Učitavanje...
dr Jelena D. Mladenović

dr Jelena D. Mladenović
br.: 07342 izvor: E-CRIS

istraživač - aktivan u istraživačkoj organizaciji
Telefon (+381 32) 303 400
E-pošta jelenamalaat signkg.ac.rs
Znanje stranih jezika
Istraživačka delatnost

Kod Nauka Oblast
P003  Prirodno-matematičke nauke  Hemija 
Ključne reči
Hemija
Bibliografija Reprezentativne bibliografske jedinice | Personalna| COBISS+
izvor: COBISS
Stručna sprema
izvor: E-CRIS
Stepen stručne spreme Stručno zvanje Smer studija Fakultet Godina
Doktorat  Doktor hemijskih nauka  Primenjena hemija  RS Univerzitet u Nišu, Prirodno-matematički fakultet 2014 
Doktorske disertacije i drugi završni radovi Prikaži
Dobijanje rezultata je u toku
izvor: COBISS
Zaposlenja
izvor: E-CRIS
Vrsta zaposlenja Istraž. org. Istraž. grupa Datum zaposlenja Radno mesto Zvanje
Stalni radni odnos (100%)  Univerzitet u Kragujevcu, Agronomski fakultet  Katedra za hemiju i hemijsko inženjerstvo  24.10.2006  Docent  Docent 
Istraživački projekti
izvor: E-CRIS
br. Šifra Naziv Period Rukovodilac Br. publikacija
1. TR-31059  Novi koncept oplemenjivanja sorti i hibrida povrća namenjenih održivim sistemima gajenja uz primenu biotehnoloških metoda   2011 - 2019    119 
Retrospektiva pregleda
Omiljeno