Učitavanje...
Miloš S. Pešić

Miloš S. Pešić
br.: 12283 izvor: E-CRIS

istraživač - aktivan u istraživačkoj organizaciji
Telefon (+381 65) 2501 736
E-pošta milospesicat signuni.kg.ac.rs
Znanje stranih jezika
Istraživačka delatnost

Kod Nauka Oblast
P170  Prirodno-matematičke nauke  Računarstvo, numerička analiza, sistemi, kontrola 
T150  Tehnološke nauke  Tehnologija materijala 
T210  Tehnološke nauke  Mašinstvo, hidraulika, vakuumska tehnologija i akustički inženjering 
T330  Tehnološke nauke  Vojna nauka i tehnologija 

Kod Nauka Oblast Podoblast
2.05.00  Tehničke nauke  Mehanika   
2.05.01  Tehničke nauke  Mehanika  Analitička mehanika 
2.05.02  Tehničke nauke  Mehanika  Eksperimentalna mehanika 
2.05.03  Tehničke nauke  Mehanika  Numeričko modelovanje 
Ključne reči
Mehanika; Eksperimentalna mehanika; Numeričko modelovanje; Vojno mašinstvo
Bibliografija Reprezentativne bibliografske jedinice | Personalna| COBISS+
izvor: COBISS
Stručna sprema
izvor: E-CRIS
Stepen stručne spreme Stručno zvanje Smer studija Fakultet Godina
Diploma (1. bolonjski stepen)  Diplomirani inženjer mašinstva  Motori i vozila  BA Internacionalni Univerzitet u Travniku, Fakultet politehničkih nauka 2019 
Master akademske studije (2. bolonjski stepen)  Master inženjer industrijskog inženjerstva  Vojnoindustrijsko inženjerstvo  RS Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet inženjerskih nauka 2020 
Doktorske disertacije i drugi završni radovi Prikaži
Dobijanje rezultata je u toku
izvor: COBISS
Zaposlenja
izvor: E-CRIS
Vrsta zaposlenja Istraž. org. Istraž. grupa Datum zaposlenja Radno mesto Zvanje
Radni odnos na određeno vreme (100%, RD:%)  Univerzitet u Kragujevcu, Institut za informacione tehnologije Kragujevac  Sektor za tehničko-tehnološke nauke  1.2.2022  Istraživač-pripravnik  Istraživač-pripravnik 
Retrospektiva pregleda
Omiljeno