Učitavanje...
Odeljenja izvor: E-CRIS

Katedra za menadžment i poslovnu ekonomiju

Istraživačka delatnost

Kod Nauka Oblast
S180  Društvene nauke  Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika 
Istraživači (46)
br. Šifra Ime i prezime Oblast istraživanja Status Br. publikacijaBr. publikacija
1.  06707  Slobodan Anđelković  Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika  Istraživač  41 
2.  06725  Zora Arsovski  Informatika, teorija sistema  Istraživač  195 
3.  06711  Verica Babić  Organizacione nauke  Istraživač  162 
4.  06741  Jasmina Bogićević  Računovodstvo  Istraživač  137 
5.  07711  Katarina Borisavljević  Organizacione nauke  Istraživač  134 
6.  11267  Marijana N. Bugarčić  Organizacione nauke  Mladi istraživač  41 
7.  06776  Milan Čupić  Nauka o finansijama  Istraživač  111 
8.  06775  Dragomir Dimitrijević  Računovodstvo  Istraživač  108 
9.  06749  Violeta Domanović  Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika  Istraživač  233 
10.  06716  Momčilo Đorđević  Marketing  Istraživač  96 
11.  06774  Mikica Drenovak  Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika  Istraživač  64 
12.  22497  Milica A. Dukanac  Organizacione nauke  Istraživač 
13.  06743  Zlata Đurić  Statistika, operaciono istraživanje, programiranje, aktuarska matematika  Istraživač  64 
14.  06763  Jelena Erić Nilsen  Rukovođenje preduzećima  Istraživač  96 
15.  10507  Jovana S. Filipović  Marketing  Istraživač  38 
16.  06742  Vesna R. Janjić  Računovodstvo  Istraživač  123 
17.  06709  dr Stevo Janošević  Rukovođenje preduzećima  Istraživač  134 
18.  06714  Slavica Jovetić  Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika  Istraživač  85 
19.  06766  Biljana Jovković  Računovodstvo  Istraživač  172 
20.  06752  Zoran Kalinić  Računarstvo, numerička analiza, sistemi, kontrola  Istraživač  253 
21.  06738  Mirjana Knežević  Privredno i trgovinsko pravo  Istraživač  221 
22.  06746  Milan Kocić  Marketing  Istraživač  245 
23.  06732  Snežana Ljubisavljević  Računovodstvo  Istraživač  135 
24.  06713  Slobodan Malinić  Računovodstvo  Istraživač  158 
25.  06773  Veljko Marinković  Marketing  Istraživač  315 
26.  06756  Igor Milanović  Računarstvo, numerička analiza, sistemi, kontrola  Istraživač  44 
27.  06748  Marina Milanović  Statistika, operaciono istraživanje, programiranje, aktuarska matematika  Istraživač  76 
28.  06727  Gordana Milovanović  Međunarodna trgovina  Istraživač  164 
29.  06726  Ružica Milovanović  Komercijalna i industrijska ekonomija  Istraživač  26 
30.  06747  Predrag Mimović  Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika  Istraživač  114 
31.  06758  Jelena Nikolić  Organizacione nauke  Istraživač  153 
32.  06767  Vladimir Obradović  Računovodstvo  Istraživač  114 
33.  06708  Slavica P. Petrović  Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika  Istraživač  161 
34.  12077  Aleksandra I. Radojević  Računovodstvo  Istraživač  10 
35.  06733  Gordana Radosavljević  Komercijalna i industrijska ekonomija  Istraživač  252 
36.  06761  Dragana Rejman Petrović  Organizacione nauke  Istraživač  99 
37.  06764  Slađana Savović  Rukovođenje preduzećima  Istraživač  115 
38.  06702  dr Radoslav V. Senić  Rukovođenje preduzećima  Istraživač  110 
39.  06778  Marko Slavković  Organizacione nauke  Istraživač  197 
40.  06723  Predrag Stančić  Nauka o finansijama  Istraživač  111 
41.  10813  Aleksandra S. Stevanović  Organizacione nauke  Istraživač  42 
42.  06722  Dragan Lj. Stojanović  Računovodstvo  Istraživač  68 
43.  06740  Vesna Stojanović-Aleksić  Rukovođenje preduzećima  Istraživač  223 
44.  06753  Srđan Šapić  Marketing  Istraživač  225 
45.  06777  Mirjana Todorović  Računovodstvo  Istraživač  143 
46.  06759  Dejana Zlatanović  Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika  Istraživač  144 
Retrospektiva pregleda
Omiljeno