Učitavanje...
Snežana R. Radisavljević

Snežana R. Radisavljević
br.: 11515 izvor: E-CRIS

mladi istraživač - aktivan u istraživačkoj organizaciji
E-pošta snezana.radisavljevicat signpmf.kg.ac.rs
Znanje stranih jezika
Istraživačka delatnost

Kod Nauka Oblast
P003  Prirodno-matematičke nauke  Hemija 

Kod Nauka Oblast Podoblast
1.04.00  Prirodno-matematičke nauke  Hemija   
Ključne reči
Neorganska hemija; Kompleksi zlata; Karakterizacija kompleksa; Interakcije sa biološki važnim molekulima
Bibliografija Reprezentativne bibliografske jedinice | Personalna| COBISS+
izvor: COBISS
Stručna sprema
izvor: E-CRIS
Stepen stručne spreme Stručno zvanje Smer studija Fakultet Godina
Diploma (1. bolonjski stepen)  Diplomirani hemičar  Opšti smer  RS Univerzitet u Kragujevcu, Prirodno-matematički fakultet 2015 
Master akademske studije (2. bolonjski stepen)  Master hemičar  Opšti smer  RS Univerzitet u Kragujevcu, Prirodno-matematički fakultet 2016 
Doktorske disertacije i drugi završni radovi Prikaži
Dobijanje rezultata je u toku
izvor: COBISS
Zaposlenja
izvor: E-CRIS
Vrsta zaposlenja Istraž. org. Istraž. grupa Datum zaposlenja Radno mesto Zvanje
Radni odnos na određeno vreme (100%, RD:%)  Univerzitet u Kragujevcu, Prirodno-matematički fakultet  Institut za hemiju  2.4.2018  Istraživač pripravnik  Istraživač-pripravnik 
Istraživački projekti
izvor: E-CRIS
br. Šifra Naziv Period Rukovodilac Br. publikacija
1. ON-172011  Ispitivanje mehanizma reakcija kompleksa jona prelaznih metala sa biološki značajnim molekulima   2018 - 2019  Zorica M. Bugarčić  125 
Retrospektiva pregleda
Omiljeno