Učitavanje...
Organizacije izvor: E-CRIS

Megatrend univerzitet, Pravni fakultet

Istraživačka delatnost

Kod Nauka Oblast
S000  Društvene nauke   

Kod Nauka Oblast Podoblast
5.00.00  Društvene nauke     
Istraživačke grupe (1)
br. Šifra Naziv grupe Rukovodilac Br. publikacijaBr. publikacija
1. 0215-001  Istraživači   
Istraživači (21)
br. Šifra Ime i prezime Oblast istraživanja Status Br. publikacijaBr. publikacija
1. 15022  Vesna Baltezarević    Istraživač 
2. 15023  Veljko Blagojević    Istraživač 
3. 15024  Milovan Lakušić    Istraživač 
4. 15025  Ratko Ljubojević    Istraživač 
5. 15026  Sofija Lolić    Istraživač 
6. 15028  Nikoleta Lutovac    Istraživač 
7. 15027  Svetislav Lutovac    Istraživač 
8. 15029  Perica Miletić    Istraživač 
9. 15030  Anatolij Milovanović    Istraživač 
10. 15031  Ljiljana Mudrinić    Istraživač 
11. 15032  Radica Pavlović    Istraživač 
12. 15033  Bojan Petrović    Istraživač 
13. 15034  Dejan Popov    Istraživač 
14. 15036  Anđelka Račić    Istraživač 
15. 15035  Julijana Račić    Istraživač 
16. 15037  Snežana Radovanović    Istraživač 
17. 15038  Krunislav Sovtić    Istraživač 
18. 15039  Luka Stajić    Istraživač 
19. 15040  Miroslav Stevanović    Istraživač 
20. 15041  Jovan Stojanović    Istraživač 
21. 10731  dr Dragan Lj. Tančić  Političke i upravne nauke  Istraživač  84 
Istraživački projekti (2)
br. Šifra Naziv Period Rukovodilac Br. publikacijaBr. publikacija
1. III-47023  Kosovo i Metohija između nacionalnog identiteta i evrointegracija  1.1.2011 - 31.12.2019  dr Dalibor M. Elezović   628 
2. III-47004  Unapređenje javnih politika u Srbiji u funkciji poboljšanja socijalne sigurnosti građana i održivog privrednog rasta  1.1.2011 - 31.12.2019  dr Dragana E. Gnjatović   263 
Opis
Broj i datum akta o akreditaciji: 660-01-00069/2013-17, od 17.10.2013. god. (Rešenje Nacionalnog saveta za naučni i tehnološki razvoj)
Retrospektiva pregleda
Omiljeno