Učitavanje...
dr Vesna M. Milovanović

dr Vesna M. Milovanović
br.: 11483 izvor: E-CRIS

istraživač - aktivan u istraživačkoj organizaciji
Telefon (+381 32) 303 400
E-pošta milovanovic.vesnaat signkg.ac.rs
Znanje stranih jezika
Istraživačka delatnost

Kod Nauka Oblast
P003  Prirodno-matematičke nauke  Hemija 
P370  Prirodno-matematičke nauke  Hemija makromolekula 
P390  Prirodno-matematičke nauke  Organska hemija 
P395  Prirodno-matematičke nauke  Hemija organometalnih jedinjenja 

Kod Nauka Oblast Podoblast
1.04.00  Prirodno-matematičke nauke  Hemija   
1.04.04  Prirodno-matematičke nauke  Hemija  Organska hemija 
Ključne reči
Bioorganska hemija
Bibliografija Reprezentativne bibliografske jedinice | Personalna| COBISS+
izvor: COBISS
Stručna sprema
izvor: E-CRIS
Stepen stručne spreme Stručno zvanje Smer studija Fakultet Godina
Master akademske studije (2. bolonjski stepen)  Master hemičar  Hemija  RS Univerzitet u Kragujevcu, Prirodno-matematički fakultet 2016 
Doktorat  Doktor hemijskih nauka  Hemija  RS Univerzitet u Kragujevcu, Prirodno-matematički fakultet 2022 
Doktorske disertacije i drugi završni radovi Prikaži
Dobijanje rezultata je u toku
izvor: COBISS
Zaposlenja
izvor: E-CRIS
Vrsta zaposlenja Istraž. org. Istraž. grupa Datum zaposlenja Radno mesto Zvanje
Radni odnos na određeno vreme (100%, RD:%)  Univerzitet u Kragujevcu, Agronomski fakultet  Katedra za hemiju i hemijsko inženjerstvo  1.10.2021  Asistent  Asistent 
Istraživački projekti
izvor: E-CRIS
br. Šifra Naziv Period Rukovodilac Br. publikacija
1. ON-172016  Sinteza, modelovanje, fizičko-hemijske i biološke osobine organskih jedinjenja i odgovarajućih kompleksa metala   2017 - 2019  Srećko R. Trifunović  243 
Retrospektiva pregleda
Omiljeno