Učitavanje...
dr Milan P. Mladenović

dr Milan P. Mladenović
br.: 10989 izvor: E-CRIS

istraživač - aktivan u istraživačkoj organizaciji
Telefon (+381 34) 336 223
E-pošta mmladenovicat signkg.ac.rs
Znanje stranih jezika
Istraživačka delatnost

Kod Nauka Oblast
B110  Biomedicinske nauke  Bioinformatika, medicinska informatika, biomatematika, biometrija 
B191  Biomedicinske nauke  Biohemija biljaka 
P004  Prirodno-matematičke nauke  Biohemija, metabolizam 
P310  Prirodno-matematičke nauke  Belančevine, enzimologija 
T410  Tehnološke nauke  Farmaceutska i srodne tehnologije 

Kod Nauka Oblast Podoblast
1.05.00  Prirodno-matematičke nauke  Biohemija i molekularna biologija   
2.06.10  Tehničke nauke  Sistemi i kibernetika  Medicinska informatika 
7.00.00  Interdisciplinarna istraživanja     
Ključne reči
Medicinska hemija, 3-D QSAR, Molekulsko modeliranje, Dizajn lekova
Bibliografija Reprezentativne bibliografske jedinice | Personalna| COBISS+
izvor: COBISS
Stručna sprema
izvor: E-CRIS
Stepen stručne spreme Stručno zvanje Smer studija Fakultet Godina
Doktorat  Doktor hemijskih nauka biohemijske nauke  Doktorske akademske studije hemije  RS Univerzitet u Kragujevcu, Prirodno-matematički fakultet 2011 
Doktorske disertacije i drugi završni radovi Prikaži
Dobijanje rezultata je u toku
izvor: COBISS
Zaposlenja
izvor: E-CRIS
Vrsta zaposlenja Istraž. org. Istraž. grupa Datum zaposlenja Radno mesto Zvanje
Radni odnos na određeno vreme (100%, RD:100%)  Univerzitet u Kragujevcu, Prirodno-matematički fakultet  Institut za hemiju  1.1.2011  Docent  Docent 
Istraživački projekti
izvor: E-CRIS
Retrospektiva pregleda
Omiljeno