Učitavanje...
Aleksandra I. Radojević

Aleksandra I. Radojević
br.: 12077 izvor: E-CRIS

istraživač - aktivan u istraživačkoj organizaciji
E-pošta aleksandra.radojevicat signekonomski.org
Znanje stranih jezika
Istraživačka delatnost

Kod Nauka Oblast
S192  Društvene nauke  Računovodstvo 
S180  Društvene nauke  Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika 

Kod Nauka Oblast Podoblast
5.02.00  Društvene nauke  Ekonomija   
Ključne reči
Računovodstvo; Revizija; Kontrola; Interna kontrola
Bibliografija Reprezentativne bibliografske jedinice | Personalna| COBISS+
izvor: COBISS
Stručna sprema
izvor: E-CRIS
Stepen stručne spreme Stručno zvanje Smer studija Fakultet Godina
Master akademske studije (2. bolonjski stepen)  Master ekonomista  Poslovna ekonomija i menadžment - Računovodstvo i poslovne finan  RS Univerzitet u Kragujevcu, Ekonomski fakultet 2020 
Doktorske disertacije i drugi završni radovi Prikaži
Dobijanje rezultata je u toku
izvor: COBISS
Zaposlenja
izvor: E-CRIS
Vrsta zaposlenja Istraž. org. Istraž. grupa Datum zaposlenja Radno mesto Zvanje
Radni odnos na određeno vreme (100%, RD:%)  Univerzitet u Kragujevcu, Ekonomski fakultet  Katedra za menadžment i poslovnu ekonomiju  17.2.2021  Istraživač-pripravnik  Istraživač-pripravnik 
Retrospektiva pregleda
Omiljeno