Učitavanje...
dr Radun M. Vulović

dr Radun M. Vulović
br.: 11808 izvor: E-CRIS

istraživač - aktivan u istraživačkoj organizaciji
E-pošta radunat signkg.ac.rs
Znanje stranih jezika
Istraživačka delatnost

Kod Nauka Oblast
B115  Biomedicinske nauke  Biomehanika, kibernetika 
P160  Prirodno-matematičke nauke  Statistika, operaciono istraživanje, programiranje, aktuarska matematika 
P170  Prirodno-matematičke nauke  Računarstvo, numerička analiza, sistemi, kontrola 
P175  Prirodno-matematičke nauke  Informatika, teorija sistema 

Kod Nauka Oblast Podoblast
2.05.03  Tehničke nauke  Mehanika  Numeričko modelovanje 
5.10.03  Društvene nauke  Sport  Kineziologija - biomehanički, biometrijski aspekt 
2.07.00  Tehničke nauke  Računarstvo i informatika   
2.07.05  Tehničke nauke  Računarstvo i informatika  Informacioni sistemi - programska oprema 
Ključne reči
Mašinstvo; Bioinženjering; Biomehanika
Bibliografija Reprezentativne bibliografske jedinice | Personalna| COBISS+
izvor: COBISS
Stručna sprema
izvor: E-CRIS
Stepen stručne spreme Stručno zvanje Smer studija Fakultet Godina
Diploma (pre bolonjskog sistema)  Diplomirani mašinski inženjer  Mehaničke konstrukcije i mehanizacija  RS Univerzitet u Kragujevcu, Mašinski fakultet 1997 
Magistratura (pre bolonjskog sistema)  Magistar tehničkih nauka  Proizvodno mašinstvo  RS Univerzitet u Kragujevcu, Mašinski fakultet 2006 
Doktorat  Doktor tehničkih nauka  Primenjena mehanika i automatsko upravljanje  RS Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet inženjerskih nauka 2015 
Doktorske disertacije i drugi završni radovi Prikaži
Dobijanje rezultata je u toku
izvor: COBISS
Zaposlenja
izvor: E-CRIS
Vrsta zaposlenja Istraž. org. Istraž. grupa Datum zaposlenja Radno mesto Zvanje
Radni odnos na određeno vreme (100%, RD:100%)  Univerzitet u Kragujevcu, Institut za informacione tehnologije Kragujevac  Sektor za tehničko-tehnološke nauke  1.1.2020  Istraživač  Naučni saradnik 
Istraživački projekti
izvor: E-CRIS
br. Šifra Naziv Period Rukovodilac Br. publikacija
1. ON-174028  Metode modeliranja na više skala sa primenama u biomedicini   2011 - 2019  Miloš Kojić  250 
Retrospektiva pregleda
Omiljeno