Učitavanje...
dr Igor B. Saveljić

dr Igor B. Saveljić
br.: 11800 izvor: E-CRIS

istraživač - aktivan u istraživačkoj organizaciji
Znanje stranih jezika
Istraživačka delatnost

Kod Nauka Oblast
P170  Prirodno-matematičke nauke  Računarstvo, numerička analiza, sistemi, kontrola 
P175  Prirodno-matematičke nauke  Informatika, teorija sistema 
T120  Tehnološke nauke  Sistemski inženjering, računarska tehnologija 

Kod Nauka Oblast Podoblast
1.01.03  Prirodno-matematičke nauke  Matematika  Numerička i računarska matematika 
1.07.00  Prirodno-matematičke nauke  Računarski intenzivne metode i aplikacije   
1.07.03  Prirodno-matematičke nauke  Računarski intenzivne metode i aplikacije  Simulacije 
2.00.00  Tehničke nauke     
4.06.02  Biotehničke nauke  Biotehnologija  Bioinženjering 
Ključne reči
Informatika; Bioinzenjering; Numeričke simulacije
Bibliografija Reprezentativne bibliografske jedinice | Personalna| COBISS+
izvor: COBISS
Stručna sprema
izvor: E-CRIS
Stepen stručne spreme Stručno zvanje Smer studija Fakultet Godina
Doktorat  Doktor nauka mašinsko inženjerstvo  Primenjena informatika i računarsko inženjerstvo  RS Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet inženjerskih nauka 2016 
Doktorske disertacije i drugi završni radovi Prikaži
Dobijanje rezultata je u toku
izvor: COBISS
Zaposlenja
izvor: E-CRIS
Vrsta zaposlenja Istraž. org. Istraž. grupa Datum zaposlenja Radno mesto Zvanje
Radni odnos na određeno vreme (100%, RD:%)  Univerzitet u Kragujevcu, Institut za informacione tehnologije Kragujevac  Sektor za tehničko-tehnološke nauke  1.10.2019  Naučni saradnik  Naučni saradnik 
Istraživački projekti
izvor: E-CRIS
br. Šifra Naziv Period Rukovodilac Br. publikacija
1. ON-174028  Metode modeliranja na više skala sa primenama u biomedicini   2011 - 2019  Miloš Kojić  250 
Retrospektiva pregleda
Omiljeno