Učitavanje...
dr Berislav Vekić

dr Berislav Vekić
br.: 11757 izvor: E-CRIS

istraživač/ekspert
E-pošta berislav.vekicat signzdravlje.gov.rs
Znanje stranih jezika
Istraživačka delatnost

Kod Nauka Oblast
B600  Biomedicinske nauke  Hirurgija, ortopedija, traumatologija 

Kod Nauka Oblast Podoblast
3.00.00  Medicinske nauke     
Ključne reči
Digestivna hirurgija
Bibliografija Reprezentativne bibliografske jedinice | Personalna| COBISS+
izvor: COBISS
Stručna sprema
izvor: E-CRIS
Stepen stručne spreme Stručno zvanje Smer studija Fakultet Godina
Doktorat  Doktor medicinskih nauka  Digestivna hirurgija  RS Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet 2000 
Doktorske disertacije i drugi završni radovi Prikaži
Dobijanje rezultata je u toku
izvor: COBISS
Zaposlenja
izvor: E-CRIS
Vrsta zaposlenja Istraž. org. Istraž. grupa Datum zaposlenja Radno mesto Zvanje
Stalni radni odnos (100%, RD:100%)  Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet medicinskih nauka  Katedra za hirurgiju  1.1.2010  Vanredni profesor  Vanredni profesor 
Istraživački projekti
izvor: E-CRIS
br. Šifra Naziv Period Rukovodilac Br. publikacija
1. ON-175034  Značaj dokazivanja ranih laboratorijskih biomarkera za ishod invazivnih gljivičnih infekcija kod nas   2011 - 2019  Valentina Arsić-Arsenijević  78 
Retrospektiva pregleda
Omiljeno