Učitavanje...
dr Snežana D. Vulović

dr Snežana D. Vulović
br.: 11807 izvor: E-CRIS

istraživač - aktivan u istraživačkoj organizaciji
E-pošta vsnezaat signkg.ac.rs
Istraživačka delatnost

Kod Nauka Oblast
T120  Tehnološke nauke  Sistemski inženjering, računarska tehnologija 
Ključne reči
Primenjena mehanika; Primenjena informatika i računarstvo
Bibliografija Reprezentativne bibliografske jedinice | Personalna| COBISS+
izvor: COBISS
Stručna sprema
izvor: E-CRIS
Stepen stručne spreme Stručno zvanje Smer studija Fakultet Godina
Doktorat  Doktor tehničkih nauka    RS Univerzitet u Kragujevcu, Mašinski fakultet 2008 
Doktorske disertacije i drugi završni radovi Prikaži
Dobijanje rezultata je u toku
izvor: COBISS
Zaposlenja
izvor: E-CRIS
Vrsta zaposlenja Istraž. org. Istraž. grupa Datum zaposlenja Radno mesto Zvanje
Radni odnos na određeno vreme (100%, RD:%)  Univerzitet u Kragujevcu, Institut za informacione tehnologije Kragujevac  Sektor za tehničko-tehnološke nauke  1.1.2020  Naučni saradnik  Naučni saradnik 
Retrospektiva pregleda
Omiljeno