Učitavanje...
Dušan S. Ćoćić

Dušan S. Ćoćić
br.: 11554 izvor: E-CRIS

mladi istraživač - aktivan u istraživačkoj organizaciji
E-pošta dusan.cocicat signpmf.kg.ac.rs
Znanje stranih jezika
Istraživačka delatnost

Kod Nauka Oblast
P003  Prirodno-matematičke nauke  Hemija 
P360  Prirodno-matematičke nauke  Neorganska hemija 
Ključne reči
Hemija; Neorganska hemija; Kompjuterska hemija
Bibliografija Reprezentativne bibliografske jedinice | Personalna| COBISS+
izvor: COBISS
Stručna sprema
izvor: E-CRIS
Stepen stručne spreme Stručno zvanje Smer studija Fakultet Godina
Master akademske studije (2. bolonjski stepen)  Diplomirani master hemičar  Hemičar za istraživanje i razvoj  RS Univerzitet u Kragujevcu, Prirodno-matematički fakultet 2016 
Doktorske disertacije i drugi završni radovi Prikaži
Dobijanje rezultata je u toku
izvor: COBISS
Zaposlenja
izvor: E-CRIS
Vrsta zaposlenja Istraž. org. Istraž. grupa Datum zaposlenja Radno mesto Zvanje
Radni odnos na određeno vreme (100%, RD:%)  Univerzitet u Kragujevcu, Prirodno-matematički fakultet  Institut za hemiju  19.1.2017  Istraživač-pripravnik  Istraživač-pripravnik 
Istraživački projekti
izvor: E-CRIS
br. Šifra Naziv Period Rukovodilac Br. publikacija
1. ON-172011  Ispitivanje mehanizma reakcija kompleksa jona prelaznih metala sa biološki značajnim molekulima   2017 - 2019  Zorica M. Bugarčić  125 
Retrospektiva pregleda
Omiljeno