Učitavanje...
Organizacije izvor: E-CRIS

Univerzitet u Kragujevcu, Institut za informacione tehnologije Kragujevac

Istraživačka delatnost

Kod Nauka Oblast
P000  Prirodno-matematičke nauke   
T000  Tehnološke nauke   

Kod Opis
Savetovanje 
Istraživanje 
Istraživačke grupe (3)
br. Šifra Naziv grupe Rukovodilac Br. publikacijaBr. publikacija
1. 0305-001  Sektor za prirodno-matematičke nauke    396 
2. 0305-002  Sektor za tehničko-tehnološke nauke    67 
3. 0305-003  Istraživači   
Istraživači (68)
br. Šifra Ime i prezime Oblast istraživanja Status Br. publikacijaBr. publikacija
1. 11804  Marko R. Antonijević  Hemija  Mladi istraživač 
2. 11530  dr Darko P. Ašanin  Hemija  Istraživač  19 
3. 11559  dr Edina H. Avdović  Hemija  Istraživač  14 
4. 11806  dr Saša M. Ćuković  Mašinstvo, hidraulika, vakuumska tehnologija i akustički inženjering  Istraživač 
5. 11542  dr Danijela M. Cvetković  Citologija, onkologija, kancerologija  Istraživač  11 
6. 11798  dr Dragan Cvetković  Mašinstvo, hidraulika, vakuumska tehnologija i akustički inženjering  Istraživač 
7. 11793  Gorica T. Cvijanović  Biotehnologija  Istraživač  90 
8. 13465  Lazar Dašić    Istraživač 
9. 11796  dr Aleksandar R. Dišić  Mašinstvo, hidraulika, vakuumska tehnologija i akustički inženjering  Istraživač 
10. 11795  dr Jelena R. Đorović  Hemija  Istraživač  17 
11. 11817  dr Tijana R. Đukić  Bioinformatika, medicinska informatika, biomatematika, biometrija  Istraživač 
12. 11801  dr Marija D. Gačić  Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika  Istraživač 
13. 11814  Jelena N. Grujić  Molekularna biofizika  Mladi istraživač 
14. 11961  dr Mirjana Ž. Grujović  Mikrobiologija, bakteriologija, virusologija, mikologija  Istraživač 
15. 11480  dr Nenad Ž. Janković  Organska hemija  Istraživač 
16. 10991  dr Snežana M. Jovanović Stević  Neorganska hemija  Istraživač 
17. 19802  Sandra Jovičić-Milić  Organska hemija  Istraživač 
18. 11091  dr Jelena S. Katanić Stanković  Hemija  Istraživač  21 
19. 12143  dr Ana S. Kesić  Hemija  Istraživač 
20. 07472  dr Marina D Kostić  Hemija  Istraživač  20 
21. 12687  dr Jelena V. Košarić  Citologija, onkologija, kancerologija  Istraživač 
22. 07309  Zoran S. Marković  Organska hemija  Istraživač  49 
23. 10269  Sanja Lj. Matić  Genetika, citogenetika  Istraživač  21 
24. 07442  Tatjana B. Miladinović  Fizika  Istraživač  14 
25. 11810  Žiko B. Milanović  Hemija  Mladi istraživač 
26. 07443  Biljana N. Milenković  Fizika  Istraživač  13 
27. 11794  dr Dejan A. Milenković  Hemija  Istraživač  14 
28. 11815  Nevena N. Milivojević  Citologija, onkologija, kancerologija  Istraživač 
29. 11805  dr Miljan Milošević  Bioinformatika, medicinska informatika, biomatematika, biometrija  Istraživač 
30. 11887  Žarko Milošević  Sistemski inženjering, računarska tehnologija  Istraživač 
31. 10255  Aleksandra M. Milošković  Ekologija  Istraživač  12 
32. 11809  Aleksandar D. Milovanović  Bioinformatika, medicinska informatika, biomatematika, biometrija  Istraživač 
33. 11903  Emilija N. Milović  Hemija  Mladi istraživač 
34. 13466  Ana Mirić    Istraživač 
35. 11958  dr Katarina G. Mladenović  Mikrobiologija, bakteriologija, virusologija, mikologija  Istraživač  20 
36. 12831  Tamara Mladenović  Prirodno-matematičke nauke  Mladi istraživač 
37. 10259  Emina M. Mrkalić  Hemija  Istraživač 
38. 11521  dr Jovana M. Muškinja  Hemija  Istraživač 
39. 11813  dr Aleksandar Nikolić  Mašinstvo, hidraulika, vakuumska tehnologija i akustički inženjering  Istraživač 
40. 11797  dr Dalibor Nikolić  Biomehanika, kibernetika  Istraživač  12 
41. 11803  dr Milica M. Nikolić  Mašinstvo, hidraulika, vakuumska tehnologija i akustički inženjering  Istraživač 
42. 10260  Jasmina M. Obradović  Fiziologija  Istraživač 
43. 13467  Ognjen Pavić    Istraživač 
44. 13468  Katarina Pecić    Istraživač 
45. 12283  Miloš S. Pešić  Računarstvo, numerička analiza, sistemi, kontrola  Istraživač 
46. 12141  Momčilo Prodanović  Opšte biomedicinske nauke  Istraživač 
47. 11888  Radivoje Radaković  Fizički trening, motoričko učenje, sport  Istraživač 
48. 11513  dr Ana M. Rilak Simović  Hemija  Istraživač  17 
49. 11800  dr Igor B. Saveljić  Računarstvo, numerička analiza, sistemi, kontrola  Istraživač 
50. 11528  Nada D. Savić  Hemija  Istraživač 
51. 11545  dr Jovana M. Sekulić  Ekologija  Istraživač  11 
52. 11474  Vladimir D. Simić  Opšte biomedicinske nauke  Mladi istraživač 
53. 10834  dr Dušica M. Simijonović  Hemija  Istraživač  22 
54. 11522  dr Jelena M. Stajić  Fizika  Istraživač  10 
55. 11531  Petar B. Stanić  Hemija  Mladi istraživač 
56. 11169  Danijela Lj. Stojković  Hemija  Istraživač 
57. 11560  dr Dragana S. Šeklić  Fiziologija  Istraživač 
58. 07502  Biljana Šmit  Hemija  Istraživač  15 
59. 12752  Jovana D. Todorović  Mikrobiologija, bakteriologija, virusologija, mikologija  Mladi istraživač 
60. 12756  Tamara Lj. Todorović  Hemija  Istraživač 
61. 11802  dr Marko D. Topalović  Bioinformatika, medicinska informatika, biomatematika, biometrija  Istraživač 
62. 11889  Nevena Veselinović  Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika  Istraživač 
63. 11816  Katarina D. Virijević  Molekularna biofizika  Mladi istraživač 
64. 11808  dr Radun M. Vulović  Biomehanika, kibernetika  Istraživač 
65. 11807  dr Snežana D. Vulović  Sistemski inženjering, računarska tehnologija  Istraživač 
66. 10264  Marko N. Živanović  Molekularna biofizika  Istraživač  11 
67. 11799  dr Dubravka N. Živković  Istraživanje energije  Istraživač 
68. 12282  Jelena R. Živković  Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika  Istraživač 
Retrospektiva pregleda
Omiljeno