Učitavanje...
Projekti izvor: E-CRIS

Kosovo i Metohija između nacionalnog identiteta i evrointegracija

Istraživačka delatnost

Kod Nauka Oblast
H004  Humanističke nauke  Filologija 
H280  Humanističke nauke  Lokalna i regionalna istorija, istorijska geografija od srednjeg veka nadalje 
S210  Društvene nauke  Sociologija 
Ključne reči
društvene i političke transformacije, Kosovo i Metohija, Srbija, Zapadni Balkan, nacionalni identite
Istraživači (28)
br. Šifra Ime i prezime Oblast istraživanja Uloga Period Br. publikacijaBr. publikacija
1.  12533  dr Petar M. Anđelković  Sociologija  Istraživač  2015 - 2019 
2.  12396  dr Ana M. Andrejević  Filologija  Istraživač  2011 - 2019 
3.  12401  dr Jelena B. Babić-Antić  Filologija  Istraživač  2019 
4.  12527  dr Ivan M. Baščarević  Sociologija  Istraživač  2011 - 2019 
5.  12486  dr Jasna Lj. Božović  Pedagogija i didaktika  Istraživač  2011 - 2019 
6.  12407  dr Nikola N. Dančetović  Filologija  Istraživač  2011 - 2019 
7.  12490  Tamara M. Dobrić  Pedagogija i didaktika  Istraživač  2019 
8.  12484  dr Igor R. Đurić  Pedagogija i didaktika  Istraživač  2018 - 2019  94 
9.  12426  dr Dalibor M. Elezović  Novija istorija (približno do 1800. godine)  Rukovodilac projekta  2011 - 2019  72 
10.  12539  dr Biljana N. Jaredić  Psihologija  Istraživač  2011 - 2019 
11.  12489  dr Tatjana P. Kompirović  Pedagogija i didaktika  Istraživač  2019 
12.  12514  dr Aleksandra S. Kostić Tmušić  Filologija  Istraživač  2017 - 2019 
13.  12546  dr Miroslav Ž. Krstić  Psihologija  Istraživač  2011 - 2019 
14.  12522  dr Jelena D. Mihajlović  Baltički i slovenski jezici i književnosti  Istraživač  2011 - 2019 
15.  12536  dr Snežana M. Milivojević  Kulturna antropologija, etnologija  Istraživač  2011 - 2019 
16.  12542  dr Jelena Lj. Minić  Psihologija  Istraživač  2019  73 
17.  12432  dr Radmilo B. Pekić  Istorija srednjeg veka  Istraživač  2011 - 2019 
18.  12550  dr Dušan J. Ranđelović  Psihologija  Istraživač  2011 - 2019  80 
19.  12545  Kristina Ž. Ranđelović  Psihologija  Istraživač  2018 - 2019 
20.  12430  dr Gligor M. Samardžić  Istorija starog veka  Istraživač  2011 - 2019 
21.  12540  dr Dragana Z. Stanojević  Psihologija  Istraživač  2019 
22.  10511  dr Saša D. Stanojević  Savremena istorija (približno od 1800. do 1914. godine)  Istraživač  2019  72 
23.  12529  dr Milojica M. Šutović  Sociologija  Istraživač  2011 - 2019 
24.  11335  dr Uroš V. Šuvaković  Sociologija  Istraživač  2011 - 2019  102 
25.  12434  Vladan Virijević  Savremena istorija (od 1914. godine)  Istraživač  2011 - 2019 
26.  12483  dr Dragiša S. Vučinić  Pedagogija i didaktika  Istraživač  2011 - 2019 
27.  09800  dr Olivera V. Žikić  Psihijatrija, klinička psihologija, psihosomatika  Istraživač  2011 - 2019  51 
28.  12531  Nikola R. Živić  Sociologija  Istraživač  2018 - 2019 
Organizacije (11)
br. Šifra Istraživačka organizacija Mesto Matični broj Br. publikacijaBr. publikacija
1.  0014  Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet  Beograd  07032579 
2.  0045  Univerzitet u Novom Sadu, Pedagoški fakultet  Sombor  08561923 
3.  0067  Univerzitet u Kragujevcu, Ekonomski fakultet  Kragujevac  07151322 
4.  0087  Univerzitet u Prištini, Filozofski fakultet  Kosovska Mitrovica  09339477 
5.  0099  Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet  Niš  07215282 
6.  0121  Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet  Niš  07174730 
7.  0133  Univerzitet u Prištini, Poljoprivredni fakultet  Lešak  09018484 
8.  0192  Kriminalističko-policijski univerzitet  Beograd - Zemun  17672355 
9.  0215  Megatrend univerzitet, Pravni fakultet  Beograd - Novi Beograd  17636626 
10.  0225  Univerzitet u Prištini, Ekonomski fakultet  Kosovska Mitrovica  9018468 
11.  0228  Univerzitet u Prištini, Učiteljski fakultet  Leposavić  09231951 
Sažetak
Predmet istraživanja su društvene i političke transformacije koje su se odvijale na Kosovu i Metohiji (KiM) i u vezi sa KiM u Srbiji i širem regionu Zapadnog Balkana. One će biti proučavane uz uviđanje činjenice da se na ovim prostorima stalno sukobljavaju etnički (srpski, albanski, turski) identitet, s jedne, i evropski identitet s druge strane, što istovremeno predstavlja i sukoboljavanje tradicionalnog sa modernim. Polazište je da postoji neophodnost očuvanja srpskog nacionalnog identiteta, koji je danas na KiM ozbiljno ugrožen, uz istovremenu potrebu modernizacije čitavog društva kroz prihvatanje i usaglašavanje naših sa evropskim vrednostima. Istraživanje će biti retrospektivno sa stanovišta istorije (počev od ranog srednjeg veka, preko vizantijskog i osmanlijskog doba zaključno sa periodom postojanja jugoslovenske države), ali i aktuelno iz perspektive savremenih društvenih promena, započetih krajem XX veka i to sa stanovišta više društvenih nauka (sociologije, politikologije, prava, demografije, psihologije, pedagogije), književnosti i jezika, s posebnim sagledavanjem koliko su te promene u funkciji prihvatanja vrednosnog, političkog i kulturnog sistema evropskog društva. U tom smislu značajno je uočiti da se društvene promene na KiM nikako ne mogu posmatrati izolovano, već ih je nužno posmatrati u odnosu sa transformacija društvenih i političkih sistema u Srbiji i na Zapadnom Balkanu.
Retrospektiva pregleda
Omiljeno