljana Vlašković Ilić  Engleski jezik i književnost  Istraživač  76 
220. 12119  Ana Lj. Vučićević  Filologija  Istraživač 
221. 10579  mr Nikola D. Vujčić  Filologija  Istraživač  15 
222. 12850  Anđela Vujošević  Germanistika  Istraživač 
223. 08993  dr Nevena Vujošević  Muzikologija  Istraživač  39 
224. 06848  Sanja Vukosavljević-Milenić  Muzikologija  Istraživač 
225. 06817  Julijana Vuletić-Đurić  Nemački jezik i književnost  Istraživač  20 
226. 06880  Aleksandar Zarić  Istorija i umetnost  Istraživač  11 
227. 09002  mr Gorana Zečević Krneta  Španski i portugalski jezik i književnost  Istraživač  17 
228. 12872  Ljubica Zekić    Mladi istraživač 
229. 09574  dr Ana S. Živković  Filologija  Istraživač  57 
230. 06792  dr Dušan Živković  Opšta i komparativna književnost, književna kritika, teorija književnosti  Istraživač  95 
Istraživački projekti (8)
br. Šifra Naziv Period Rukovodilac Br. publikacijaBr. publikacija
1. ON-178020  Dijalektološka istraživanja srpskog jezičkog prostora  1.1.2011 - 31.12.2019  Slobodan Remetić   94 
2. ON-178014  Dinamika struktura savremenog srpskog jezika  1.1.2011 - 31.12.2019  Miloš Kovačević   1,406 
3. ON-178018  Društvene krize i savremena srpska književnost i kultura: nacionalni, regionalni, evropski i globalni okvir  1.1.2011 - 31.12.2019  Dragan Bošković   807 
4. ON-178001  Istorija srpskog jezika  1.1.2011 - 31.12.2019  dr Jasmina Grković-Mejdžor   255 
5. ON-178029  Knjiženstvo - teorija i istorija ženske književnosti na srpskom jeziku do 1915. godine  1.1.2011 - 31.12.2019  Biljana Dojčinović-Nešić   186 
6. ON-178009  Lingvistička istraživanja savremenog srpskog književnog jezika i izrada Rečnika srpskohrvatskog književnog i narodnog jezika SANU  1.1.2011 - 31.12.2019   
7. ON-179026  Nastava i učenje: problemi, ciljevi i perspektive  1.1.2011 - 31.12.2019  Milenko Kundačina   282 
8. ON-178025  Poetika srpskog realizma  1.1.2011 - 31.12.2019  Dušan Ivanić   622 
Opis
Broj i datum akta o akreditaciji: 660-01-0008/27, od 27.07.2020. god.
Retrospektiva pregleda
Omiljeno