Učitavanje...
dr Lazar R. Cvijić

dr Lazar R. Cvijić
br.: 07561 izvor: E-CRIS

istraživač - aktivan u istraživačkoj organizaciji
Telefon (+381 63) 400 086
E-pošta lazar.cvijicat signfpsp.edu.rs
Znanje stranih jezika
Istraživačka delatnost

Kod Nauka Oblast
H004  Humanističke nauke  Filologija 
S191  Društvene nauke  Marketing 
S190  Društvene nauke  Rukovođenje preduzećima 
S186  Društvene nauke  Međunarodna trgovina 
S263  Društvene nauke  Socijalna psihologija 
Ključne reči
Menadžment ljudskih resursa; Trgovinski menadžment; Organizaciono ponašanje
Bibliografija Reprezentativne bibliografske jedinice | Personalna| COBISS+
izvor: COBISS
Stručna sprema
izvor: E-CRIS
Stepen stručne spreme Stručno zvanje Smer studija Fakultet Godina
Doktorat  Doktor nauka o menadžmentu  Menadžment  RS Univerzitet Braća Karić, Fakultet za trgovinu i bankarstvo 2011 
Doktorske disertacije i drugi završni radovi Prikaži
Dobijanje rezultata je u toku
izvor: COBISS
Zaposlenja
izvor: E-CRIS
Vrsta zaposlenja Istraž. org. Istraž. grupa Datum zaposlenja Radno mesto Zvanje
Radni odnos na određeno vreme (100%, RD:%)  Univerzitet "Union - Nikola Tesla", Fakultet za poslovne studije i pravo  Istraživačko odeljenje  1.3.2016  Vanredni profesor  Vanredni profesor 
Retrospektiva pregleda
Omiljeno