Učitavanje...
Milica A. Kastratović

Milica A. Kastratović
br.: 12826 izvor: E-CRIS

istraživač - aktivan u istraživačkoj organizaciji
Telefon (+381 11) 3131 246
E-pošta milica.kastratovicat signfpsp.edu.rs
Znanje stranih jezika
Istraživačka delatnost

Kod Nauka Oblast
S110  Društvene nauke  Pravo 
S112  Društvene nauke  Ljudska prava 
S120  Društvene nauke  Zakon o zaštiti životne sredine 
S130  Društvene nauke  Građansko pravo: osobe, porodica, bračni ugovori, nasledstva, pokloni, imovina, obligacije, garancije 
S140  Društvene nauke  Javno pravo 

Kod Nauka Oblast Podoblast
5.05.00  Društvene nauke  Pravo   
5.10.00  Društvene nauke  Sport   
4.03.03  Biotehničke nauke  Proizvodnja i prerada biljaka  Voda, ruralni prostor, životna sredina 
Ključne reči
Pravo; Građansko pravo; Javno pravo; Sportsko pravo
Bibliografija Reprezentativne bibliografske jedinice | Personalna| COBISS+
izvor: COBISS
Stručna sprema
izvor: E-CRIS
Stepen stručne spreme Stručno zvanje Smer studija Fakultet Godina
Diploma (1. bolonjski stepen)  Diplomirani pravnik  Pravo  RS Univerzitet "Union - Nikola Tesla" u Beogradu, Fakultet za poslovne studije i pravo 2019 
Doktorske disertacije i drugi završni radovi Prikaži
Dobijanje rezultata je u toku
izvor: COBISS
Zaposlenja
izvor: E-CRIS
Vrsta zaposlenja Istraž. org. Istraž. grupa Datum zaposlenja Radno mesto Zvanje
Stalni radni odnos (100%)  Univerzitet "Union - Nikola Tesla", Fakultet za poslovne studije i pravo  Katedra za pravne nauke  1.1.2020  Saradnik u nastavi  Saradnik u nastavi 
Retrospektiva pregleda
Omiljeno