Učitavanje...
dr Danijela M. Janjić

dr Danijela M. Janjić
br.: 12497 izvor: E-CRIS

istraživač - aktivan u istraživačkoj organizaciji
E-pošta danijelajanjicat signfilum.kg.ac.rs
Znanje stranih jezika
Istraživačka delatnost

Kod Nauka Oblast
H480  Humanističke nauke  Italijanski jezik i književnost 
H004  Humanističke nauke  Filologija 
H390  Humanističke nauke  Opšta i komparativna književnost, književna kritika, teorija književnosti 
H310  Humanističke nauke  Istorija umetnosti 

Kod Nauka Oblast Podoblast
6.07.00  Humanističke nauke  Nauka o književnosti   
6.06.00  Humanističke nauke  Kulturologija   
6.09.00  Humanističke nauke  Istorija umetnosti   
7.00.00  Interdisciplinarna istraživanja     
Ključne reči
Filologija; Nauka o književnosti; Italijanska književnost i kultura; Komparativna književnost; Interdisciplinarna istraživanja
Bibliografija Reprezentativne bibliografske jedinice | Personalna| COBISS+
izvor: COBISS
Stručna sprema
izvor: E-CRIS
Stepen stručne spreme Stručno zvanje Smer studija Fakultet Godina
Diploma (pre bolonjskog sistema)  Profesor italijanskog jezika i književnosti  Italijanski jezik i književnosti  RS Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet 2006 
Doktorat  Doktor filoloških nauka  Nauka o književnosti  IT Univerzitet Ka’ Foskari u Veneciji, Odsek za humanističke nauke 2010 
Doktorske disertacije i drugi završni radovi Prikaži
Dobijanje rezultata je u toku
izvor: COBISS
Zaposlenja
izvor: E-CRIS
Vrsta zaposlenja Istraž. org. Istraž. grupa Datum zaposlenja Radno mesto Zvanje
Radni odnos na određeno vreme (100%, RD:%)  Univerzitet u Kragujevcu, Filološko-umetnički fakultet  Odsek za filologiju, Katedra za italijanistiku  18.2.2014  Vanredni profesor  Vanredni profesor 
Retrospektiva pregleda
Omiljeno