Učitavanje...
dr Tijana R. Đukić

dr Tijana R. Đukić
br.: 11817 izvor: E-CRIS

istraživač - aktivan u istraživačkoj organizaciji
E-pošta tijanaat signkg.ac.rs
Znanje stranih jezika
Istraživačka delatnost

Kod Nauka Oblast
B110  Biomedicinske nauke  Bioinformatika, medicinska informatika, biomatematika, biometrija 
B115  Biomedicinske nauke  Biomehanika, kibernetika 
B530  Biomedicinske nauke  Kardiovaskularni sistem 
P170  Prirodno-matematičke nauke  Računarstvo, numerička analiza, sistemi, kontrola 
P190  Prirodno-matematičke nauke  Matematička i opšta teorijska fizika, klasična mehanika, kvantna mehanika, relativitet, gravitacija, statistička fizika 

Kod Nauka Oblast Podoblast
1.07.00  Prirodno-matematičke nauke  Računarski intenzivne metode i aplikacije   
1.07.03  Prirodno-matematičke nauke  Računarski intenzivne metode i aplikacije  Simulacije 
2.05.03  Tehničke nauke  Mehanika  Numeričko modelovanje 
2.05.05  Tehničke nauke  Mehanika  Mehanika fluida 
4.06.02  Biotehničke nauke  Biotehnologija  Bioinženjering 
Ključne reči
Bioinženjering; Mehanika fluida; Numeričkko modeliranje; Paralelno programiranje; Solid-fluid interakcija
Bibliografija Reprezentativne bibliografske jedinice | Personalna| COBISS+
izvor: COBISS
Stručna sprema
izvor: E-CRIS
Stepen stručne spreme Stručno zvanje Smer studija Fakultet Godina
Doktorat  Doktor nauka – mašinsko inženjerstvo  Mašinsko inženjerstvo, Primenjena informatika i računarsko inžen  RS Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet inženjerskih nauka 2015 
Doktorske disertacije i drugi završni radovi Prikaži
Dobijanje rezultata je u toku
izvor: COBISS
Zaposlenja
izvor: E-CRIS
Vrsta zaposlenja Istraž. org. Istraž. grupa Datum zaposlenja Radno mesto Zvanje
Stalni radni odnos (100%, RD:100%)  Univerzitet u Kragujevcu, Institut za informacione tehnologije Kragujevac  Sektor za tehničko-tehnološke nauke  25.12.2019  Naučni saradnik  Naučni saradnik 
Istraživački projekti
izvor: E-CRIS
br. Šifra Naziv Period Rukovodilac Br. publikacija
1. ON-174028  Metode modeliranja na više skala sa primenama u biomedicini   2012 - 2019  Miloš Kojić  246 
Retrospektiva pregleda
Omiljeno