Učitavanje...
dr Ljiljana M. Matavulj

dr Ljiljana M. Matavulj
br.: 11916 izvor: E-CRIS

istraživač - aktivan u istraživačkoj organizaciji
Telefon (+381 68) 5138 354
E-pošta ljiljana.matavuljat signfpsp.edu.rs
Znanje stranih jezika
Istraživačka delatnost

Kod Nauka Oblast
S180  Društvene nauke  Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika 
S184  Društvene nauke  Ekonomsko planiranje 
S188  Društvene nauke  Ekonomija razvoja 
S190  Društvene nauke  Rukovođenje preduzećima 
S192  Društvene nauke  Računovodstvo 

Kod Nauka Oblast Podoblast
5.02.01  Društvene nauke  Ekonomija  Ekonomske nauke 
5.02.02  Društvene nauke  Ekonomija  Poslovne nauke 
5.04.01  Društvene nauke  Administrativne i organizacione nauke  Javna uprava 
5.04.03  Društvene nauke  Administrativne i organizacione nauke  Menadžment 
Ključne reči
Investicije; Konkurentnost privrede; Dugoročni razvoj; Produktivnost rada; Finansijsko izveštavanje
Bibliografija Reprezentativne bibliografske jedinice | Personalna| COBISS+
izvor: COBISS
Stručna sprema
izvor: E-CRIS
Stepen stručne spreme Stručno zvanje Smer studija Fakultet Godina
Doktorat  Doktor ekonomskih nauka  Upravljanje preduzećem (Menadžment)  RS Univerzitet u Beogradu, Ekonomski fakultet 2007 
Doktorske disertacije i drugi završni radovi Prikaži
Dobijanje rezultata je u toku
izvor: COBISS
Zaposlenja
izvor: E-CRIS
Vrsta zaposlenja Istraž. org. Istraž. grupa Datum zaposlenja Radno mesto Zvanje
Radni odnos na određeno vreme (20%, RD:20%)  Univerzitet "Union - Nikola Tesla", Fakultet za poslovne studije i pravo  Katedra za ekonomiju i menadžment  6.5.2019  Docent  Docent 
Retrospektiva pregleda
Omiljeno