Učitavanje...
Organizacije izvor: E-CRIS

Univerzitet u Prištini, Filozofski fakultet

Istraživačka delatnost

Kod Nauka Oblast
H000  Humanističke nauke   
S000  Društvene nauke   

Kod Nauka Oblast Podoblast
6.00.00  Humanističke nauke     
5.00.00  Društvene nauke     

Kod Opis
Istraživanje 
Obrazovanje 
Istraživačke grupe (12)
br. Šifra Naziv grupe Rukovodilac Br. publikacijaBr. publikacija
1. 0087-001  Katedra za istoriju   
2. 0087-002  Katedra za istoriju umetnosti   
3. 0087-003  Katedra za engleski jezik i književnost   
4. 0087-004  Katedra za srpsku književnost i jezik   
5. 0087-005  Katedra za filozofiju   
6. 0087-006  Katedra za sociologiju   
7. 0087-007  Katedra za psihologiju   
8. 0087-008  Katedra za pedagogiju   
9. 0087-009  Katedra za srpski jezik i književnost   
10. 0087-010  Katedra za ruski jezik i književnost   
11. 0087-011  Katedra za francuski jezik i književnost   
12. 0087-012  Istraživači   
Istraživači (125)
br. Šifra Ime i prezime Oblast istraživanja Status Br. publikacijaBr. publikacija
1. 12547  dr Mila S. Alečković Nikolić  Psihologija  Istraživač 
2. 12428  Jovan J. Aleksić  Savremena istorija (od 1914. godine)  Istraživač 
3. 12515  dr Slađana V. Aleksić  Opšta i komparativna književnost, književna kritika, teorija književnosti  Istraživač 
4. 12533  dr Petar M. Anđelković  Sociologija  Istraživač 
5. 12396  dr Ana M. Andrejević  Filologija  Istraživač 
6. 12492  dr Zvezdan M. Arsić  Pedagogija i didaktika  Istraživač 
7. 12401  dr Jelena B. Babić-Antić  Filologija  Istraživač 
8. 12128  dr Jelena R. Bajović  Filologija  Istraživač  26 
9. 09746  dr Nataša M. Bakić-Mirić  Frizijski jezik i književnost  Istraživač  47 
10. 12527  dr Ivan M. Baščarević  Sociologija  Istraživač 
11. 09867  dr Dragiša P. Bojović  Filologija  Istraživač  221 
12. 12127  mr Ivana B. Božović  Ruski jezik i književnost  Istraživač 
13. 12486  dr Jasna Lj. Božović  Pedagogija i didaktika  Istraživač 
14. 12419  dr Boris R. Bratina  Filozofija  Istraživač 
15. 12423  Sibin B. Bratina  Filozofija  Istraživač 
16. 12541  dr Jelena I. Davidović Rakić  Psihologija  Istraživač 
17. 12524  Milica J. Dejanović  Lingvistika  Istraživač  19 
18. 12398  dr Branislava M. Dilparić  Lingvistika  Istraživač 
19. 12464  Aleksandra R. Dimitrijević  Istorija umetnosti  Istraživač 
20. 12490  Tamara M. Dobrić  Pedagogija i didaktika  Istraživač 
21. 12403  Miljana Lj. Đorović  Filologija  Istraživač 
22. 12484  dr Igor R. Đurić  Pedagogija i didaktika  Istraživač  94 
23. 12426  dr Dalibor M. Elezović  Novija istorija (približno do 1800. godine)  Istraživač  73 
24. 12427  dr Dejan R. Gašić  Istorija srednjeg veka  Istraživač  12 
25. 12537  Teodora Lj. Ilić  Sociologija  Istraživač 
26. 12133  Vesna D. Ilić  Ruski jezik i književnost  Istraživač 
27. 12405  dr Mladen M. Jakovljević  Engleski jezik i književnost  Istraživač 
28. 12519  dr Ana M. Janjušević Oliveri  Lingvistika  Istraživač 
29. 12397  Anita V. Janković  Lingvistika  Istraživač 
30. 12539  dr Biljana N. Jaredić  Psihologija  Istraživač 
31. 12521  dr Golub M. Jašović  Onomastika  Istraživač 
32. 12517  Sara R. Jekić  Istorija srednjeg veka  Istraživač 
33. 10315  dr Tamara M. Jevrić  Gramatika, semantika, semiotika, sintaksa  Istraživač  40 
34. 12129  Jelena M. Jovanović  Opšta i komparativna književnost, književna kritika, teorija književnosti  Mladi istraživač 
35. 19511  Luka Jovanović    Istraživač 
36. 12470  Zoran M. Jovanović  Istorija umetnosti  Istraživač 
37. 12125  Aleksandra V. Jović  Lingvistika  Istraživač 
38. 12544  Anđela D. Keljanović  Psihologija  Istraživač  27 
39. 12421  dr Mikonja V. Knežević  Filozofija  Istraživač 
40. 12126  Isidora D. Komadina  Filologija  Istraživač 
41. 12489  dr Tatjana P. Kompirović  Pedagogija i didaktika  Istraživač 
42. 19512  Marina Koprivica    Istraživač 
43. 19513  Aleksandar Kostadinović    Istraživač 
44. 12552  Senka M. Kostić  Psihologija  Istraživač 
45. 12514  dr Aleksandra S. Kostić Tmušić  Filologija  Istraživač 
46. 12488  Nataša S. Kovačević  Pedagogija i didaktika  Istraživač 
47. 12546  dr Miroslav Ž. Krstić  Psihologija  Istraživač 
48. 12400  dr Danijela G. Kulić  Engleski jezik i književnost  Istraživač 
49. 19514  Nebojša Lazić    Istraživač 
50. 12404  dr Mirjana N. Lončar Vujnović  Filologija  Istraživač  104 
51. 12467  Mina D. Lukić  Istorija i umetnost  Istraživač 
52. 12528  Milica M. Marjanović  Sociologija  Istraživač 
53. 12532  dr Olivera S. Marković-Savić  Sociologija  Istraživač 
54. 12431  dr Miloš M. Marsenić  Dokumentacija, informacije, bibliotekarstvo, arhivistika  Istraživač 
55. 12522  dr Jelena D. Mihajlović  Baltički i slovenski jezici i književnosti  Istraživač 
56. 19515  Uroš Miketić    Istraživač 
57. 19516  Sanja Miketić Subotić    Istraživač 
58. 11032  dr Vesna D. Milanović  Istorija umetnosti  Istraživač  10 
59. 12536  dr Snežana M. Milivojević  Kulturna antropologija, etnologija  Istraživač 
60. 12510  Marija D. Miljković  Opšta i komparativna književnost, književna kritika, teorija književnosti  Istraživač 
61. 19517  Nina Miljković    Istraživač 
62. 12509  Lenka R. Milojević  Baltički i slovenski jezici i književnosti  Istraživač 
63. 19518  Marija Milosavljević    Istraživač 
64. 12525  Milica P. Mimović  Lingvistika  Istraživač 
65. 12542  dr Jelena Lj. Minić  Psihologija  Istraživač  73 
66. 19519  Ilinka Mušikić-Popović    Istraživač 
67. 19520  Mitar Nedeljković    Istraživač 
68. 12534  Radica M. Nedeljković  Sociologija  Istraživač 
69. 12538  dr Zoran D. Nedeljković  Sociologija  Istraživač 
70. 19521  Marina Nikolić    Istraživač 
71. 12406  Nataša V. Ninčetović  Filologija  Istraživač 
72. 12482  Aleksandra M. Patrić  Pedagogija i didaktika  Istraživač 
73. 12548  dr Miljana S. Pavićević  Psihologija  Istraživač  62 
74. 12130  dr Maja V. Pavlović Šajtinac  Filologija  Istraživač  10 
75. 12432  dr Radmilo B. Pekić  Istorija srednjeg veka  Istraživač 
76. 19522  Aleksandar M. Petrović  Istorija filozofije  Istraživač/ekspert  149 
77. 12512  dr Valentina D. Pitulić  Opšta i komparativna književnost, književna kritika, teorija književnosti  Istraživač 
78. 19523  Snežana Popić    Istraživač 
79. 12420  dr Brankica V. Popović  Filozofija  Istraživač 
80. 12485  Ilinka B. Popović  Pedagogija i didaktika  Istraživač 
81. 12422  dr Nedžib M. Prašević  Filozofija  Istraživač 
82. 12491  dr Tatjana S. Radojević  Pedagogija i didaktika  Istraživač 
83. 12513  Anica M. Radosavljević  Opšta i komparativna književnost, književna kritika, teorija književnosti  Istraživač 
84. 12429  Aleksandra S. Radosavljević Jakšić  Istorija srednjeg veka  Istraživač 
85. 19524  Đorđe Radovanović    Istraživač 
86. 19525  Dragana Radovanović    Istraživač 
87. 12530  Nemanja D. Radovanović  Sociologija  Istraživač 
88. 12551  dr Olivera B. Radović  Psihologija  Istraživač 
89. 12523  dr Jugoslava G. Rakić Mladenović  Filologija  Istraživač 
90. 12550  dr Dušan J. Ranđelović  Psihologija  Istraživač  82 
91. 12545  Kristina Ž. Ranđelović  Psihologija  Istraživač 
92. 12402  mr Jelena R. Ratković Stevović  Lingvistika  Istraživač 
93. 19526  Emilija Redžić    Istraživač 
94. 12520  Emilija D. Redžić Mirković  Lingvistika  Istraživač 
95. 12418  Aleksandar D. Risteski  Filozofija  Istraživač 
96. 12430  dr Gligor M. Samardžić  Istorija starog veka  Istraživač 
97. 12487  Marija R. Sekulić  Pedagogija i didaktika  Istraživač 
98. 12535  dr Andrej Semenov    Istraživač 
99. 19527  Tijana Simić    Istraživač 
100. 12516  Dragana R. Stanković  Opšta i komparativna književnost, književna kritika, teorija književnosti  Istraživač 
101. 12468  dr Nebojša P. Stanković  Istorija i umetnost  Istraživač 
102. 12526  dr Stanislav R. Stanković  Filologija  Istraživač 
103. 12540  dr Dragana Z. Stanojević  Psihologija  Istraživač  78 
104. 10511  dr Saša D. Stanojević  Savremena istorija (približno od 1800. do 1914. godine)  Istraživač  74 
105. 12132  Vasilije S. Stoiljković  Fonetika, fonologija  Istraživač 
106. 12543  dr Ivan Z. Stojilović  Psihologija  Istraživač 
107. 12511  Marijana B. Stojković  Opšta i komparativna književnost, književna kritika, teorija književnosti  Istraživač 
108. 12131  Suzana B. Stojković  Lingvistika  Istraživač 
109. 12433  Stanka J. Stolić  Latinski jezik  Istraživač 
110. 12408  dr Radoje V. Šoškić  Filologija  Istraživač  32 
111. 12529  dr Milojica M. Šutović  Sociologija  Istraživač  62 
112. 12465  dr Danijela T. Tešić-Radovanović  Istorija umetnosti  Istraživač 
113. 12554  Tijana R. Todić Jakšić  Primenjena i eksperimentalna psihologija  Istraživač 
114. 12469  dr Dejan M. Tubić  Istorija i umetnost  Istraživač/ekspert 
115. 12434  Vladan Virijević  Savremena istorija (od 1914. godine)  Istraživač 
116. 19528  Ivana Vladisavljević    Istraživač 
117. 12483  dr Dragiša S. Vučinić  Pedagogija i didaktika  Istraživač 
118. 19529  Branislava Vučković    Istraživač 
119. 12409  Sanja N. Vujnović  Filologija  Istraživač 
120. 12466  dr Marta M. Vukotić  Istorija umetnosti  Istraživač/ekspert 
121. 12425  dr Božidar V. Zarković  Istorija srednjeg veka  Istraživač/ekspert  56 
122. 12410  dr Snežana M. Zečević  Filologija  Istraživač 
123. 12549  Mina R. Zurković  Psihologija  Istraživač 
124. 12531  Nikola R. Živić  Sociologija  Mladi istraživač 
125. 12553  Tijana Lj. Živković  Psihologija  Istraživač 
Istraživački projekti (9)
br. Šifra Naziv Period Rukovodilac Br. publikacijaBr. publikacija
1. ON-178020  Dijalektološka istraživanja srpskog jezičkog prostora  1.1.2011 - 31.12.2019  Slobodan Remetić   94 
2. ON-179022  Efekti egzistencijalne nesigurnosti na pojedinca i porodicu u Srbiji  1.1.2011 - 31.12.2019  dr Marija Zotović   157 
3. ON-179064  Istorija srpske filozofije  1.1.2011 - 31.12.2019  Irina Deretić   305 
4. III-47023  Kosovo i Metohija između nacionalnog identiteta i evrointegracija  1.1.2011 - 31.12.2019  dr Dalibor M. Elezović   627 
5. ON-178028  Materijalna i duhovna kultura Kosova i Metohije  1.1.2011 - 31.12.2019  dr Dragana J. Janjić   1,155 
6. ON-179013  Održivost identiteta Srba i nacionalnih manjina u pograničnim opštinama istočne i jugoistočne Srbije  1.1.2011 - 31.12.2019    443 
7. ON-178021  Opis i standardizacija savremenog srpskog jezika  1.1.2011 - 31.12.2019   
8. ON-178019  Prevod u sistemu komparativnog izučavanja srpske i strane književnosti i kulture  1.1.2011 - 31.12.2019  dr Mirjana N. Lončar Vujnović   163 
9. ON-178011  Srpsko usmeno stvaralaštvo u interkulturnom kodu  1.1.2011 - 31.12.2019  Boško Suvajdžić   614 
Opis
Broj i datum akta o akreditaciji: 021-01-17/89, od 04.06.2013. god.
Retrospektiva pregleda
Omiljeno