Učitavanje...
dr Aleksandar R. Dišić

dr Aleksandar R. Dišić
br.: 11796 izvor: E-CRIS

istraživač - aktivan u istraživačkoj organizaciji
E-pošta aleksandardisicat signgmail.com
Istraživačka delatnost

Kod Nauka Oblast
T210  Tehnološke nauke  Mašinstvo, hidraulika, vakuumska tehnologija i akustički inženjering 
Ključne reči
Mašinsko inženjerstvo; Eksperimentalna mehanika
Bibliografija Reprezentativne bibliografske jedinice | Personalna| COBISS+
izvor: COBISS
Stručna sprema
izvor: E-CRIS
Stepen stručne spreme Stručno zvanje Smer studija Fakultet Godina
Doktorat  Doktor nauka mašinsko inženjerstvo    RS Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet inženjerskih nauka 2018 
Doktorske disertacije i drugi završni radovi Prikaži
Dobijanje rezultata je u toku
izvor: COBISS
Zaposlenja
izvor: E-CRIS
Vrsta zaposlenja Istraž. org. Istraž. grupa Datum zaposlenja Radno mesto Zvanje
Radni odnos na određeno vreme (100%, RD:%)  Univerzitet u Kragujevcu, Institut za informacione tehnologije Kragujevac  Sektor za tehničko-tehnološke nauke  1.1.2020  Naučni saradnik  Naučni saradnik 
Retrospektiva pregleda
Omiljeno