Učitavanje...
Projekti izvor: E-CRIS

Istraživanje kogeneracionih potencijala u komunalnim i industrijskim energanama Republike Srbije i mogućnosti za revitalizaciju postojećih i gradanju novih kogeneracionih postrojenja

Istraživačka delatnost

Kod Nauka Oblast
P330  Prirodno-matematičke nauke  Bioenergetika 
S184  Društvene nauke  Ekonomsko planiranje 
T140  Tehnološke nauke  Istraživanje energije 
T200  Tehnološke nauke  Termički inženjering, primenjena termodinamika 
T270  Tehnološke nauke  Tehnologija životne sredine, kontrola zagađivanja 
Ključne reči
Kogeneracija, toplana, energana, postrojenje, trigeneracija, mikro kogeneracija
Istraživači (11)
br. Šifra Ime i prezime Oblast istraživanja Uloga Period Br. publikacijaBr. publikacija
1.  12700  Natalija Lj. Aleksić  Istraživanje energije  Istraživač  2019 
2.  07019  Milun Babić  Elektroinženjering  Istraživač  2011 - 2019  85 
3.  11142  dr Goran B. Bošković  Tehnologija životne sredine, kontrola zagađivanja  Istraživač  2011 - 2019 
4.  12721  Angelina M. Cvetanović  Istraživanje energije  Istraživač  2019 
5.  07035  Dušan Gordić  Elektroinženjering  Rukovodilac projekta  2011 - 2019  79 
6.  12759  dr Nebojša M. Jurišević  Termički inženjering, primenjena termodinamika  Istraživač  2013 - 2019 
7.  11219  dr Davor N. Končalović  Istraživanje energije  Istraživač  2016 - 2019 
8.  12773  Jelena R. Nikolić  Istraživanje energije  Istraživač  2019 
9.  12776  Nikola Ž. Rakić  Istraživanje energije  Istraživač  2012 - 2019 
10.  11166  dr Vladimir J. Vukašinović  Istraživanje energije  Istraživač  2011 - 2019 
11.  11799  dr Dubravka N. Živković  Istraživanje energije  Istraživač  2011 - 2019 
Organizacije (3)
br. Šifra Istraživačka organizacija Mesto Matični broj Br. publikacijaBr. publikacija
1.  0067  Univerzitet u Kragujevcu, Ekonomski fakultet  Kragujevac  07151322 
2.  0070  Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet tehničkih nauka  Čačak  07181779 
3.  0071  Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet inženjerskih nauka  Kragujevac  07151314 
Sažetak
Istraživanja će se realizovati u dva PP: 1. Kogeneracija u komunalnim toplanama i industrijskim energanama-KTIE i 2. Istraživanje i razvoj mini i mikro kogeneracije-MMK. Predmet istraživanja u PP1 je utvrđivanje kog. potencijala u postojećim KTIE članicama Poslovnog udruženja toplana RS-PUTS i distriktnim ko/trigenracionim postrojenjima koja će se graditi u okviru razvojnih planova za distribuiranu proizvodnju toplote, el. energije i hlađenja stambenih, javnih i industrijskih objekata. U PP1 biće razvijena baza podataka o kog. potencijalima RS i urađena Studija mogućnosti implementacije kogen. u KTIE radi sprovođenja Strategija razvoja energetike i naučno-tehnološkog razvoja RS. Moguće uštede energije i smanjenja emisije gasova staklene bašte, kao i ulaganja u revitalizaciju postojećih i gradnju novih kogen. postrojenja-KP,biće prikazani u Studiji. Biće urađene i studije izvodljivosti, idejni i izvođački projekti revitalizacije postojećeg parno-turbinskog KP u izabranoj T/E i gradnje novog gasnog KP u izabranoj T/E u kojoj je prirodni gas glavni energent. U PP2 utvrdiće se kogen. potencijali u oblasti MMK, sa osvrtom na KP na biogas i biomasu za farme i seoska domaćinstva i mogućnosti za gradnju novih KP u energ. objektima koji će se graditi na regionalnim deponijama i postrojenjima za tretman otpadnih voda na teritoriji RS. U PP2 biće urađen projekat mikro KP na prirodan gas za tipično domaćinstvo i napravljeno i ispitano odgovarajuće demo postrojenje. Biće uspostavljen i Centar za MMK na MFKG.
Retrospektiva pregleda
Omiljeno