Učitavanje...
Milojka S. Ribać

Milojka S. Ribać
br.: 12855 izvor: E-CRIS

mladi istraživač - aktivan u istraživačkoj organizaciji
E-pošta milojka.ribacat signfilum.kg.ac.rs
Znanje stranih jezika
Istraživačka delatnost

Kod Nauka Oblast
H350  Humanističke nauke  Lingvistika 
H352  Humanističke nauke  Gramatika, semantika, semiotika, sintaksa 
H590  Humanističke nauke  Baltički i slovenski jezici i književnosti 

Kod Nauka Oblast Podoblast
6.05.00  Humanističke nauke  Lingvistika   
6.05.01  Humanističke nauke  Lingvistika  Jezici - istraživanje 
Ključne reči
Savremeni srpski jezik; Gramatika; Sintaksa; Stilistika
Bibliografija Reprezentativne bibliografske jedinice | Personalna| COBISS+
izvor: COBISS
Stručna sprema
izvor: E-CRIS
Stepen stručne spreme Stručno zvanje Smer studija Fakultet Godina
Master akademske studije (2. bolonjski stepen)  Master filolog srbista  Srpski jezik i književnost  RS Univerzitet u Kragujevcu, Filološko-umetnički fakultet 2021 
Doktorske disertacije i drugi završni radovi Prikaži
Dobijanje rezultata je u toku
izvor: COBISS
Zaposlenja
izvor: E-CRIS
Vrsta zaposlenja Istraž. org. Istraž. grupa Datum zaposlenja Radno mesto Zvanje
Stalni radni odnos (100%)  Univerzitet u Kragujevcu, Filološko-umetnički fakultet  Odsek za filologiju, Katedra za srpski jezik  9.5.2022  Istraživač-pripravnik  Istraživač-pripravnik 
Retrospektiva pregleda
Omiljeno