Učitavanje...
dr Milana L. Dodig

dr Milana L. Dodig
br.: 11457 izvor: E-CRIS

istraživač - aktivan u istraživačkoj organizaciji
E-pošta dodigmilanaat signfilum.kg.ac.rs
Znanje stranih jezika
Istraživačka delatnost

Kod Nauka Oblast
H350  Humanističke nauke  Lingvistika 
H352  Humanističke nauke  Gramatika, semantika, semiotika, sintaksa 
H360  Humanističke nauke  Primenjena lingvistika, predavanje stranih jezika, sociolingvistika 
H380  Humanističke nauke  Komparativna lingvistika 
H460  Humanističke nauke  Francuski jezik 
Ključne reči
Francuski jezik
Bibliografija Reprezentativne bibliografske jedinice | Personalna| COBISS+
izvor: COBISS
Stručna sprema
izvor: E-CRIS
Stepen stručne spreme Stručno zvanje Smer studija Fakultet Godina
Doktorat  Doktor filoloških nauka  Nauka o jeziku  RS Univerzitet u Kragujevcu, Filološko-umetnički fakultet 2018 
Doktorske disertacije i drugi završni radovi Prikaži
Dobijanje rezultata je u toku
izvor: COBISS
Zaposlenja
izvor: E-CRIS
Vrsta zaposlenja Istraž. org. Istraž. grupa Datum zaposlenja Radno mesto Zvanje
Radni odnos na određeno vreme (%, RD:%)  Univerzitet u Kragujevcu, Filološko-umetnički fakultet  Odsek za filologiju, Katedra za romanistiku  1.10.2012  Asistent  Asistent 
Retrospektiva pregleda
Omiljeno