Učitavanje...
dr Bojana M. Veljović

dr Bojana M. Veljović
br.: 11459 izvor: E-CRIS

istraživač - aktivan u istraživačkoj organizaciji
Telefon (+381 34) 300 770
E-pošta bojana.veljovicat signfilum.kg.ac.rs
Znanje stranih jezika
Istraživačka delatnost

Kod Nauka Oblast
H350  Humanističke nauke  Lingvistika 
H004  Humanističke nauke  Filologija 
H401  Humanističke nauke  Dijalektologija 
H352  Humanističke nauke  Gramatika, semantika, semiotika, sintaksa 
H355  Humanističke nauke  Istorija jezika 

Kod Nauka Oblast Podoblast
6.05.00  Humanističke nauke  Lingvistika   
6.05.02  Humanističke nauke  Lingvistika  Teorijska i primenjena lingvistika 
Ključne reči
Dijalektologija; Sintaksa; Istroija jezika; Etnolingvistika; Balkanistika
Bibliografija Reprezentativne bibliografske jedinice | Personalna| COBISS+
izvor: COBISS
Stručna sprema
izvor: E-CRIS
Stepen stručne spreme Stručno zvanje Smer studija Fakultet Godina
Doktorat  Doktor filoloških nauka  Srpski jezik  RS Univerzitet u Kragujevcu, Filološko-umetnički fakultet 2016 
Doktorske disertacije i drugi završni radovi Prikaži
Dobijanje rezultata je u toku
izvor: COBISS
Zaposlenja
izvor: E-CRIS
Vrsta zaposlenja Istraž. org. Istraž. grupa Datum zaposlenja Radno mesto Zvanje
Radni odnos na određeno vreme (100%, RD:%)  Univerzitet u Kragujevcu, Filološko-umetnički fakultet  Odsek za filologiju, Katedra za srpski jezik  3.10.2011  Docent  Docent 
Istraživački projekti
izvor: E-CRIS
br. Šifra Naziv Period Rukovodilac Br. publikacija
1. ON-178014  Dinamika struktura savremenog srpskog jezika   2014 - 2019  Miloš Kovačević  1,406 
Retrospektiva pregleda
Omiljeno